1.Dünya Savaşı`ı Cepheleri

advertisement
1.Dünya Savaşı Nedenleri
Genel Nedenler :
-Sömürgecilik
-Fıransız İhtilali sonucu oluşan Milliyetçilik akımı.
-Hammadde
-Pazar rekabeti
Özel Nedenler :
-Almanya ve Fransa arasındaki Alsas-Loren sorunu.
-Rusya’nın Panslavizm ve sıcak denizlere inme politikası.
-Avusturya-Maceristan’ın Balkanları ele geçirmek istemesi.
Savaş Öncesi Bloklar
İtilaf Devletleri
-
İttifak Devletleri
İngiltere
Fransa
Rusya
- Almanya
- İtalya
- Avusturya-Maceristan
Savas Sırasındaki Bloklar
-
İtalya
ABD
Romanya
Japonya
Sırbistan
Brezilya
Yunanistan
- Osmanlı
- Bulgaristan
NOT : İtalya başlangışta İttifak Grubu’nun yanında yer alsa da İngiltere’nin Trablusgarp
Savaşı’nda İtalya’ya sağladığı kolaylık nedeniyle ve kendisine Batı Anadolu topraklarını
vereceğini söylemesiyle İtilaf Grubu’nun yanında yer almıştır.
Almanya’nın Osmanlı’yı Yanında İstemesinin Nedenleri




Almanya’nın, yeni cepheler açarak, yükünü hafifletmek istemesi.
Osmanlı’nın Halifelik gücünden yararlanmak istemesi.
İngiliz sömürgelerine giden yol olan Mısır’ı ve Süveyş Kanalını almak istemesi.
Osmanlı’Nın boğazlardan ve insan gücünden yararlanmak istemesi.
1.Dünya Savaşı’ı Cepheleri
Saldırı Cepheleri


Kanal Cephesi
Kafkas Cephesi
Savunma Cepheleri




Suriye-Filistin
Çanakkale
Irak-Basra
Hicaz-Yemen
Yardım Gönderdiğimiz Cepheler



Makedonya
Galiçya
Romanya
Wilson İlkeleri
Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak.Osmanlı İmparatorluğu
Türklerin nufusunun yoğun olduğu yerler Osmanlı egemenliğne verilecek, diğer bölgeler de nüfusu
çok olan uluslara verilmesi kararlaştırılmıştır.Biz bu maddelere güvenerek savaştan çekildik.
Kuruluş Savaşındaki Yararlı Cemiyetler








Milli Kongre Cemiyeti
İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Reddi İlhak Cemiyeti
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Kilikyalılar Cemiyeti
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Kurtuluş Savaşındaki Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler






Teali İslam
Kürt Teali
Hürriyet ve İtilaf
Sulh ve Selameti Osmaniye
Wilson Prensipleri
İngiliz Muhipleri
Kurtuluş Savaşındaki Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler







Mavri Mira
Etnik-i Eterya
Pontus – Kardos
Hınçak
Taşnak
Alyans İsrail
Macabi
Hazırlayan : Görkem Can Öztürk
www.sosyalbilgiler.biz
(BlackSpy)
Bu 1.Çalışma Kağıdıdır.
2.sinini isterseniz mesaj atmanız yeterli
Download