Uploaded by User4990

CEMİYET YARARLI ZARARLI

advertisement
Azınlıkların Kurdukları Cemiyetler:
: Rumlar tarafından kuruldu. İstanbul Patrikhanesi yönetir. İzmir ve Doğu Trakya’yı
Yunanistan’a katmak istemektedir.
: Rumlar tarafından Yunanistan sınırlarını genişletmek için kuruldu.
Doğu Karadeniz’de eski Rum Pontus Devletini tekrar canlandırmak için
Rumlar tarafından kuruldu.
: Ermeniler tarafından Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti
kurmak amacıyla faaliyet göstermiştir.
: Doğuillerinde bir Kürt Devleti kurmak için faaliyette bulundu.(İstanbul’da
kuruldu.)
: Saltanat ve Hilafeti desteklemiş ve İstanbul’da kurulmuştur.
: İngiliz himayesinde yaşamayı isteyenler kurmuştur.
: Saltanat ve Hilafeti desteklemiştir.
Cemiyeti: Amerika egemenliğini(Mandasını) istemiştir.

...

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. – Mondros'tan sonra kurulan ilk cemiyettir. ...

İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. – İzmir'in işgalinden hemen sonra kuruldu. ...

Redd-i İlhak Cemiyeti. ...

Klikyalılar Cemiyeti. ...

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. ...

Milli Kongre Cemiyeti.
Download