akşehir anadolu imam hatip lisesi 2015-2016

advertisement
AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
2015-2016 ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ
11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI
SORU-1) Gazete çevresinde gelişen öğretici metin türleri nelerdir? Yazınız.(10 Puan)
SORU–2) Edebi metinlerle öğretici metinlerin arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız (10 Puan)
SORU-3)Aşağıdaki tabloda verilen yazar ve eserleri eşleştiriniz.(10 puan)
Çankaya (
( A )Halit Ziya Uşaklıgil
)
Magosa Mektupları (
Saray ve Ötesi
( B) Reşat Nuri Güntekin
)
)
( C ) Halide Edip Adıvar
Anadolu Notları (
)
( D ) Namık Kemal
Mor Salkımlı Ev
(
(
)
( E) Falih Rıfkı Atay
A) “Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz
ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden,
değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından
geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir
köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.”
B) “Bugün hava yağmurlu ve puslu… Saat 2’ye 5 var… Bu âna kadar defterimi açamadım. Halim bir
tuhaf…Bugün anladım ki, beni delikten çağırdıkları, meydancı gelip “Bir isteğin var mı?” diye sorduğu,
berberin tıraşa geldiği, hasılı insanlarla temas ettiğim an, üstüme acayip bir uyuşukluk, sinsi bir donukluk,
anlatılmaz bir garipseme hissi çöküyor. Hayret! Bir aylık yalnızlığın tesirine bakın! Hayırdır inşallah;
nereye gidiyorum?” (Necip Fazıl Kısakürek)
Soru-4) a)Yukarıda verilen parçalar hangi yazı türüne örnektir?(5 Puan)
A)……………………… B)……………………………
b)Bu iki yazı türünü birbirinden ayıran en belirgin fark nedir? (5 Puan)
Soru-5) Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış yönünden değerlendiriniz. (10 Puan)
*Türk edebiyatına mektup türü, Tanzimat edebiyatı döneminde girmiştir.( )
*Anılarda geçen olaylar ben etrafında anlatılır. ( )
*Günlüklerde gözlem ve kişisel dikkatin önemli bir yeri vardır. ( )
*Günlük, gazete çevresinde gelişen öğretici metin türlerindendir.(
)
*Özel mektuplarda tarih ve yer sol alt köşeye yazılır.( )
SORU–6) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10 Puan)
*Günlüklerde dil ………………………………………işlevde kullanılır.
*Karşı tarafa iyilik ve mutluluk dileklerinde bulunmak amacıyla yazılan kasa,öz ve içten
mektuplara……..……………………….denir.
*Edebiyatımızda ilk anı örneği olarak ………………………………………… kabul edilebilir.
*Öğretici metinlerde kelimeler genelde ………………………………….. anlamda kullanılır.
*Ziya Paşa’nın eseri olan Defter-i Amal ……………………anı türüne örnektir.
Vallahi Efendim Ben Anlamam!
Bir profesör konferans vermek için bir şehre gitmiş ( ) Belirlenen saatte salona girmiş fakat ne görsün?
Salonda yanlızca bir kişi oturmakta... Profesör bir an gururuna yediremeyip gitmeye yeltenmiş... Ancak
bunun kendisini dinlemeye gelen kişiye saygısızlık olacağını düşünüp vaz geçmiş. Gidip kürsüde ki yerini
almış fakat önce bir sorayım diye düşünmüş; "Acaba bu kişi tek başına beni dinlemek ister mi?". Profesör
adama sormuş (
)
- Beyefendi gördüğünüz gibi salon boş. Ama siz bana ve fikirlerime değer verip buraya kadar zahmet
etmişsiniz. Siz anlatmamı isterseniz ben konferansı yalnızca sizin için de sunarım. Ne dersiniz ( )
Adam cevap vermiş:
- Vallahi efendim ben anlamam! Ben seyisim. Ahıra bir at gelsede yem veririm, yüz at gelse de yem
veririm!
Profesör mesajı almış. Hatta biraz da aşka gelip kürsüye çıkmış. Anlattıkça anlatmış... Anlattıkça
anlatmış... Normalde iki saatlik konuşma hazırlamışken bu hızla üç saat anlatmış... Dört saat anlatmış...
Beş saat anlatmış... Nihayetinde konuşmasını bitirip adama sormuş:
- Beyefendi nasıl buldunuz konuşmamı? Beğendiniz mi?
Adam cevap vermiş:
- Vallahi efendim ben anlamam ( ) Ben seyisim. Ahıra bir at gelse de yem veririm (
) yüz at gelse
de yem veririm! Ancak... Ahıra bir at gelirse diğer doksandokuz atın yemini de o ata vermem!...
SORU–7) a)Yukarıda verilen hikayede altı çizili olan kelimelerde hangi ses olayları vardır?
*Şehre
*Saatte
*Olacağını
*Anlattıkça ==►
*Nasıl
==►
==►
==►
==►
SORU–8) Yukarıda verilen hikayede geçen yazım yanlışlarını bularak doğru şekillerini aşağıya yazınız.
*Salonda yanlızca bir kişi oturmakta…==►
*Ancak bunun kendisini dinlemeye gelen kişiye saygısızlık olacağını düşünüp vaz geçmiş. ==►
*Gidip kürsüde ki yerini almış fakat önce bir sorayım diye düşünmüş. ==►
*Ahıra bir at gelsede yem veririm, yüz at gelse de yem veririm! ==►
*Ahıra bir at gelirse diğer doksandokuz atın yemini de o ata vermem!... ==►
SORU–9) Yukarıda verilen hikayede parantez ile gösterilen yerlere hangi noktalama işareti getirilmelidir?
(
),(
),(
), (
),(
)
SORU–10) Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu “ Satranç Kursu’na “ kayıtta kullanılmak üzere öğrenim
gördüğünüz okuldan “ Öğrenci Belgesi “ almak için “ DİLEKÇE “ yazınız. (10 Puan)
AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
2015-2016 ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ
11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI CEVAP ANAHTARI
SORU-1) Gazete çevresinde gelişen öğretici metin türleri nelerdir? Yazınız.(10 Puan)
Makale, deneme, sohbet ( söyleşi ), Eleştiri ( tenkit ), haber yazıları, fıkra
SORU–2) Edebi metinlerle öğretici metinlerin arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız (10 Puan)
a) Edebi metinler kurmaca metinlerdir. Öğretici metinler gerçek metinlerdir.
b) Edebi metinler öznel bir anlatıma sahiptir. Öğretici metinler nesnel bir anlatıma sahiptir.
c) Edebi metinlerde kelimeler yan ve mecaz anlamda kullanılır. Öğretici metinlerde kelimeler gerçek anlamda
kullanılır.
d) Edebi metinlerde dil çoğunlukla coşku ve heyecan bildirme işlevinde kullanılır. Öğretici metinlerde dil
göndergesel işlevinde kullanılır.
e) Edebi metinlerin anlamları vardır. Öğretici metinlerin anlamı vardır.
SORU-3)Aşağıdaki tabloda verilen yazar ve eserleri eşleştiriniz.(10 puan)
Çankaya ( E )
( A )Halit Ziya Uşaklıgil
Magosa Mektupları ( D )
( B) Reşat Nuri Güntekin
Saray ve Ötesi
( C ) Halide Edip Adıvar
( A )
Anadolu Notları ( B )
( D ) Namık Kemal
Mor Salkımlı Ev
( E) Falih Rıfkı Atay
( C )
A) “Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut
olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler
gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu
anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.”
B) “Bugün hava yağmurlu ve puslu… Saat 2’ye 5 var… Bu âna kadar defterimi açamadım. Halim bir tuhaf…Bugün
anladım ki, beni delikten çağırdıkları, meydancı gelip “Bir isteğin var mı?” diye sorduğu, berberin tıraşa geldiği,
hasılı insanlarla temas ettiğim an, üstüme acayip bir uyuşukluk, sinsi bir donukluk, anlatılmaz bir garipseme hissi
çöküyor. Hayret! Bir aylık yalnızlığın tesirine bakın! Hayırdır inşallah; nereye gidiyorum?” (Necip Fazıl Kısakürek)
Soru-4) a)Yukarıda verilen parçalar hangi yazı türüne örnektir?(5 Puan)
A)……ANI…… B)……GÜNLÜK………
b)Bu iki yazı türünü birbirinden ayıran en belirgin fark nedir? (5 Puan)
Günlükler günü gününe, yani olayın geçtiği gün, tarih belirtilerek yazılır. Anı ise geçmişe yöneliktir, olaylar
yaşandıktan sonra yazılır
Soru-5) Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış yönünden değerlendiriniz. (10 Puan)
*Türk edebiyatına mektup türü, Tanzimat edebiyatı döneminde girmiştir.( Y )
*Anılarda geçen olaylar ben etrafında anlatılır. ( D )
*Günlüklerde gözlem ve kişisel dikkatin önemli bir yeri vardır. ( D )
*Günlük, gazete çevresinde gelişen öğretici metin türlerindendir.( Y )
*Özel mektuplarda tarih ve yer sol alt köşeye yazılır.( Y )
SORU–6) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10 Puan)
*Günlüklerde dil ………GÖNDERGESEL…işlevde kullanılır.
*Karşı tarafa iyilik ve mutluluk dileklerinde bulunmak amacıyla yazılan kasa,öz ve içten mektuplara…….ÖZEL
MEKTUP…….denir.
*Edebiyatımızda ilk anı örneği olarak ……GÖKTÜRK KİTABELERİ…… kabul edilebilir.
*Öğretici metinlerde kelimeler genelde ……GERÇEK ….. anlamda kullanılır.
*Ziya Paşa’nın eseri olan Defter-i Amal ……EDEBİ……anı türüne örnektir.
Vallahi Efendim Ben Anlamam!
Bir profesör konferans vermek için bir şehre gitmiş ( ) Belirlenen saatte salona girmiş fakat ne görsün?
Salonda yanlızca bir kişi oturmakta... Profesör bir an gururuna yediremeyip gitmeye yeltenmiş... Ancak
bunun kendisini dinlemeye gelen kişiye saygısızlık olacağını düşünüp vaz geçmiş. Gidip kürsüde ki yerini
almış fakat önce bir sorayım diye düşünmüş; "Acaba bu kişi tek başına beni dinlemek ister mi?". Profesör
adama sormuş (
)
- Beyefendi gördüğünüz gibi salon boş. Ama siz bana ve fikirlerime değer verip buraya kadar zahmet
etmişsiniz. Siz anlatmamı isterseniz ben konferansı yalnızca sizin için de sunarım. Ne dersiniz ( )
Adam cevap vermiş:
- Vallahi efendim ben anlamam! Ben seyisim. Ahıra bir at gelsede yem veririm, yüz at gelse de yem veririm!
Profesör mesajı almış. Hatta biraz da aşka gelip kürsüye çıkmış. Anlattıkça anlatmış... Anlattıkça anlatmış...
Normalde iki saatlik konuşma hazırlamışken bu hızla üç saat anlatmış... Dört saat anlatmış... Beş saat
anlatmış... Nihayetinde konuşmasını bitirip adama sormuş:
- Beyefendi nasıl buldunuz konuşmamı? Beğendiniz mi?
Adam cevap vermiş:
- Vallahi efendim ben anlamam ( ) Ben seyisim. Ahıra bir at gelse de yem veririm (
) yüz at gelse de
yem veririm! Ancak... Ahıra bir at gelirse diğer doksandokuz atın yemini de o ata vermem!...
SORU–7) a)Yukarıda verilen hikayede altı çizili olan kelimelerde hangi ses olayları vardır?
*Şehre
*Saatte
*Olacağını
*Anlattıkça ==► Ünsüz Benzeşmesi
*Nasıl
==►Ünlü Düşmesi
==►Ünlü Düşmesi
==►Ünsüz Benzeşmesi
==►Ünsüz Yumuşaması
SORU–8) Yukarıda verilen hikayede geçen yazım yanlışlarını bularak doğru şekillerini aşağıya yazınız.
yanlızca ==► Yalnızca
vaz geçmiş ==► vazgeçmiş
kürsüde ki ==► kürsüdeki
gelsede==► gelse de
doksandokuz ==► doksan dokuz
SORU–9) Yukarıda verilen hikayede parantez ile gösterilen yerlere hangi noktalama işareti getirilmelidir?
(
. ),(
:
),( ?
), (
! ),(
, )
SORU–10) Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu “ Satranç Kursu’na “ kayıtta kullanılmak üzere öğrenim
gördüğünüz okuldan “ Öğrenci Belgesi “ almak için “ DİLEKÇE “ yazınız. (10 Puan)
AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
AKŞEHİR
Okulunuzun ………… sınıfında ………. numaralı öğrencisiyim. Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu
Satranç Kursu’nda kullanılmak amacıyla öğrenci belgesi almak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
TARİH
İmza
Ad – Soyad
ADRES
Download