Yönetim Kurulu Başkanı`nın Mesajı

advertisement
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
12
İŞ FAKTORİNG
2015 FAALİYET RAPORU
Fed’in 2015 yılı Aralık ayı toplantısında politika faiz oranını 25 baz puan artırması dünya
ekonomisinin 2016 ve sonrasında sergileyeceği performansı etkileyecek olması açısından bir kilometre
taşıdır.
ABD Merkez Bankası 10 yıllık
bir aradan sonra faiz oranlarını
artırmıştır.
ABD Merkez Bankası, 2015 yılı Aralık
ayı olağan toplantısında politika faiz
oranını 25 baz puan artırmıştır. Son
derece düşük bir oranda gerçekleşen
bu faiz artışı, ilk bakışta sıradan bir
ekonomik gelişme gibi görünse de,
dünya ekonomisinin 2016 ve sonrasında
sergileyeceği performansı etkileyecek
olması açısından bir kilometre taşıdır.
ABD ve Euro Alanı’nda merkez
bankalarının uyguladığı
politikaların meyveleri
toplanmaya başlamıştır.
ABD’de büyüme ve istihdam
piyasasındaki düzelme devam
etmektedir. İşsizlik oranı, kriz öncesi
seviyelere yaklaşmıştır. Diğer taraftan
ABD doları gücünü korurken enflasyon
%2’lik hedefin altındaki seyrini
sürdürmüştür. ABD ekonomisi 2015’in
3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı
dönemine göre %2 büyümüştür.
Euro Alanı’nda da toparlanma
başlamıştır. Büyüme, Atlantik’in karşı
kıyısındaki kadar güçlü olmasa da umut
vaat edicidir. 2015 yılında sermaye malı
ve dayanıklı tüketim malı imalatında
artış görülmüştür. Bunun en önemli
göstergelerinden biri olan Aralık ayı
imalat PMI endeksi, beklentilerin
üzerinde gerçekleşmiştir.
Gelişmekte olan ekonomiler
yavaşlıyor.
Gelişmekte olan ekonomilerin son
dönemdeki büyümesinin ağırlıklı
olarak iç faktörlerin etkisinde
geliştiği görülmektedir. Uluslararası
piyasalardaki gelişmeler, gelişmekte
olan ekonomilerden olan mal talebini
olumsuz etkilerken, büyümenin yetersiz
kaldığı görülmektedir.
Jeopolitik faktörlerin yanında gelişmiş
ülke merkez bankalarının izlediği para
politikaları gibi dışsal faktörler ve
düşen ticaret hacimleri de gelişmekte
olan ülkelerin performansını olumsuz
etkilemiştir.
Çin ekonomisi yavaşlıyor.
Dünyanın büyük ekonomilerinden
biri olan Çin’de 2015 yılında yaşanan
gelişmeler, global piyasaları yakından
ilgilendirmiş ve etkilemiştir.
Çin ekonomisindeki büyümenin
sonbahar aylarına doğru yavaşlamasıyla
tüm dünyada hisse senedi piyasaları
bu olumsuz dalgadan etkilenmiştir.
Yuan, yılın 3. çeyreğinde üç kez devalüe
edilmiş; konut sektörü ile bankacılık
endüstrisinin sorunları Çin ekonomisine
dair kaygıları artırmıştır. Son 10 yılda
hızlı bir büyüme kaydeden Çin, piyasa
ekonomisi şartlarının dengelenmekte
olduğu bir dönemden geçmektedir.
Büyümenin yavaşlaması ve genel talep
seviyesinde yaşanan aşağı yönlü seyir
Çin’de üretim seviyesinin düşüşüne
neden olmaktadır. Çin gibi yüksek
üretim kapasitesine sahip bir ekonomide
ortaya çıkan daralma, emtia talebi
kanalıyla küresel büyüme görünümünün
bozulmasına sebep olmakta ve emtia
ihracatçısı ülke ekonomilerini negatif
yönde etkilemektedir.
2016: Deflasyon ve ılımlı
büyüme beklentisi
2008 krizi sonrasında dünya ekonomisi
açısından en çok tartışılan iki konu
deflasyon ve büyüme olmuştur.
Kanaatimizce, 2016 yılında küresel
ekonomide deflasyonist eğilimler
ağırlığını korumaya devam edecek;
buna mukabil ılımlı büyüme, otoritelerin
tercihlerini genişleyici politikalardan
yana kullanmaları şartıyla sürecektir.
2016 ve sonrasında gelişmiş
ekonomilerdeki toparlanmanın devam
edeceği düşünülmektedir. Buna karşılık;
gelişmekte olan ekonomilerin sermaye
akımlarındaki sıkılaşmayı ve yapısal
problemlerinin ortaya çıkardığı baskıyı
daha çok hissetmeleri beklenmektedir.
2015 FAALİYET RAPORU
İŞ FAKTORİNG
13
Yönetim Kurulu Başkan Mesajı
2015 yılını oldukça başarılı bir performans ile tamamlayan İş Faktoring, sunmuş olduğu ürün ve
hizmetler ile müşterilerine de kalıcı değer sağlamıştır.
Türkiye ekonomisi 2015
yılının üçüncü çeyreğinde %4
oranında büyümüştür.
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi
arasında yer alan Türkiye, 2015 yılında
komşu ülkeler Irak ve Suriye’de yaşanan
çatışmalar ve bu durumun ortaya
çıkardığı jeopolitik riskler, Rusya ile
yaşanan gerilim ve uluslararası finans
piyasalarındaki dalgalanmalarla karşı
karşıya kalmıştır.
Haziran ve Kasım aylarında yaşanan
iki genel seçim, hedef seviyelere
indirilemeyen enflasyon ve TL’nin değer
kaybı, 2015 yılında ekonomimiz üzerinde
baskı oluşturan belli başlı gelişmeler
olmuştur.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen,
Ülkemiz ekonomisi, 2015 yılının üçüncü
çeyreğinde %4 büyümeyi başarmıştır.
Ulaşılan bu sonuç, tüm ekonomik
aktörler açısından son derece önemli
bir moral unsuru olup; küresel ve
ulusal konjonktürün arz ettiği zorluklara
ve dalgalanmalara karşın Türkiye
ekonomisinin yapısal dinamiklerini,
bankacılık başta olmak üzere finansal
hizmetler sektörünün gücünü ve
orta-uzun vadeli sürdürülebilir büyüme
potansiyelini teyit etmektedir.
Odağımız, başarılarımızı
pekiştirmek ve sürdürmektir.
İş Faktoring 2015 yılını başarılı bir
performans ile tamamlamış, ürün
ve hizmetleriyle müşterilerinin ticari
hayatına kalıcı katkılar sağlamıştır.
Bu başarımızın arkasında, kurumsal
yönetim anlayışımız, yetkin insan
kaynağımız ve sağlam mali yapımız
bulunmaktadır. Üyesi olduğumuz İş
Bankası Grubu ile kurduğumuz sinerjinin
de 2015 yılı sonuçlarımıza önemli katkısı
olmuştur.
2015 yılında eriştiğimiz başarılı
finansal performansımızı,
2016 yılında artırarak devam
ettirmeye kararlıyız.
Amacımız, Türk ekonomisinin lokomotifi
KOBİ’ler başta olmak üzere girişimcilerin
ve işletmelerin gücüne güç katmak,
rekabet edebilirlik potansiyellerini daha
da artırmaktır. Hiç kuşkusuz, işimizi iyi
yapıp, başarı grafiğimiz yükseldikçe,
daha fazla müşteriye ulaşıp istihdam
ve değer üretme kapasitemiz artacak,
Türk ekonomisinin kalkınmasına olan
katkılarımız büyüyecektir.
İş Faktoring, hızla değişen piyasa
koşullarında ve artan rekabet
ortamında, hizmet ve ürün kalitesinden,
“danışmanlık” yaklaşımının
şekillendirdiği müşteri odaklı yapısından
ve kurumsallık anlayışından ödün
vermeden yoluna ve büyümesine
devam edecektir. Faktoring sektörünün
iddialı bir oyuncusu olma hedefimizi
can-ı gönülden destekleyen, emeğini
ve özverili çalışmalarını esirgemeyen
çalışanlarımız başta olmak üzere,
müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza,
Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına en
içten teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla,
Ertuğrul Bozgedik
Yönetim Kurulu Başkanı
14
İŞ FAKTORİNG
2015 FAALİYET RAPORU
Amacımız, Türk ekonomisinin
lokomotifi KOBİ’ler başta olmak
üzere girişimcilerin ve işletmelerin
gücüne güç katmak, rekabet
edebilme potansiyellerini daha da
artırmaktır.
2015 FAALİYET RAPORU
İŞ FAKTORİNG
15
Download