DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab

advertisement
DERS PROFİLİ
Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Dönem
Özel KonularUluslararası Faktoring
MAN489
Güz
1
Ön Koşul
-
Dersin Dili
İngilizce
Ders Tipi
Seçmeli
Dersin Okutmanı
Yüce UYANIK
Kuram+PÇ+Lab
(saat/hafta)
3+0+0
Kredi
3
AKTS
6
Dersin Asistanı
Dersin Amaçları
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Dersin İçeriği
Faktoringin tarihi ve tanımı ,Faktoring çeşitleri ,İki faktörlü uluslararası
faktoring; Hazırlanması ve Uygulanması ,Tek faktörlü uluslararası
faktoring, yurt içi faktoring ve Türkiye’deki uygulamalar ,Faktoringin
temel esasları ,Farklı ödeme koşulları arasında kıyaslama ,Farklı dış ticaret
finansmanı araçları arasında kıyaslama ,Uluslararası faktoringin genel
kuralları ,Müşteri seçimi ve kontrolü ,İhtilaflar ve bunların üstesinden
gelebilmek ,Faktoringin yararları ve genel itirazlara verilen cevaplar
Dersin sonunda öğrenciler;
• Uluslararası faktoring işlemlerini kavrar; ve gelecekteki iş
hayatında müşteri ya da çalışan olarak bunu uygulamaya hazır
olurlar.
• Uluslararası faktoringin genel kurallarını ve faktoring ile ilişkili
uluslararası muhasebe standartlarını yol gösterici olarak kendi iş
hayatında kullanır.
• Farklı durumlarda kullanılan ticari işlemler arasında ayrım
yapabilme.
Uluslararası faktoringin terminolojisi ve bakış açısı
DERS İÇERİĞİ
Hafta
Konu
1
Giriş
2
İki Faktörlü Uluslar arası Faktoringin işleyişi
3
Faktoring terimleri
4
Faktoring terimleri (devam)
5
Direkt Faktoring
6
Diğer ödeme şekilleri ile karşılaştırma
7
FCI ve diğer faktoring zincirleri
8
Uluslar arası Faktoring Genel Kuralları (The GRIF) (Madde 1-3)
9
GRIF (Madde 4-10)
10
GRIF (Madde 11-16)
11
GRIF (Madde 17)
12
GRIF (Madde 18)
13
GRIF (Madde 19-26)
14
GRIF (Madde 27-32)
Ders Kitabı
Factoring Law&Practice, Freddy Salinger
Önerilen Kaynaklar
Legal Manual of FCI
Communication Manual of FCI
Factoring Rules (Faktoring Kuralları), Yüce UYANIK
İlişiği
]
Yarıyıl Gereksinimleri
Sayı
Devam/Katılım
Not Yüzdesi
20
Laboratuvar
Uygulama
Staj
Kısa Sınav
Ödevler
Sunum
Proje
Seminer
Ara sınav
40
Final
40
Toplam
100
Yarıyıl Çalışmalarının Yüzdesi
60
Final Yüzdesi
40
Toplam
100
DERS ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi *
#
Program Çıktıları
1
1
2
Uluslararası ticaretin başlıca teorilerine ve terminolojisine
3
4
5
X
hakim olmak.
2
Sürekli değişen küresel iş dünyasında, uluslararası ticaret
X
teorilerini gerçek hayat fonksiyonları ile bağdaştırabilmek.
3
Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini küresel vakalara
X
uygulayabilmek.
4
Lojistik planlaması ve yönetimi ile tedarik zinciri faaliyetlerini
X
uluslararası perspektifle bağdaştırabilmek.
5
6
Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kavramak.
X
Dış ticaret firmalarının ve çok uluslu şirketlerin
X
karşılaşabileceği riskleri değerlendirmek ve analiz etmek.
7
Uluslararası çevredeki politik, yasal, ekonomik ve teknolojik
X
güçleri anlayarak açıklayabilmek.
8
Firmanın hedefleri ve stratejilerinin küresel açıdan analizi,
X
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kavramlara dayalı
çerçeve oluşturmak.
9
10
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak.
Takım çalışmalarında etkin biçimde rol alarak takımın
X
X
ilerlemesine katkıda bulunmak.
11
Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip
X
olmak.
12
Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları
X
ve mevzuatları dikkate almak.
13
14
İş etiği ve sosyal sorumluluk konularında bilince sahip olmak.
Disiplinler arası bakış açısı kazanmak.
*1 En az, 2 Az, 3 Ortalama, 4 Yüksek, 5 En yüksek
X
X
ÖĞRENCI İŞ YÜKÜ /AKTS (AVRUPA KREDI TRANSFER SISTEMI) TABLOSU
Etkinlikler
Ders Saati (Sınavlar Dahil)
Sayı
Süre (Saat)
Toplam İşyükü
16
3
48
13
3
39
16
3
48
2
5
10
1
5
5
Öğreticiler
Laboratovar
Uygulama
Staj
Saha Araştırması
Ders Saatleri Dışı Çalışma
Sunum / Seminer
Proje
Ders Öncesi Okuması
Ödevler
Kısa Sanavlar
Ara Sınavlar
Final Sınavı
Toplam İş Yükü 150
DERS KATEGORİLERİ
ISCED
GENEL
ALAN
KODU
GENEL ALANLAR
1
Eğitim
2
Beşeri Bilimler ve
Sanat
3
4
5
Sosyal Bilimler,
İşletme ve Hukuk
Bilim, Matematik ve
Bilgisayar
Mühendislik, Üretim
ve Yapı
6
Tarım ve Veterinerlik
7
Sağlık ve Refah
8
Hizmetler
ISCED
TEMEL
ALAN
KODU
EĞİTİM VE ÖĞRETİM
TEMEL ALANLARI
14
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim
Bilimi
0
21
Sanat
0
22
Beşeri Bilimler
0
31
Sosyal ve Davranış Bilimleri
0
32
Gazetecilik ve Enformasyon
0
34
İşletme ve Yönetim Bilimleri
100
38
Hukuk
0
42
Yaşam Bilimleri
0
44
Doğa Bilimleri
0
46
Matematik ve İstatistik
0
48
Bilgisayar
0
52
Mühendislik
0
54
Üretim ve İşleme
0
58
Mimarlık ve Yapı
0
62
Tarım, Ormancılıkve Su Ürünleri
0
64
Veterinerlik
0
72
Sağlık
0
76
Sosyal Hizmetler
0
81
Kişisel Hizmetler
0
84
Ulaştırma Hizmetleri
0
85
Çevre Koruma
0
86
Güvenlik Hizmetleri
0
Download