Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır Kafemet

advertisement
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Kafemet®
Enjeksiyonluk Çözelti
Analeptik
BİLEŞİMİ
Berrak, renksiz, steril bir çözelti olan Kafemet Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’sinde 250 mg
kafein ve koruyucu olarak sodyum benzoat içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Kafemet Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin maddesi olan kafein, ksantin türevi bir alkaloiddir.
Etkin bir MSS uyarıcısıdır. Kafein doğrudan kalp kasını uyararak, miyokardın kasılma
gücünü, kalp vurum sayısını ve genişliğini artırır; buna bağlı olarak kalbin çalışma
yeteneğiyle, perifer ve koroner damarlardaki kan debisi yükselir. Oksijen tüketimi artar. Bu
durum, bir ölçüde, kafeinin vazomotor merkezi uyararak koroner, beyin, böbrekler ve karın
bölgesi damarlarını genişletmesi suretiyle, kan akışındaki direncin azalması sonucunda da
kendini gösterir. Bütün bu etkilere koşut olarak, vagus merkezi de uyarıldığından, başlangıçta
kalp çalışmasında kısmi bir yavaşlama olur. Ancak, kısa bir zaman sonra kalp kasının
uyarılması ile kalp atışı düzenli olarak hızlanır. Böylece kalbin gücü artar, nabız hızlanır, kan
basıncı yükselir ve koroner damarlar genişlediğinden kalp daha iyi beslenir. Kafeinin kalp
kası üzerindeki uyarıcı etkisi, hidroliz yapıcı fosfodiesterazın inhibisyonu nedeniyle, sAMP
nükleotidinin birikimi sonucudur. Çizgili kasları uyararak kasılma ve efor gücünü artırır
(doping). Solunum merkezini uyararak, solunumun hızı ve derinliğini artırır; solunum
merkezini karbondioksite daha duyarlı kılar. Ayrıca, böbreklerden geçen kan akımını
hızlandırması, glomerüler damarları genişletmesi ve tubüllerden suyun geri emilmesini
azaltması sonucu idrar miktarını artırır.
Kafemet Enjeksiyonluk Çözelti uygulama yerinden iyi emilir, vücuda dağılır. Plazma
proteinlerine %35 dolayında bağlanır. Vücutta başlıca N-demetilasyon ve ürik asit türevlerine
yükseltgenme tepkimelerine maruz kalır. % 80 - 85’i 48 saatte idrarla atılır.
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Kafemet Enjeksiyonluk Çözelti; merkezi sinir sisteminin ve özellikle de solunum merkezinin
uyarılması gereken bütün durumlarda uyarıcı olarak kullanılır. Kollaps, zafiyet ve felç
hallerinde, morfin, kloroform ve alkol gibi narkotikler ile sedatif maddelerle olan
zehirlenmelerde, her çeşit akut ve kronik kalp yetersizliklerinde, akciğer ödemlerinde kalbi
uyarıcı olarak kullanılır. Bu amaçla bazen, kardiyotonik glikozidlerle birleştirilir. İdrar
miktarını artırması nedeniyle, bilhassa asites olaylarında, ya tek başına ya da diğer diüretikler
veya kalp glikozidleriyle birleştirilerek kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kafemet Enjeksiyonluk Çözelti; veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği
takdirde, kafeinin farmakolojik dozu 5 - 15 mg/kg c.a.’dır. Deri altı (SC), tek doz olarak
uygulanır. Kafemet Enjeksiyonluk Çözelti aşağıdaki pratik dozlarda uygulanır.
Hayvan Türü
Uygulanacak Pratik Doz
At ve Sığır
2 - 6 ml / 100 kg c.a.
Koyun ve Keçi
Köpek ve Kedi
1 - 3 ml / 50 kg c.a.
0.1 - 0.3 ml / 5 kg c.a.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Yarış atlarında doping etkisinden dolayı, yarıştan 10 gün önce uygulamaya son verilmelidir.
İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ
Perifer damarları genişletir, bu nedenle kan basıncında düşmeye neden olabilir. Hayvanlarda
oksijen tüketiminde artışa, vücut ısısında yükselmeye, terlemeye, tremor ve kas tonusunda
artışa sebep olabilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Diğer ilaçlarla bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Yüksek dozlarda uygulandığında huzursuzluk ve konvülsiyonlara neden olur. Solunum
hızlanır, kusma ve sürgün ile bradikardi ve ekstrasistoller gözlemlenebilir. Böyle durumlarda,
bromürler, kloral hidrat, morfin veya meperidin uygulamalarından yararlı sonuçlar
sağlanabilir.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Sığır, koyun ve keçilerde et ve süt için kalıntı
arınma süresi 0 (sıfır) gündür.
KONTRENDİKASYONLARI
Sağaltım güvenliği geniş bir ilaçtır. Ancak, yüksek dozlarda aralıklı ve sürekli çırpınmalara
neden olabilir. Bu etkileri barbitüratlarla engellenebilir. Kedi ve köpeklere parenteral olarak
yüksek dozlarda verilmesi öldürücü etki meydana getirebilir.
Gebelikte kullanım: Gebe hayvanlarda kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur.
GENEL UYARILAR
Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner
hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve
ambalajı hasarlı ürünleri almayınız.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kendi ambalajında, oda sıcaklığında (15 - 25 °C) ve ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü,
üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml ve 100 ml’lik renksiz cam flakonlarda ve 250 ml’lik renksiz
pet flakonlarda satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 23.09.2010
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE
NO: 23.09.2010 - 23/030
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ VE ÜRETİM YERİ ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve
Tic. A.Ş.
İ.O.S.B Mah. Marmara San. Sitesi Marmara M Blok Sokak No:16 34307 Küçükçekmece /
İSTANBUL
ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ç.O.S.B. Gazi Osman Paşa Mahallesi 18. Sokak No: 3 59500 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Download