yenilik ve kalite [Uyumluluk Modu]

advertisement
*
Kuruluşundan
bu
güne
innovatif
ürünler
geliştirme amacıyla Araştırma ve Geliştirmeyi
amaç edinen firmamız, yeni ürün gruplarıyla
ilgili Tubitak Ar-Ge projeleri gerçekleştirerek
kaliteli
ürün
portföyünü
Partikül
boyutları
geliştirmektedir.
ayarlanmış
enjeksiyonluk
süspansiyon ürünlerin geliştirilmesi projemiz
2009-2010 yılları arasında TUBİTAK tarafından
desteklenmiş ve geliştirilen ürünler pazarda
yerini almıştır.
*
İnnovatif ürünlerimiz arasında yer alan antiparaziter pasta
formulasyonlarının
geliştirilmesine
yönelik
çalışmalarımız
sonucunda;
*
Tablet ve dirençlerin dezavantajlarını ortadan kaldırmaya
yönelik 3 farklı antihelmintik ürün geliştirilerek pazarda yerini
almıştır .
*
.
. Ar_Ge ekibimizce geliştirilen antihelmintik pasta ürünler
kolayca uygulanmasının yanısıra tablet formulasyonlara göre en
az
2
misli
koyulmuştur.
etkili
olduğu
bağımsız
çalışmalarca
ortaya
Enjeksiyonluk ivermektin ürünümüz (Ultramec Forte
%2) Ar-Ge ekibimiz ce geliştirilen yağ bazlı taşıyıcı sistemi
ile gliserin formal/propilen glikol esaslı taşıyıcı sistem
içeren
klasik
enjeksiyonluk
ivermektinlerin
dezavantajlarını ortadan kaldırmıştır.
*
Hem kas içi hem deri altı uygulama avantajının yanısıra
uygulama yerinde yangısel reaksiyonlara neden olmaması,
100 kg canlı ağırlık için 1ml dozunda uygulanması,
*
Aynı
zamanda
klasik
ivermektin
preperatlarıyla
karşılaştırıldığında %17 daha yüksek kan konsantrasyonuna
ulaşarak daha güçlü endektosidal etkinlik oluşturması
ürünü farklılaştırmaktadır.
Kaopektin, nonspesifik diyare sağıtımında
kullanılan kaolin – pektin kombinasyonudur.
* Antibiyotik
içermez,
kalıntı
arınma
süresi
yoktur.
* Özel
bileşimi barsak mukozasında diyareden
kaynaklanan mukoza hasarını onarır. Sindirim
sistemini rahatlatır.
* Kolayca
uygulanır ve tadı nedeniyle hayvanlara
zorlanmadan içirilir.
üretim sistemlerinde tamamen apirojen
üretim ve dolum tekniği, yüksek saflıkta etkin ve
yardımcı maddeleri nedeniyle;
ENROLEN INJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ sadece
deri altı ve kas içi değil damar içi yolla da
uygulanmaktadır.
Bu
durum
özellikle
septisemilerin sağıtımında büyük avantaj sağlar.
*
Tilmikosin unstabil izomer yapısında makrolid grubu
antibakteriyel ajandır. Etkinliği izomerik yapının mamul
ilaç içinde %82.0-88.0 cis izomer ve %12.0-18.0 trans
izomer olarak korunmasıyla gerçekleşir.
*
İzomer yapısını bozulması özellikle üretim şartlarıyla
yakından ilgilidir.
Tilmikosin etkin maddeli ürünleri (Actimisin AK Oral
Çözelti ve ActimisinEnjeksiyonluk Çözelti) uygun izomer
kompozisyonu ile referens ilaç kadar etkindir.
* Buparvaquone
enjeksiyonluk çözelti preperatlarında
taşıyıcı sistem ilacın farmakokinetiği ile yakından
ilişkilidir.
Buparvon enjeksiyonluk çözelti (buparvakuon)
generik
formulasyon
olarak
referens
ürün
ile
kimyasal ve biyolojik eşdeğer olduğu bağımsız
çalışmalarca desteklenmiştir.
Download