yenilik ve kalite [Uyumluluk Modu]

advertisement
*
Kuruluşundan
bu
güne
innovatif
ürünler
geliştirme amacıyla Araştırma ve Geliştirmeyi
amaç edinen firmamız, yeni ürün gruplarıyla
ilgili Tubitak Ar-Ge projeleri gerçekleştirerek
kaliteli
ürün
portföyünü
Partikül
boyutları
geliştirmektedir.
ayarlanmış
enjeksiyonluk
süspansiyon ürünlerin geliştirilmesi projemiz
2009-2010 yılları arasında TUBİTAK tarafından
desteklenmiş ve geliştirilen ürünler pazarda
yerini almıştır.
*
İnnovatif ürünlerimiz arasında yer alan antiparaziter pasta
formulasyonlarının
geliştirilmesine
yönelik
çalışmalarımız
sonucunda;
*
Tablet ve dirençlerin dezavantajlarını ortadan kaldırmaya
yönelik 3 farklı antihelmintik ürün geliştirilerek pazarda yerini
almıştır .
*
.
. Ar_Ge ekibimizce geliştirilen antihelmintik pasta ürünler
kolayca uygulanmasının yanısıra tablet formulasyonlara göre en
az
2
misli
koyulmuştur.
etkili
olduğu
bağımsız
çalışmalarca
ortaya
Enjeksiyonluk ivermektin ürünümüz (Ultramec Forte
%2) Ar-Ge ekibimiz ce geliştirilen yağ bazlı taşıyıcı sistemi
ile gliserin formal/propilen glikol esaslı taşıyıcı sistem
içeren
klasik
enjeksiyonluk
ivermektinlerin
dezavantajlarını ortadan kaldırmıştır.
*
Hem kas içi hem deri altı uygulama avantajının yanısıra
uygulama yerinde yangısel reaksiyonlara neden olmaması,
100 kg canlı ağırlık için 1ml dozunda uygulanması,
*
Aynı
zamanda
klasik
ivermektin
preperatlarıyla
karşılaştırıldığında %17 daha yüksek kan konsantrasyonuna
ulaşarak daha güçlü endektosidal etkinlik oluşturması
ürünü farklılaştırmaktadır.
Kaopektin, nonspesifik diyare sağıtımında
kullanılan kaolin – pektin kombinasyonudur.
* Antibiyotik
içermez,
kalıntı
arınma
süresi
yoktur.
* Özel
bileşimi barsak mukozasında diyareden
kaynaklanan mukoza hasarını onarır. Sindirim
sistemini rahatlatır.
* Kolayca
uygulanır ve tadı nedeniyle hayvanlara
zorlanmadan içirilir.
üretim sistemlerinde tamamen apirojen
üretim ve dolum tekniği, yüksek saflıkta etkin ve
yardımcı maddeleri nedeniyle;
ENROLEN INJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ sadece
deri altı ve kas içi değil damar içi yolla da
uygulanmaktadır.
Bu
durum
özellikle
septisemilerin sağıtımında büyük avantaj sağlar.
*
Tilmikosin unstabil izomer yapısında makrolid grubu
antibakteriyel ajandır. Etkinliği izomerik yapının mamul
ilaç içinde %82.0-88.0 cis izomer ve %12.0-18.0 trans
izomer olarak korunmasıyla gerçekleşir.
*
İzomer yapısını bozulması özellikle üretim şartlarıyla
yakından ilgilidir.
Tilmikosin etkin maddeli ürünleri (Actimisin AK Oral
Çözelti ve ActimisinEnjeksiyonluk Çözelti) uygun izomer
kompozisyonu ile referens ilaç kadar etkindir.
* Buparvaquone
enjeksiyonluk çözelti preperatlarında
taşıyıcı sistem ilacın farmakokinetiği ile yakından
ilişkilidir.
Buparvon enjeksiyonluk çözelti (buparvakuon)
generik
formulasyon
olarak
referens
ürün
ile
kimyasal ve biyolojik eşdeğer olduğu bağımsız
çalışmalarca desteklenmiştir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards