Uploaded by User14442

ders planı

advertisement
Ders Planı Örneği
Etkinlikler
Bölüm I:
Ders
Konu
Süre
Sınıf Düzeyi
Bölüm II:
Kazanımlar
Yöntem ve Teknikler
Araç-Gereç ve
Materyaller
Ders öncesi hazırlık
Öğrenme -Öğretme Süreci
Dikkat çekme
Öğrencilerin dikkati derse çekilir. Kısa bir hikaye, anı, dikkat çekici bir materyal, vb.
kullanılabilir.
Güdüleme
Konunun önemi, öğrencilerin ne işine yarayacağı, vb. konulardan bahsedilerek
öğrenciler ders için istekli hale getirilir.
Gözden geçirme
Dersin içeriği, hangi konunun öğretileceği, önceki öğrenmelerle ilişkisi, hangi
konunun devamı olduğu söylenir.
Derse geçiş
Öğrenme-öğretme etkinliklerine geçiş yapılan aşamadır.
Sonuç Etkinlikleri
Bölüm III:
Ölçme ve
Değerlendirme
Öğrenilenler kısaca özetlenir.
Derste anlatılanları öğrencilerin ne kadar kavradığı ölçülür.
Bir dahaki derse ödev verilir.
Download