Ortogonal bazlar, ortogonal matrisler ve Gram-Schmidt

advertisement
Hatırlatma
Ortogonal bazlar, ortogonal matrisler ve GramSchmidt yöntemi ile ortogonaleştirme
q1 , q2 ,..., qk  vektörleri aşağıdaki özeliği sağlıyorsa
ortonormaldir:
0 i  j
qi q j  
1 i  j
T
standart baz
1 0 
R :   ,   
0 1 
2
Rn
 1 
 
 0 

 . 
:  ,
 . 
 . 
 

0 


ortogonallik
normalizasyon
0 
1 
 
.
 ,
.
.
 

0 

....
0  
0  
 
 . 

 
 . 
 . 
 

1 


Hatırlatma
*Ortogonal martis, sütunları ortonormal vektörlerden
oluşan kare matristir
*Q’nun sütunları ortonormal vektörlerden oluşmuş ise:
Neden ortogonal
matris denmedi?
QT Q  I
q 1T 
 T
 q2 
 . 
T
Q Q   q1
 . 
 . 
 T
qn 
q2
1 0 ... 0
0 1 ... 0


. .

... qn   

.
.

.
.


0 0 ... 1
QT  Q 1
Q dikdörtgen matris olsa bile QTQ=I ancak QT sadece sol
ters
Hatırlatma
Varlık ve teklik teoremi
Varlık: Ax=b’nin her b için en az bir çözümü x vardır
A’nın sütunları Rm ‘i örter
Bu durumda r=m’dir ve ve AC=Imxm sağlayan A’nın nxm
boyutlu sağ tersi vardır.
Bu durum m≤n ise mümkündür.
Hatırlatma
Teklik: Ax=b’nin her b için en çok bir çözümü x vardır
A’nın sütunları lineer bağımsız
Bu durumda r=n’dir ve ve BA=Inxn sağlayan A’nın nxm
boyutlu sol tersi vardır.
Bu durum m≤n ise mümkündür.
Hatırlatma
Sağ ve sol tersleri bulmanın yolu


B ˆ A A
T
Sol ters
1
A
T 1
C ˆ A ( AA )
T
T
Sağ ters
İki örnek
cos 
Q
 sin 
 sin  
cos  
Ortogonal mi?
Başka ortogonal matris hatırlıyor musunuz?
0 1 0 


P  0 0 1 
1 0 0
Ortogonal matris ile çarpma vektörün boyunu korur
Qx  x x
Aynı zamanda iki vektörün iç çarpımı
ve
aralarındaki açıyı da korur
Nasıl anlarız?
Qx T Qy  xT QT Qy
 xT y
Ortonormal bazın bize sağladığı bir kolaylık…..
q1 , q2 ,...., qn  V vektör uzayının ortonormal qi
vektörlerinden oluşmuş bir bazı olsun. v V ise
v  1q1   2 q2  ...   n qn şeklinde yazılır
 i ‘leri
Ortonormal baz işte burada kolaylık sağlayacak
biliyorsak
v  1q1   2 q2  ...   n qn
1
0
0
q1 v  1q1 q1   q q2  ...   q qn
T
T
1  q1T v
T
2 1
T
n 1
Ortonormal baz!!!
Benzer şekilde…..
v  1q1   2 q2  ...   n qn
0
1
q2T v  1q2T q1   2 q2T q2  ...   n q2T qn
.
.
.
0
0
0
 2  q2T v
1
qnT v  1qnT q1   2 qnT q2  ...   n qnT qn
 n  qnT v
Tüm bu işlemleri matris şeklinde yazarsak
Sütunları baz vektörleri
baz vektörleri ortonormal olmasaydı
nasıl olacaktı?
Kazancımız matris tersi hesaplamak
yerine…
 Q v
T
B  v
B v
1
Bir şeye daha dikkat……
 aT b 
b’nin a’’ya izdüşümü p: p  a T 
a a
=1
 qT v 
Tekrar yazalım p
: i  qi  T , i
q q
n
 
T
v vektörü için ne diyebiliriz? v   q i v qi
i 1
Q mxn boyutunda ise ne olacak….
Artık QT, Q’nun tersi değil ama hala daha QTQ=I
Bunu daha önce
gördük
Sonuç:
Qx bb‘nin çözümü Q kare ise tam çözüm, Q
Ax
dikdörtgen ise en küçük kareler çözümü
Hatırlatma
m denklem ve n bilinmeyen içeren, tutarsız Ax=b denklem
takımının en küçük kareler yaklaşıklığı ile elde edilecek
çözümü x*
ATAx*=ATb
Eşitliğini sağlar ve A’nın sütunları lineer bağımsızsa, ATA
tersinirdir ve
x*=(ATA)-1ATb
b’nin sütun uzayına izdüşümü p de
p=Ax*=A(ATA)-1ATb
eşitliğini sağlar
Q’ nun sütunları ortonormal ise en küçük kareler problemi
basitleşiyor…..
x*=(AT A)-1 ATb yerine x*=(QTQ)-1QTb
ortonormal Q için:
Qx=b (dikdörtgen sistemlerde çoğu b için çözüm yoktur)
QTQx*=QTb (en iyi x* için denklem)
x*= QTb (çözüm)
p=Qx* (b’nin sütunlara izdüşümü- qT bq1  q2T bq2  ...  qnT bqn)
1
P=QQT (izdüşüm matrisi)
Gram-Schmidt Yöntemi
Ortonormal vektörler kolaylık sağladığına göre
verilen herhangi bir vektör kümesini ortonormal
vektörlere dönüştürebilir miyiz?
Lineer
özelikleri ne?
bağımsız
v1 , v2 ,...., vn verilmiş olsun, nasıl q1 , q2 ,...., qn ‘ları elde ederiz
Doğrultusu v1 ile aynı,
boyu da 1
v1
Kolay olan q1’i bulmak: q1 
v1
q2, q1’e dik olmalı:


Bu neye karşı
düşüyor?
vˆ2  v2  q1 v2 q1 V2’nin q1
Peki, neden
çıkarıyoruz
T
doğrultusunda ki
bileşenine
vˆ2  q1
Ancak ortonormal vektörler kümesine
katılması için boyunun 1 olması gerek
vˆ2
q2 
vˆ2
q1,q2 var q3’ü oluşturalım: vˆ3  v3  q1T v3 q1  q2T v3 q2
vˆ3  q1 , vˆ3  q2
vˆ3
q3 
vˆ3
Diklik sağlandı birim
olma da sağlanmalı
Benzer şekilde…..

 



vˆn  vn  q v q1  q v q2  ... q v qn 1
T
1 n
T
2 n
T
n 1 n
vˆn
qn 
vˆn
Eskisi
neydi?
Gram-Schmidt bize A matrisi için yeni bir ayrıştırma veriyor
v1
v2 ... vn   q1
A  QR
q2
q1T v1

 0
 .
... qn 
 .
 .

 0
q1T v2 ... q1T vn 

q2T v2 ... q2T vn 
. 

. 
. 

T
0
... qn vn 
A sütunları lineer bağımsız mxn boyutunda bir
matris olsun; Q sütunları ortonormal bir matris
ve R tersinir, üst üçgen olmak üzere A’nın
A=QR ayrışımı vardır. m=n ise ve tüm matrisler
kare ise Q ortogonal matristir.
Bu ayrışımı en küçük kareler yönteminde kullanırsak:
(ATA)x*=ATb
(RTQT QR)x*= (RTQT)b
(RTR)x*= (RTQT)b
Rx*= QTb
Biraz tekrar
3  1
0
A  4 2  , b  20
0 2 
10 
1
1
 
 
11
1 1
x1 
, x2 
21 
6 3
 
 
 1
5
A matrisinin sütunlarından Gram-
Schmidt yöntemiyle ortonormal bir
baz elde ediniz. A=QR ayrışımını elde
edniz ve Ax=b’nin en küçük kareler
çözümünü belirleyiniz.
x1 ve x2 R4 ‘de ortonormal bir küme
oluşturmaktadır. Bu kümeyi ortonormal
baza tamamlayınız.
Download