3834HÜCREANALIZSISTEMITEKNIKŞARTNAMESI

advertisement
CELL ANALYSER TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Sistem, hücre sayımı&canlılığı, apoptoz, hücre siklusu ve hücre sinyal iletimi gibi
hücre sağlığı parametrelerinin hızlı, kantitatif ve lazer bazlı floresan saptanmasını
sağlamalıdır.
2. Sistemin, 532 nm dalgaboyunda, yeşil renkli en az 1 adet lazeri olmalıdır.
3. Sistem yeşil lazerden en az 2 floresan (Sarı floresan 576 nm merkezli 28 nm bant
aralığında, Kırmızı floresan 680 nm merkezli 30 nm bant aralığında saptanmalıdır)
parametresi ile FSC (FSC sinyali lazer dalga boyunda saptanmalıdır) dahil toplam en
az 3 parametreli floresan saptamayı gerçekleştirebilmelidir.
4. Sistemde, maksimum doğruluk için, her hücrenin voltaj sinyali en az 2 renk+FSC
olacak şekilde saptanmalıdır
5. Sistem patent aşamasında olan mikrokapiler akış teknolojisine sahip olmalıdır.
6. 100 µm yuvarlak deliği olan, dikdörtgen (1.5 mm x 0.8 mm) mikrokapilere sahip
olmalıdır.
7. Cihaz patent aşamasında olan mikrokapiler akış teknolojisi sayesinde düşük hücre
konsantrasyonuyla (en az 10,000-500,000 hücre/ml aralığında) analizi
gerçekleştirebilmelidir. Bu sayı kullanıcı tarafından belirlenebilir.
8. Kullanım kolaylığı sağlayan, dokunmatik ekranı olmalıdır.
9. Her aplikasyon için spesifik olarak tasarlanmış menüleri ile analiz boyunca kullanıcıya
rehberlik eden, kullanımı kolay bir arayüze sahip olmalıdır.
10. Sistemle uyumlu, tamamen aplikasyona spesifik olarak optimize edilmiş “karıştır ve
oku”(mix&read) kitlerle çalışmalıdır.
11. Sistem tek örnekle çalışabilen formatta olmalıdır. Örnek hacmi ve elde edilecek event
sayısı belirlenebilir olmalıdır.
12. Minimum örnek hacmi 200 µl olmalıdır (ölü örnek hacmi: 50 µl).
13. Sonuçlar hem istatistiksel hem de nokta grafik formatında görüntülenebilmelidir.
14. Sonuçların ön görüntülemesi yapılabilmeli, print edilebilmeli ve pdf formatına
dönüştürülebilmelidir. Ham veri dosyaları .csv formatında export edilebilmeli, export
edilen veri setleri enstüman üzerinde yeniden analiz edilebilmelidir.
15. Örnek işlem zamanı 2 dakikadan az olmalıdır.
16. Sistem, farklı hücre tipleriyle uyumlu olmalıdır (homojen veya heterojen hücreler,
süspansiyon veya yapışık).
17. Sistemde ölçülebilen hücre çapı en az 2-60 µm aralığında olmalıdır (bakteri için uygun
değildir).
18. Sistem 220V/50Hz şebeke ile çalışabilmeli ve şebeke gerilimdeki değişimlerden
etkilenmeyen regüle sisteme sahip olmalıdır.
19. Cihaz ile ilgili kullanılan bütün prosedürler için ilk çalışma sırasında aplikasyon
desteği verilmelidir. Ayrıca Cihazı vericek olan firma tarafından en az 50 örnek için
confocal mikroskop görüntüleme işlemi gerçekleştirilmelidir.
20. Sistem, performans kontrol kiti, temizleme sıvısı ve en az 2 adet akış hücresiyle
beraber verilmelidir.
21. Cihaz ile birlikte en az 1 adet Cell Viability Assay Kit, en az 1 adet 100’er örneklik
Annexin V FITC Apoptosis Assay Kit, en az 1 adet P3K/MapK Dual Pathway Assay
Kit verilmelidir.
22. Teklif edilen cihazın 2 yıl ücretsiz ve 10 yıl ücreti karşılığında yedek parça ve servis
garantisi olmalıdır.
Download