toprak çeşitleri - Özel Ege Lisesi

advertisement
T.C.
ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU
“TOPRAK ÇEŞİTLERİ”
Hazırlayanlar:
Esin Özcan
Tibet Timur
Oğuz Özvardar
Ayşe Zeynep Bulgay
Abdullah Dedebal
Orkun Eryıldırım
Danışman Öğretmen: Güneş ALKAN
Mart, 2007
İZMİR
İÇİNDEKİLER
Giriş……………………………………………………………………………..2
Topraklar Nasıl Oluştu?............................................................................4
Toprağın katmanları..................................................................................4
Toprağın doğal yapısı…………………………………………………………5
Humus………………………………………………………………................6
Humuslu toprak………………………………………………………….........7
Kil……………………………………………………………………………….7
Killi toprak…………………………………………………………………… 7
Kum…………………………………………………………………………… 8
Kumlu toprak………………………………………………………………… 8
Kireç…………………………………………………………………………
8
Kireçli toprak………………………………………………………………… 8
Taşlı toprak…………………………………………………………………
8
Resimler……………………………………………………………………… 9
Kaynakça…………………………………………………………………… 15
2
GİRİŞ
Tabiata
Veysel
Aşık
Topraktan
Olduk
Kardaşık
Aynı
Yolcuyuz
Yoldaşık
Sen Yolcusun Ben Bacmiyim Kara
Toprak
İşkence Yaptıkça Bana Gülerdi
Bunda Yalan Yoktur Herkesler
Gördü
Bir Çekirdek Verdim Dört Bostan
Verdi
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Dost Dost Diye Nicesine Sarıldım
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Beyhude
Dolandım
Boşa
Yoruldum
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Havaya Bakarsam Hava Alırım
Toprağa Bakarsam Dua Alırım
Topraktan Ayrılsam Nerde Kalırım
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Nice Güzellere Bağlandım Kaldım
Ne Bir Vefa Görd üm Ne
Faydalandım
Her Turlu İsteğim Topraktan
Aldım
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Koyun Verdi Kuzu Verdi Sut Verdi
Yemek Verdi Ekmek Verdi Et
Verdi
Kazma İle Dövmeyince Kıt Verdi
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Ademden Bu Deme Neslim Getirdi
Bana Turlu Turlu Meyva Yetirdi
Her gün Beni Tepesinde Götürdü
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Karnin Yardim Kazma İle Bel İle
Yüzün Yırttım Tırnak İle El İle
Yine Beni Karşıladı Gül İle
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Dileğin
Varsa
İste
Allah'tan
Almak İçin Uzak Gitme Topraktan
Cömertlik
Toprağa
Verilmiş
Haktan
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Hakikat Ararsan Açık Bir Nokta
Allah Kula Yakın Kul Da Allah'a
Hakkin
Gizli
Hazinesi
Kara
Toprakta
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Bütün Kusurlarımı Toprak Gizliyor
Merhem Calip Yaralarımı Tuzluyor
Kolun Açmış Yollarımı Gözlüyor
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Her Kim Ki Olursa Bu Sırr-ı
Mazhar
Dünyaya Bırakır Ölmez Bir Eser
Gün Gelir Veysel'in Bağrına Basar
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU
3
Nice sözle söylenmiştir toprak üstüne…İnsanlığın belki de tek sırdaşıdır o….Oradan gelinir
ve yine oraya dönülür….Uğruna kanlar dökülür ve “vatan” adını alır. Toprak yalnız inanlar
için değil, üzerinde barındırdığı tüm canlılar için vazgeçilmezdir.
Aynı zamanda köklerin yayıldığı, tohumların çimlendiği, su ve gerekli besin maddelerinin
bulunduğu, bitkilerin en önemli bir yaşam faktörüdür.
Toprağın edebi ve duygusal birçok anlamı olmasına karşın bizler, çalışmamızda toprağın
nasıl oluştuğunu, yapısını ve çeşitlerini araştırdık.
4
Topraklar Nasıl Oluştu?
Dünyamız bir ateş parçasıyken, aradan milyonlarca yıl geçti. Üstü soğumaya başladı ve
soğuya soğuğa sertleşti. Kabuk bağladı. Kalınlaştı ve kayalar meydana geldi. Kayalar, ilk
meydana geldikleri gibi kalmadılar. Bunlar da zamanla, bazı doğa kuvvetlerinin etkisinde
kaldılar. Aşırı ısınma ve soğumanın neden olduğu yüksek sıcaklık farkları ( fiziksel
parçalanma) ile ufalanarak; yağmur ve rüzgarın etkisiyle (kimyasal Parçalanma) eriyip
aşınarak toprağı oluşturdular.
Toprağın Katmanları
“Bir tarla toprağı derinlemesine kazıldığı zaman toprağın görüntüsü ortaya çıkar. Toprak
görüntüsü toprağın dikine kesitinin yandan görünüşü demektir. Toprak görüntüsünü
şehirlerarası yolların çıplak yamaçlarında görebiliriz.
A Katmanı
Toprağın en üst kısmındaki A katmanı toprağın yoğun olarak işlendiği kısmıdır. Humusu
çok olduğu için rengi koyudur (Kahverengiden siyaha kadar). Bu katmanın üst kısmı taze
organik maddece çok zengindir. A katmanı içerisinde bolca bitki kökü ve çeşitli
organizmalar bulunur. Toprağın en aktif olan kısmı A katmanıdır.
B Katmanı
A katmanının altında yer almaktadır. B katmanı A katmanından daha açık renktedir. Çünkü
içinde fazla humus yoktur. Fazla bitki kökü ve canlı bulunmaz. A horizonunun erozyonla
kaybedilmesi nedeniyle ortaya çıkan bu tabakada tarım yapılırsa fazla ürün elde edilemez.
5
Bu iki katman; fiziksel parçalanma, kimyasal ve biyolojik ayrışmalar sonucunda binlerce
yılda ancak oluşmuş esas toprağı meydana getirirler.
C Katmanı
B katmanının altında yer almaktadır. C katmanı henüz ayrışmaya yeni başlamış olan ana
materyaldir. Ana materyal toprağın oluştuğu ana maddedir. C katmanında hiç organik
madde ya da mikroorganizma yoktur. Bitki kökü ve artıkları bulunmaz. Bu tabaka zamanla
ayrışarak B katmanına dönüşür.
D Katmanı
Bazı topraklarda C katmanı altında D katmanı bulunabilmektedir. D Katmanı toprağın
oluştuğu ana kayadır. Ana kaya tamamen katı ve henüz hiç ayrışmamıştır. Ana kaya
zamanla parçalanıp, ayrışarak bazı değişikliklere uğrar ve önce C katmanını oluşturur.
Ardından, süren değişikliklerle B katmanına ve en sonra da tarımsal toprak olan A
katmanına dönüşür. Ancak bu değişiklikler çok uzun yıllarda gerçekleşmektedir.
Toprağın Doğal Yapısı
Toprağın başlıca üç ana unsuru vardır. Bunlar;
1 Katı Kısım
2 Sıvı Kısım
3 Gaz Kısım
Katı Kısım: Toprağın katı kısmı çeşitli irilikte ve şekildeki maddelerden oluşmaktadır. Bu
maddeler organik ve inorganik niteliktedir. Bitkisel ve hayvansal kökenli varlıklara ve
ürünlere organik madde denir. Örneğin şeker, pamuk, sebze-meyve çeşitleri, canlı varlıklar
organik maddedir. Bitkisel ve hayvansal kökenli olmayan maddelere ise inorganik yani
organik olmayan madde denir. İnorganik maddeler aynı zamanda mineral madde diye de
adlandırılır. Su, kaya, demir gibi maddeler inorganik maddelerdir.
Toprağın yaklaşık yarısını (%50) katı kısım oluşturur. Katı kısım içerisindeki organik
madde ve inorganik madde oranı topraktan toprağa değişir. İyi bir toprağın katı kısmında
%5 oranında organik madde, %45 oranında inorganik madde bulunmaktadır. Organik
maddeler, toprak içerisindeki canlıların atık ve artıklardır. Bizzat toprak canlılarının kendisi
de organik madde sayılmaktadır. Toprağın katı kısmında kaya, taş, çakıl gibi kaba
6
maddeler de bulunabilir. Bunlar çıplak gözle rahatlıkla görülebilirler. Ancak, asıl tarım
toprağını meydana getiren ve toprakta önemli bir yer tutan, kum, silt ve kil gibi küçük
taneciklerdir. Kum gözle görülebilir. Ancak, kil ve silt çok küçük olduğu için gözle
görülemez.
Sıvı ve Gaz Kısım: Toprağın geri kalan yaklaşık yarısı (%50) gözenek boşluklarından
ibarettir. Gözenek boşluklarında hava ve su bulunur. Hava, toprağın gaz kısmını, su da
sıvı kısmını oluşturur. Topraktaki su ve hava oranı sürekli değişir. Yukarıdaki varsayıma
göre toprak içerisinde su oranı %20 iken, hava oranı %30’dur. Su oranı %15 ise, hava
oranı %35 olur. Yani topraktaki hava ve su oranının toplamı %50’yi tamamlar. Toprakta ne
kadar gözenek boşluğu varsa su ve havanın toplamı da o kadar olabilir. Çünkü su ve hava
gözenek boşluklarını tamamen dolduran akışkanlardır.
Toprağın sıvı kısmını oluşturan toprak suyu, yağışlar ve sulama ile toprağa ulaşır. Su
toprak içerisindeki gözeneklerde hareket eder ve fazlası aktıktan sonra geriye kalan kısmı
büyük ölçüde yine gözeneklerde tutulur.
Bitkiler ve diğer toprak canlıları, ancak toprakta tutulan sudan yararlanırlar. Toprak suyu
bitkilerin ve toprak içerisindeki diğer canlıların yaşaması için mutlaka gereklidir. Toprağın
gaz kısmını oluşturan toprak havası, su tarafından doldurulmamış gözeneklerde bulunur.
Toprak havası bizim soluduğumuz atmosferik havadan farklı bir bileş ime sahiptir. Toprak
havasında daha fazla karbondioksit, daha fazla nem fakat daha az oksijen bulunur.”
(http://yetki.net/dco/203/erezyon+3.b%F6l%FCm.html)
Toprak Çeşitleri dörde ayrılır. Bunlar:
•
Killi Toprak
•
Kireçli Toprak
•
Humuslu Toprak
•
Kumlu Toprak
Humus
Bitkiler ölünce çürüyüp koyu renkli yapışkan bir madde bırakırlar; bu maddeye humus
denir. Humus, toprak parçacıklarını yapışkanıyla bir arada tutar ve suyu emer.
7
Humus, özellikle bitkisel olan maddelerin karbonca zengin, parçalanıp ayrışmış, esmer
renkteki ürünleridir. Humusun bitkilerce kullanılabilir hale gelmesi için toprakta bir miktar
kalker bulunması zorunludur. Kalker, humustaki karbonun, karbonik asit haline geçmesini
kolaylaştırdığı gibi, humustaki azotun amonyak haline geçmesini sağlayarak, bitkilerin
kullanılabileceği nitrik asidi oluşturur.
Humuslu Toprak
“Humus toprak içindeki organik maddedir. Toprağa kahverengi yada siyah rengi verir.
Humusun bitkilerce kullanılabilir hale gelmesi için toprakta bir miktar kalker bulunması
zorunludur. Kalker humustaki karbonun, karbonik asit haline geçmesini kolaylaştırdığı gibi,
humustaki azotun da amonyak haline geçmesini sağlayarak, bitkilerin kullanabileceği nitrik
asidi oluşturur. Kalker, toprağa alkali ya da başka bir deyişle Kalevi bir karakter verir.
Toprakta kalker yoksa o toprak asit karakterlidir. Toprağın asit ya da alkali karakterli
olmaları
durumuna
TOPRAK
REAKSİYONU
ismi
verilir.
PH
ile
ifade
edilir.”
(http://www.agaclar.net/index.php?id=2445&first_item=0)
Humus ülkemizde en çok Marmara Bölgesi’nde bulunur. Humuslu toprakta her bitki yetişir
ama en çok asitle beslenen bitkiler vardır. Katırtırnağı, nemçe, saparnası ve süsen
bulunur.
Kil
Kil doğada bol bulunan minerallerdendir. Fakat saf olarak bulması çok zordur. Kil
sarımtrak, kırmızımtrak ve esmer gibi renklerde bulunur. Kilin yapısı nedeniyle su çekme
özelliği vardır. Kilin üç özelliği vardır. Bunlar: Rötre, plastisite ve kohezyondur.
•
Plastisite: Ezilmiş kile uygun miktarda su karıştırıldığı zaman işlenebilme ve
şekillendirilebilme özelliği kolaylaşır.
•
Kohezyon: Bu özellik kil kuruduğu zaman şeklini korumasını sağlar.
•
Rötre: Kilin kururken hacminin küçülmesine rötre denir.
•
Kil bu özelliklerden dolayı seramik ve çinicilikte kullanılır.
Killi Toprak
Killi toprak, kilin hakim olduğu toprak çeşididir. Killi toprak bataklıklarda ve sazlıklarda
bulunur. Killi toprak suyu emdiğinden dolayı bataklıklar ve sazlıklar çamurdur. Killi toprakta
suda yetişen bitkilerin küçük bir kısmı yetişir. Genellikle atkuyruğu ve katırtırnağı bulunur.
8
Killi toprak yumuşak olduğundan dolayı yerleşim bölgesi olarak tercih edilmez. Killi toprak
verimsiz olduğundan çevredeki insanların geçim kaynakları farklıdır.
Kum
Kaya ve kayaçların doğal etkenle parçalanmasıyla oluşan maddeye kum adı verilir. Çapı
0.06 ile 2 mm arasındadır. Çöllerde rastlanır. Kumsallarda da bulmak mümkündür.
Çöllerde kum fırtınası adı verilen olay oluşur. Bu rüzgârın kumları uçuşturmasıyla oluşur.
Kum ile bir sanatda vardır. Bu sanat kum sanatıdır. Kumun üstünde çeşitli desenler ya da
resimler yapılılmasına denir.
Kumlu Toprak
Kumlu
toprakta
kestane,
çam,
katırtırnağı,
eğrelti
otu
ve
funda
yetişir. Kumlu toprak sıcak ve kurak bölgelerde bulunur. Ekvatora yakın bölgelerde de
görülür. Genellikle suyu hemen emecek olan bitkiler yetişir. Bu tür topraklar suyu
tutmadıkları için bitkilerin beslenmesini engeller.
Kireç
Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksittir.
Kireçli Toprak
Kalkerli kayaçların ufalanmasıyla oluşmuş açık renkli, biraz esmerce, gevşek yapıda
topraklardır. Çok su emer, çabuk ısınırlar, organik maddeleri çabuk parçalarlar. En çok
Karadeniz bölgesinde bulunur. Yapısında kireç bulunduğundan bitkilerin kök salmasını
engeller. Bu nedenle üzerinde yetişen üzerinde bitkilerin sayısı pek fazla değildir.
Taşlı Toprak
Bir toprağın bünyesine 1/5 oranında taş karışmışsa biraz taşlı, 2/5 oranında
oldukça taşlı, 3/5 oranında ise çok taşlı denir. Eskiler "Tarlanın taşlısı, gelinin
saçlısı" deyimini kullanmışlardır. Bu inanç, az su alan ya da sulanamayan kurak
yerlerdeki tarlalar için geçerli olup, taşlar alt taraflarında bir miktar toprak nemini
sakladıkları gerçeğine dayanmaktadır. Aslında taşlı topraklar fakir topraklar
kategorisinde değerlendirilirler.
9
Resimler
Toprak
Toprağın Katmanları
10
Bitkiler kayaların arasına kök
Kum
salarak parçaları tutarlar.
Kumsal
Çöl
11
Kum Fırtınası
Kum Saati
12
Humuslu Toprak
Kalker
Kestane ağacı
Humus
13
Kireç Taşı
Seramik
Çini
Kireç
Çini
Seramik
14
Atkuyruğu
Katırtırnağı
Sazlık
Bataklık
15
Eğrelti Otu
Süsen
Çam
Nemçe Sapaması
16
Kaynakça
•
Okul Ansiklopedisi 3
•
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kum
•
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kil
•
Arkın Oxford Gençlik Ansiklopedisi 5 sayfa 1035
•
http://www.agaclar.net/index.php?id=2445&first_item=0
•
yetki.net/dco/203/erezyon+3.b%F6l%FCm.html - 41k - Ek Sonuç
17
Download