Biz doğayı Atalarımızdan miras değil, Çocuklarımızdan

advertisement
Biz doğayı Atalarımızdan miras değil,
Çocuklarımızdan ödünç aldık
Toprağınızı Organik Toprağa Dönüştürür
Bitkilerinizi Güçlendirip Besin Değerini ve Kalitesini Artırır
Mahsulünüzü Artırır
AgroMajor Nedir?
AgroMajor; toprağın yapısını geliştirmek, bitkiyi güçlendirip toprak ve ürün verimliliğini artırmak
amacıyla geliştirilen ve içeriğindeki makro ve mikro elementler ile %100 Doğal bir üründür.
AgroMajor’un Tarımda Etkisi ve Faydaları Nelerdir?
Bitkinin büyümesini artırır.
Mahsulünüzü arttırır. (Ürün verimini artırır)
Ürünün besin içeriğini arttırır.
Topraktaki Mikoriza çoğalımını (populasyon) artırır (*)
Bitki Saplarını güçlendirir.
Zararlılara karşı bitkinin direncini artırır.
Mantar gelişimini azaltır.
Aşırı tarımdan dolayı toprakta eksilen mineralleri tamamlar.
Geleneksel (sıradan) tarım alanlarını hızla Organik Tarım alanlarına dönüştürür.
Toprakta bulunan Fosfat ve Kimyasal artıkların barındırdığı zehirli maddelerin yeraltı suları
ve göl sularına akarak karışmasını önler.
Kullanıldığı ürünün lezzet ve aromasını artırır.
Toprakta bitki tarafından alınamayan bitki besin maddelerini bitkilerin alabileceği yarayışlı
forma çevirir.
Toprak yapısını (strüktür) düzenleyerek topraktaki yararlı mikroorganizma sayısını artırır.
Minerallerin ayrışma hızını artırır.
Toprak strüktürünü ıslah eder.
Su ve hava ekonomisini düzeltir
Toprağın iyon değişim kapasitesini yükseltir.
Toprağa tamponluk özelliği kazandırır.
AgroMajor Nasıl Çalışır?
AgroMajor, fiziksel ve kimyasal özelliği sayesinde zehirli maddeleri üzerine
çekerek kendi bünyesinde hapseder.
Bünyesinde bulunan besinleri toprağa aktarır, topraktaki mineral içerikleri artırır
ve bitki içinde besinleri oluşturur.
AgroMajor’un İçeriğinde Neler Bulunur?
AgroMajor, geniş spektrumla harmanlanmış mineraller içerir. Bunların içerisinde Silisyum, çeşitli elektrolitler, iz mineraller ve diğer gerekli besin
kaynakları bulunur.
İçeriğindeki mineraller;
Titanyum
Rubidyum
Çinko
Selenyum
Potasyum
Bakır
Praseodimyum
Magnezium
Vanadium
Galyum
Zirkonyum
Lityum
Kükürt
Bor
Fosfor
Baryum
Nikel
Flor
Neodimyum
Demir
Kadmiyum
Kalsiyum
Mangan
Molibden
Sodyum
Ceryum
Scandium
Klor
Stronsiyum
Krom
Lantan
Uranyum
Disporium
Brom
Erbium
Berilyum
Talyum
Antimon
Yiterbium
Civa
Gümüş
Telleryum
Tulyum
Germanyum
İridyum
Samarium
Sezyum
Tungsten
Niobyum
Toryum
Gadolinyum
Arsenik
Gafnyum
Holmiyum
Kalay
Silika
İyot
Alüminyum
Renyum
Bismuth
Kurşun
AgroMajor’un ORGANİK Tarımdaki Rolü Nedir?
Organik ürünler; son yıllarda kamuoyunun büyük ilgi odağı haline gelmiştir. Bu
noktada, Organik ürünlere olan talebi karşılamak isteyen çiftçilerin en büyük
yardımcısı AgroMajor olacaktır.
Çiftçiler; işlemekte oldukları geleneksel tarım arazilerini, AgroMajor sayesinde
kısa sürede Organik Tarım arazisine dönüştürerek sertifikasyon için gereken
kriterleri karşılayabileceklerdir.
AgroMajor; toprakta artık olarak biriken ve kendisini “adeta” kullanıma
kilitleyen fosfat birikintilerininin kilidini açarak, fosfatın toprağın yararına
kullanımını sağlar.
AgroMajor’un “Artık Fosfat’ı” kullanılabilir hale getirdiği esnada, zengin mineral
içeriği sayesinde bitki içerisinde mineral ve besin üretiminin artışını da sağlar.
Toprağınızı AgroMajor’un Geniş
Spektrumlu İçeriği ile Besleyin
AgroMajor Bitkiyi Zararlılara Karşı Nasıl Dirençli Kılar?
İstenmeyen zararlıların, toprakta hazır bulunan zengin mineraller sayesinde kontrol
edilebildiği bilinmektedir. Zira akıllı doğanın mükemmelliyetçi kodu; zararlı böcekleri
yalnızca sağlıksız bitkilere yönlendirmektedir. Bu zararlıların görevi; doğada mükemmel
durumda olmayanı bertaraf ederek yerine bertaraf ettiği maddeyi yeni doğal gelişimlere
sunmaktır.
Mineraller bakımından zengin olan AgroMajor; bitkinin sağlığını ve direncini artırarak bu
zararlılardan korur. Zira zararlıların sağlıklı bitkiye ilgileri kalmamaktadır.
Toprağınızı AgroMajor’un Geniş
Spektrumlu Etkisi ile Canlandırın
AgroMajor; Bitkiler’in Mineralleri Kolayca Alabileceği
Biyolojik Forma Nasıl Getirir?
Bitkilerin toprakta ve AgroMajor’un bünyesinde bulunan mineralleri bünyesine verimli bir
şekilde alabilmesi için öncelikle köklerin bulunduğu ortamda bulunan minerallerin biyolojik
olarak hazırlanması gerekir.
İşte bu aktif ortamı sağlayan özelliklerinden birisi de; AgroMajor’un su ile temasında
ortaya çıkardığı Orto Silisik Asit’tir. AgroMajor’un suyla birleşmesi ile bünyesinde oransal
düzenlenmiş mineraller kompozisyonu ve özel işlemden geçirilmiş silika; emsalsiz
miktarda Mono ve Orto Silisik Asit üretir.
TOPRAĞINI CANLANDIR
MAHSULÜNÜ ARTIR
AgroMajor; Bitkiler’in Mineralleri Kolayca Alabileceği
Biyolojik Forma Nasıl Getirir?
AgroMajor’un suyla birleşmesi ile
bünyesinde oransal düzenlenmiş
mineraller kompozisyonu ve özel
işlemden geçirilmiş silika; emsalsiz
miktarda Mono ve Orto Silisik Asit
üretir.
Silisik Asit; ortamda bulunan
mineralleri bitkinin verimli ve hızlı bir
şekilde alabileceği biyolojik form’a
dönüştürür.
Silis asitleri katı fazdan sıvı faza
geçen iyonlarla bitkilerin gereği gibi
beslenmesini sağlanmaktadır.
Silisik Asit’in bitkilerin mineral
emilimini geliştirdiği saha testlerinde
kanıtlanmıştır. Bitkilerin besin
değerinin hızlı bir şekilde ve ciddi oranda artmasının en önemli nedenlerinden bir
tanesidir.
AgroMajor’un gerekli miktarda kullanımı sonucunda toprakta bulunan bitkiler için
biyolojik olarak hazır duruma getirilen minerallerin zengin ve tasarlanmış bir
kompozisyonda olması sayesinde, bitkilerin gelişimi daha iyi olmaktadır.
Bununla birlikte daha az hastalık, daha güçlü gövde ve saplara sahip olması ve
yüksek değerde besin elde edilmesi sağlanmaktadır.
Aşırı tarım uygulamalarından dolayı mineral içerik ve yapısını kaybetmiş
toprakların rehabilite edilebilmesi için mükemmel Tarımsal ürün AgroMajor
olacaktır.
Islanmış AgroMajor’un zengin ve özel olarak yapılandırılmış silika içeriği ile birlikte
ortamda oluşan silisik asit kombinasyonu
sayesinde iz ve nadir elementler de dahil olmak
üzere toprakta geniş spektrumlu bir mineral
ortamının biyolojik olarak bitkiler için hazır
olması, AgroMajor’u piyasada mevcut mineral
içerikli gübrelerden oldukça farklı kılar.
Minerallerin bitkiye intikalinin yüksek hız ve
verimlilikte olması birçok durumda silika içerikli
gübrelerin iki mislinden fazla olabilmektedir.
AgroMajor Nasıl Kullanılır?
AgroMajor; bitki yapraklarına kuru püskürtme yöntemi ve toprağa karıştırılarak
uygulanır.
AgroMajor Nerelerde Kullanılır?
Bahçe, Saksı, Sera, Tarla ve Topraksız tarımda kullanılır.
AgroMajor ve Tohum Çimleme
AgroMajor’un tohum çimlenmesinde kullanılması halinde toprağın önceki
kalitesine bağlı olarak ilk üç haftada 2 ila 10 misli arasında büyüme sağladığı
gözlenmiştir.
AgroMajor, Koku Gidermek Maksadı ile Kullanılabilir mi?
Çürümüş Yaprakların Karışımı ile gübre üretim (compost) kaplarında anaerobik
ortamda kötü kokuları gidermek maksadı ile kullanılabilir. Bu arada yaprak
gübresinin biyolojik dikompozisyonunu kolaylaştırır. Yaprak gübresi şerbetine
katılarak bakteri ve mantar oluşumunu zenginleştirir. Zararlı bakterileri azaltarak
yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur.
AgroMajor Ne Zaman ve Ne Kadar Kullanılabilir?
Toprağın toksik derecesi, kalitesi ve yetiştirilecek bitki türüne göre, yılın herhangi
bir zamanında;
Hasat sonrası,
Kış mevsiminde,
Dikim veya ekimden hemen önce,
Dikim veya ekimden hemen sonra,
Bitkinin kuvvetli beslenmesi gerektiği özel zamanlarda,
Hastalık farkedildiğinde,
Zararlı küf ve mantar gözlendiğinde,
Bitki üzerinde herhangi bir stres fark edildiği anda kullanılabilir.
İlk yıl, dekar başına 75 Kg ila 200 Kg arasında (toprak yapısı, ürün türü ve
çeşidine göre), Agromajor kullanılır. İzleyen yıllarda toprağın bakımı için en fazla
dekar başına 25 Kg AgroMajor kullanılmalıdır.
Yetiştiriciliğini yaptığınız ve
kataloğumuzda yer almayan
ürünlerinizde AgroMajor kullanımı
için uzmanlarımızdan bilgi
alabilirsiniz.
AgroMajor Ne Şekilde Kullanıma Sunulmaktadır ?
AgroMajor’un pH seviyesi Nötr ve elektrik iletkenliği 101 µS/cm² olup, toprağın
yapısı ve yetiştirilecek bitki türüne göre farklı içeriklere sahip; ACTIVE ve RICH
olmak üzere iki farklı ürün olarak kullanıma sunulmaktadır.
AgroMajor Active
Aşırı sulanan tarım arazilerinde ve Asidik tarım arazilerinde
kullanılır.
AgroMajor Active Kullanımı Önerilen Bitki Türleri :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Muz Ağacı
Mısır
Patates
Lale
Pamuk
Tahıllar
Dut
Karadut
Yaban Mersini
Böğürtlen
•
•
•
•
•
Üzüm
Soğan
Sarımsak
Yonca
Ispanak
AgroMajor Rich
Organik kolloidlerce zayıf olan ve Kimyasal gübre ve pestisit kalıntılarının sebep
olduğu yüksek toksisiteli tarım arazilerinde kullanılır.
AgroMajor Rich Kullanımı Önerilen Bitki Türleri :
•
•
•
•
•
Baklagiller
Turunçgiller
Ayçiçeği
Elma
Armut
•
•
•
•
•
Domates
Kayısı
Patlıcan
Hıyar
Biber
•
•
•
•
•
Çilek
Nar
Badem
Ceviz
Fındık
•
•
•
•
•
•
Şeftali
Antep Fıstığı
Yer Fıstığı
Zeytin
İncir
Erik
29 Ekim Cad. İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 4. Blok, Kat 3 No 24/25/26, Yenibosna, Bahçelievler / İstanbul
www.agromajor.com
[email protected]
AgroMajor
0 850 558 08 30
GROUP
ISO 9001
jR NPMNNPfh
039
ISO 14001 REGISTERED
ISO 9001 - 2008 / ISO 14001 - 2004
Download