04.11.2014f1.1yazili

advertisement
FATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM OKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
4. SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I. YARIYIL I. YAZILISI
Adı Soyadı:....................................................
04.11.2014
Sınıfı/Numarası……………/………………..
1(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Aşağıdaki ifadelerin başına “D” ya da “Y” yazınız. (10 puan)
) Soluk alırken diyafram düzleşir.
) Göğüs kafesi kalp ve akciğerlerimizi korur.
) Tüm eklemler hareket eder.
) 70 yaşındaki bir insanın nabzı, 5 yaşındaki bir çocuğun nabzına göre daha hızlıdır.
) Kas çiftleri birbirine zıt çalışarak hareketi sağlar.
) İki kemiğin birbirine bağlandığı yere kas denir
) El ve ayak parmak kemiklerimiz kısa kemiklerdir.
) En hareketli eklemler kol ve bacaklarımızdadır.
) Gırtlak, soluk borusunun yutağa açıldığı kısımdır.
) Kanın tek görevi oksijen taşımaktır.
2- Boşlukları kutucuktaki uygun sözcüklerle tamamlayın. (10 puan)
gevşeme-kalp-kemik-karbondioksit-nabız-kasların-oksijen-kasılma-damarlar-diyafram-eklem
1. Akciğerlerin altında bulunan yapıya………………………………………..…..denir.
2. Hareketlerimiz ………………………., …………………… ve ……………………………uyum içinde çalışmasıyla sağlanır.
3. Kalbin pompaladığı kanın damarlarımıza yaptığı etki ……………………………………………. dır.
4. Soluk alırken …………………..….. gazını içimize alırız, soluk vermeyle ……..…………… gazını dışarı veririlir.
5. Kan, vücudumuz için gerekli besin ve oksijeni KALP ve ……………………………..………….. aracılığı ile taşır.
6. ………………………….…… kasın boyunun kısalması ve şişkinleşmesi, ………….…………………. ise kasın boyunun
uzaması ve dinlenme durumunda olmasıdır.
3-İskeletin görevlerini yazınız. (6 puan)
1-…………………………………..…………………………….. ..
2- ………………………………………..…………………………..
3-……………………………………………………………………….
4-İskeletimizin temel kısımlarını şekil
üzerinde gösteriniz. (8puan)
5-Soluk alıp vermede görevli yapı ve
organları aşağıdaki şekil üzerinde
belirtin.(10puan)
6-Aşağıda kemik çeşitleri ile ilgili verilen
şekle uygun olarak kemiğin çeşidini
yazınız.(6 puan)
12- Aşağıdakilerden hangisi kemikler ve
kaslar için ortak bir özellik değildir?
A) Kasılıp gevşeyebilirler.
B) Vücuda şekil verirler.
C)Egzersizle geliştirilebilirler
D)Vücudun hareketini sağlarlar.
………………
……………..
………………..
7-İskelet ve kas sağlığını korumak için
yapmamız gerekenlerden 3 tanesini yazınız.
( 6 puan )
1-…………………………………………………………..
2-…………………………………………………………..
3-…………………………………………………………..
8- Aşağıdaki kemiklerden hangisi çeşit
yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A)
B)
C)
D)
9-Kapı ve pencereler menteşe çevresinde
dönerek açılıp kapanır. Vücudumuzdaki
yapılardan hangisi menteşeye benzer?
A) kalp
C) kemik
B) akciğer
D) eklem
10-İskeletimizde yaklaşık olarak kaç kemik
bulunur?
A) 300
B) 280
C) 206
D) 170
11-Aşağıda, vücudumuzdaki kemik çeşitleri
ile bulundukları kısımlar eşleştirilmiştir.
Hangisi yanlıştır?
A) kaburga – yassı
B) omurga – kısa
C) bacak – uzun
D) kafatası – kısa
13- Bir eklemin hareketi sonucu ekleme
bağlı kaslardan birinin kısaldığı biliniyor.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yorumlardan
hangisi yapılamaz?
A) Kısalan kas, kasılmıştır.
B) Kısalan kasın karşısındaki kas uzamıştır.
C) Kısalan kas şişkinleşmiştir.
D) Kısalan kasın karşısındaki kas kısalmıştır.
14-Aşağıdakilerden hangisi doğru
alıp-verme şeklidir?
A) Ağızdan alınıp ağızdan verilen.
B) Burundan alınıp ağızdan verilen.
C) Ağızdan alınıp burundan verilen.
D) Burundan alınıp burundan verilen.
nefes
15-Kasılma ile kas …………………………………...… ;
gevşeme ile kas ………………….…………halini alır.
Kas ………………………………... yapıdadır.
Noktalı
yerlere
gelmelidir?
sırasıyla
hangileri
A)kısalır, uzar, renkli
B)kısalır, normal , lifli
C)uzar, normal, yağlı
D)uzar, gevşek, uzun
16-Kalbin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kan yapmak
B) Soluk alıp vermek
C) Oksijen üretmek
D)Kan pompalamak
17- Aşağıdaki aletlerden hangisi kalp
atışlarının dinlenmesinde kullanılır?
A) mikroskop
B) teleskop
C) stetoskop
D) periskop
21- Sağlıklı bir bireyin1 dakikadaki nabız
sayısı grafikteki gibi değişmektedir.
( N: Normal nabız sayısı)
Nabız sayısı
Burun
Soluk borusu
Yutak
18-Aşağıdaki görevler yukarıdaki
organlarla eşleştirildiğinde hangi görev
açıkta kalır?
A) Solunan havayı akciğerlere ulaştırmak.
B) Solunan havadaki oksijeni artırmak.
C) Solunan havayı tozlardan arındırmak.
D)Solunan hava ve alınan besinleri uygun
yerlere iletmek
Ben,
Kandaki karbondioksiti alırım
Yerine oksijeni koyarım
Siz fark etmeseniz de
Her solukta bunu yaparım.
Zaman
Buna göre bu kişiyle ilgili;
I. Durur vaziyetteyken koşmaya
başlamıştır.
II. Oturur vaziyetteyken uzanarak
uyumuştur.
19-Fen ve Teknoloji dersinde yukarıdaki
şiiri yazan Şeyda, şiire içeriğine uygun bir
başlık koymak istemektedir.
Buna göre, hangisi şiire en uygun başlık
olur?
A) Akciğer
B) Soluk borusu
C) Kan damarları
D) Kalp
20tarafından temizlenir
KAN
maddelerini taşır
N
ile taşınır
ile pompalanır
Yukarıdaki şemada boş bırakılan kutulara
hangisi yazılamaz?
A) göğüs kafesi
B) akciğerler
C) damarlar
D) Besin, oksijen
III. “Yolda yürürken trafik kazası tehlikesi
atlatmıştır.” yorumlarından hangileri
yapılamaz?
A)Yalnız II
C) I ve III
B) I ve II
D) II ve III
22- Aşağıdakilerden hangisi solunum
organlarımızın sağlığını olumsuz etkilemez?
A) Ağız yoluyla nefes almak
B) Havalandırılmamış ortamda uzun kalmak
C) Burun yoluyla nefes almak
D) Soğuk havayı uzun süre solumak
***(Çoktan seçmeli her soru 3 puandır.)
Hasan KARİP
Özcan KILIÇ
Abdurahman YÜKSEL
Osman ARICI
Download