erhan altun tel erezyon tezgahlarının özell*kler

advertisement
MAKİNE PROGRAMI
106731004
TEL EREZYON TEZGAHLARI
TEL EREZYON TEZGAHLARI
 Tel erozyon, üzerinde yüksek yoğunlukta akım
geçirilen bir tel yardımıyla kesme yöntemidir.
 Klasik olmayan imal usulleri arasında yer alan bu
yöntemle, sert ve karmaşık profilli iletken parçaların
mikron hassasiyetinde işlenebilmesi mümkündür.
 Bu tezgâhlarda, farklı elektriksel kutuplara bağlanan
tel elektrot, iş parçasına yaklaştırıldığında elektriksel
boşalımlarla yüksek bir sıcaklık meydana gelmekte ve
yerel metal ergime yolu ile talaş kaldırılmaktadır
TEL EREZYON TEZGAHLARI
 Bu tezgâhlarda, farklı elektriksel kutuplara bağlanan
tel elektrot, iş parçasına yaklaştırıldığında elektriksel
boşalımlarla yüksek bir sıcaklık meydana gelmekte ve
yerel metal ergime yolu ile talaş kaldırılmaktadır
 Talaş kaldırma hızı, her bir kıvılcımdaki enerji miktarı
ve her kıvılcımın zaman aralığına göre değişmektedir.
Tel Erozyon Tezgâhlarında program iki aşamadan
meydana gelmektedir
TEL EREZYON TEZGAHLARI
TEL EREZYON TEZGAHLARI
 Programın 1. aşamasında, İş parçasının şekli bir
koordinat düzlemi içerisinde, şekildeki her bir
elemana nokta, daire ve çizgi numaraları verilerek
çizilmekte, 2. aşamada ise kesme yolu yardımıyla esas
şekil belirlenmektedir.
 Kesme işlemi başlatıldığında tel kesme yolunu
izleyerek kesme işlemi tamamlanmaktadır. Bu
tezgahlarda genellikle tel çapları 0,05~0,4 mm
arasında değişen pirinç, molibden ve tungsten tel
elektrotlar kullanılmaktadır.
TEL EREZYON TEZGAHLARI
 Bu sayede parça yüzeyinde oluşabilecek maksimum
radius miktarı 0,4mm yi geçmez. Tel erozyon
tezgâhında bakır tel (+) , tabla ise (-) yüklüdür.
 Kesim; telin parçaya değmesi ile meydana gelen ark ile
oluşur. Ark anında 8000~12000 °C ısı oluşur.
 Tel erozyon tezgâhı sanayide yapımı çok zor olan
birçok iş parçasının imalatında kullanılır özellikle
kalıp yapımında yaygın bir şekilde kullanılmakla
beraber dişli çarkların imalatında da kullanılmaktadır.
TEL EREZYON TEZGAHLARI
 Tel erozyon tezgâhına takılmış tel makarası
TEL EREZYON TEZGAHLARI
 Çünkü tel erozyon tezgâhından çıkan bir imalatın
taşlanması gerekmez. Herhangi bir imalatın diğer
tezgâhlarda işlenmesi mümkün olmayan kısımlarının
sadece telin yarıçapı kadar bir tolerans bırakılarak
parçanın işlenmesi mümkündür.
 Ayrıca çok sert olan metaller elektrik iletebilmek
koşuluyla işlenebilir
 Çapaksız parça işlenebilmesi ve yüzey pürüzlülüğünün
diğer imalat yöntemlerine göre az olması belli başlı
avantajlarıdır.
TEL EREZYON TEZGAHLARI
 Dezavantajları ise telin düşük talaş kaldırma hızına
sahip olması ve kesici boyutunun sınırlı olmasıdır.
 Sanayide çeşitli türlerdeki kalıp elemanlarının ve dişli
çarklarının yapımında, sert metal takımlarının
işlenmesinde, elektro erozyon tezgâhlarında
kullanılan karmaşık şekilli ve hassas elektrotların
işlenmesinde, yüksek hızlarda çalışan kamların
imalatında kullanılmaktadır.
 Tel Erozyon Tezgahı Çeşitleri
 Tel erozyon tezgahları, havuzlu soğutmalı ve
püskürtme soğutmalı olarak üretilmektedir.
TEZGAH KORDİNAT EKSENLERİ
 Tel erozyon tezgahlarında X, Y, Z, ana eksenleri ve U, V
yardımcı eksenleri olmak üzere toplam 5 eksen vardır.
 X ekseni : Tablanın sağa sola hareketini sağlar.
 Y ekseni : Tablanın ileri geri hareketini sağlar.
 Z ekseni : Telin yataya dik olan eksenidir. Kesilen
parça kalınlığına göre değişir.
TEZGAH KORDİNAT EKSENLERİ
 U ekseni : Telin X ekseninde kaydırılmasıyla oluĢan
eksene U ekseni, kaydırma açısına da U açısı denir.
 V ekseni : Telin Y ekseninde kaydırılmasıyla oluşan
eksene V ekseni, kaydırma açısına da V açısı denir.
 Açılı kesimlerde telin programladığımız açı kadar
yatmasını sağlar.
TEZGAH KORDİNAT EKSENLERİ
 Program yazımında çoğu zaman bu eksenler doğrudan
programlanmaz.
 Bu eksenlerin yapması gereken hareketler verdiğimiz
açıya bağlı olarak tezgah bilgisayarı tarafından
hesaplanır ve uygulanır.
TEL EREZYON TEZGAHLARI
KONTROL PANEL TUŞLARI VE
ÖZELLİKLERİ
 Tel erozyon tezgahı kontrol üniteleri 3 kısımdan
oluşmaktadır. Bunlar:
 Kesme şartlarını ayarlamada kullanılan servo-
mekanizma kısmı,
 Parça üretmek için gerekli data ve tezgah ayarının
yapıldığı kısım
 Elle data girişinin yapıldığı kısım
KONTROL PANEL TUŞLARI VE
ÖZELLİKLERİ










Kontrol Panelinde Bulunan butonlar
Tezgahi Açma Butonlari,
Gösterge Ekrani Kontrol Tuslari
Pozisyon Tuslari, Program Tusu
Offset (Telafi) Tusu,
Harf Tuslari
Numara Tuslari,
Input (giris) tusu,
Kursor Kontrol Tuslari,
Program Yazma Tuslari,
Reset Butonu
 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

KAYNAK: http://www.tedarik.com
www.megep.com
http://muhendislik.nigde.edu.tr
http://www.belgeler.com
Download