Principles of Microeconomics, Case/Fair/Oster, 10e

advertisement
Esneklik
5
BÖLÜM İÇERİĞİ
Talebin Fiyat Esnekliği
Eğim ve Esneklik
Esneklik Türleri
Esneklikleri Hesaplama
Yüzde Değişiklikleri Hesaplama
Esneklik Bir Yüzde Orandır
Orta-Nokta Formülü
Doğrusal Talep Eğrisi Boyunca Esneklik Değişimi
Esneklik ve Toplam Gelir
PART I Introduction to Economics
Talep Esnekliğinin Belirleyicileri
© 2012 Pearson Education
İkame malların Varlığı
Önemsiz Olmanın Önemi
Zaman Boyutu
Diğer Önemli Esneklikler
Talebin Gelir Esnekliği
Talebin Çapraz-Fiyat Esnekliği
Arz Esnekliği
Geleceğe Bir Bakış
Ekler: Nokta Esnekliği
1 of 32
PART I Introduction to Economics
Tek gelire bağımlı kalmayın. Yeni
yatırımlarla ikinci bir gelir kaynağı
oluşturun.
Warren Buffet
© 2012 Pearson Education
2 of 32
PART I Introduction to Economics
esneklik Bir değişkendeki değişikliğe karşı bir başka
değişkenin duyarlılığını ölçmek için kullanılan genel bir
kavram
© 2012 Pearson Education
%A
A 'nın B ' ye göre esnekliği 
%B
3 of 32
Learning Objective 6.1
PART I Introduction to Economics
Esnek ve Esnel olmayan
talep egrileri
© 2012 Pearson Education
4 of 32
Learning Objective 6.1
PART I Introduction to Economics
Ozet
© 2012 Pearson Education
5 of 32
Talebin Fiyat Esnekliği
Esneklik Türleri
tam inelastik talep Talep edilen miktarın
fiyattaki değişikliğe hiçbir duyarlılık
göstermediği talep
PART I Introduction to Economics
tam esnek talep Fiyatta küçük bir artma
karşısında talep edilen miktarın sıfıra düşmesi.
© 2012 Pearson Education
İki tam esneklik arasaındaki farkı hatırmanın en
iyi yolu:
6 of 32
Talebin Fiyat Esnekliği
PART I Introduction to Economics
Esneklik Türleri
 ŞEKİL 5.2 Tam Esnek ve Tam İnelastik Talep Eğrileri
Şekil 5.2(a) insülin için tam inelastik bir talep eğrisini göstermektedir. Talebin fiyat esnekliği
sıfırdır. Talep edilen miktar sabittir; fiyat değişince talep edilen miktar değişmez.
Şekil 5.2(b) buğday üreten bir çiftçinin karşı karşıya olduğu tam esnek bir talep eğrisini
göstermektedir. Küçücük bir fiyat artışı talep miktarını sıfıra indirmektedir. Temel olarak, tam
esnek bir talep, üreticilerin piyasadaki devam eden fiyata istedikleri ürünü satabilecekleri ancak
daha yüksek bir fiyat belirleyemeyecekleri anlamına gelmektedir.
© 2012 Pearson Education
7 of 32
Talebin Fiyat Esnekliği
Eğim ve Esneklik
PART I Introduction to Economics
fiyatın talep esnekliği talep edilen
miktardaki yüzde değişikliğin fiyattaki
yüzde değişikliğe oranı; talep edilen
miktarın fiyattaki değişikliklere olan
duyarlılığını ölçer.
© 2012 Pearson Education
talebin fiyat esnekliği 
talep edilen miktarda % değişme
fiyatta % değişme
8 of 32
Learning Objective 6.1
Talebin Fiyat Esnekliği formulu
Orta Nokta Formulu
PART I Introduction to Economics
Talebin fiyat esnekligi=
© 2012 Pearson Education
9 of 32
Elastik (Esnek) talep
Talebin fiyat esneklik büyüklüğü 1 den büyükse
Talep esnektir.
fiyattaki % değişime karşılık,
talep miktarındaki % değişim daha azsa
PART I Introduction to Economics
örn, fiyat %5 arttığında talep miktarı %7 azaliyorsa
Talep esnekliği = -7  5 = -1.4
©McGraw-Hill Companies, 2010
© 2012 Pearson Education
10 of 32
Inelastik (esnek olmayan) talep
PART I Introduction to Economics
Talebin fiyat esneklik büyüklüğü 1 den küçükse
Talep esnek değildir, inelastiktir.
fiyattaki % değişime karşılık,
talep miktarındaki % değişim daha azsa
örn, fiyat %5 arttığında,
talep miktarı sadece %3.5 azalıyorsa
Talep esnekliği = -3.5  5 = -0.7
©McGraw-Hill Companies, 2010
© 2012 Pearson Education
11 of 32
Birim esnek talep
PART I Introduction to Economics
Talebin fiyat esneklik büyüklüğü 1 eşitse
Talep birim esnektir.
fiyattaki % değişim
talep miktarındaki % değişime eşitse
örn, fiyat %5 arttığında,
talep miktarı da %5 azalıyorsa
Talep esnekliği = -5  5 = -1
©McGraw-Hill Companies, 2010
© 2012 Pearson Education
12 of 32
Talebin Fiyat Esnekliği
Esneklik Türleri
esnek talep Talep edilen miktardaki yüzde değişikliğin
mutlak değer olarak fiyattaki yüzde değişiklikten büyük
olduğu bir talep ilişkisi (mutlak değeri 1’den büyük olan bir
talep esnekliği).
PART I Introduction to Economics
inelastik talep Fiyattaki değişikliklere büyük miktarda
değil ancak biraz duyarlılık gösteren talep. Esnekliksiz
talebin rakamsal değeri her zaman sıfır ve -1 arasındadır.
© 2012 Pearson Education
birim esneklik Bir ürünün miktarındaki yüzde
değişikliğinin mutlak değer olarak fiyattaki yüzde
değişikliğiyle aynı olduğu bir talep ilişkisi (–1 değerinde
bir talep esnekliği).
13 of 32
Talebin Fiyat Esnekliği
Esneklik Türleri
PART I Introduction to Economics
Bir Uyarı:
© 2012 Pearson Education
İşaretlere çok dikkat etmelisiniz. Genelde talep
esnekliklerinin negatif oldukları sonucuna
varıldığından (talep eğrileri negatif eğimli
olurlar), coğunlukla bu esneklikler negatif işaret
olmadan rapor edilir ve ele alınır.
14 of 32
Esneklikleri Hesaplama
Esneklik Bir Yüzdeler Oranıdır
Talep edilen miktar ve fiyattaki değişiklikler yuzdelere
donuşturuldukten sonra esnekliği hesaplamak basit bolme
işleminden ibarettir. Esnekliğin bicimsel tanımını tekrar hatırlayalım:
talep edilen miktarda % değişim
fiyatta % değişim
PART I Introduction to Economics
talebin fiyat esnekliği 
© 2012 Pearson Education
15 of 32
Esneklikleri Hesaplama
Orta-Nokta Formülü
orta-nokta formülü Fiyattaki yüzde değişikliğini hesaplamak için
taban olarak P1 ve P2 ‘nin tam ortasındaki değeri, talep edilen
miktardaki yüzde değişikliğini hesaplamak için taban olarak Q1 ve
Q2 ‘nin tam ortasındaki değeri kullanıyoruz.
talep edilen miktarda % değişim 
talep edilen miktarda değişim
x %100
(Q  Q ) / 2
PART I Introduction to Economics
1
© 2012 Pearson Education

2
Q -Q
x %100
(Q  Q ) / 2
2
1
1
2
16 of 32
Esneklikleri Hesaplama
Orta-Nokta Formülü
Fiyattaki yüzde değişikliğini hesaplamak için P1 ve P2 ‘nin tam
ortasındaki değeri taban olarak kullanarak aşağıdakini elde ediyoruz.
fiyatta değişim
fiyatta % değişim 
x %100
(P  P ) / 2
1
2
P -P

x %100
(P  P ) / 2
2
2
PART I Introduction to Economics
1
1
© 2012 Pearson Education
17 of 32
Esneklikleri Hesaplama
PART I Introduction to Economics
Orta-Nokta Formülü
© 2012 Pearson Education
18 of 32
Esneklikleri Hesaplama
Doğrusal Bir Talep Eğrisi Üzerinde Esneklik Değişimi
PART I Introduction to Economics
ŞEKİL 5.2 İşyeri Restoranında
Öğle Yemeğine
Talep Çizelgesi
Fiyat
(öğün
başına)
Talep edilen miktar
(bir ayda yenilen öğle
yemeği)
$11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
© 2012 Pearson Education
Talep oldukça esnek
Talep pek az esnek
 ŞEKİL 5.3 İşyeri Restoranında Öğle Yemeğine Talep Eğrisi
A ve B noktaları arasında, talep –6.4 seviyesinde oldukça
esnektir C ve D noktaları arasında –.294 seviyesinde oldukça
inelastiktir.
19 of 32
Talep esnekliğinin Hesaplanması: A ve B noktaları arasında
Talep Fiyat Esnekliği
PART I Introduction to Economics
=

(Q2  Q1 ) /(( Q2  Q1 ) / 2)*100

( P2  P1 ) /(( P2  P1 ) / 2*100
(4  2) /(( 2  4) / 2)*100  (2 / 3) *100  6.4
(9  10) /((10  9) / 2)*100 (1 / 9.5) *100
Anlamı: Herbir %1 fiyat değişikliğine karşılık talep edilen miktar 6.4 katı
daha fazla değişmektedir. Yani A ve B noktaları arasında talep fiyat
değişikliğine karşı duyarlıdır.
Ancak, C ve D noktaları arasında esneklik -0.294, yani talep inelastiktir.
NOT: fiyat talep esnekliği mutlak değer olarak yorumlanır.
© 2012 Pearson Education
20 of 32
Esneklikleri Hesaplama
Esneklik ve Toplam Gelir
Herhangi bir pazarda P x Q üreticilerin
elde ettiği toplam gelirdir (TR):
TR = P x Q
toplam gelir = fiyat x miktar
PART I Introduction to Economics
Fiyat (P) düştüğünde talep edilen miktar
(QD) artar. Bu iki faktör, P ve QD, ters yönde
hareket ederler.
© 2012 Pearson Education
P  QD 
Fiyat değişimlerinin talep
edilen miktar üzerinde etkisi:
ve
P  QD 
21 of 32
Esneklikleri Hesaplama
Esneklik ve Toplam Gelir
Toplam gelir P ve Q’nun çarpımı olduğu için, TR’nin fiyat
artışı karşısında artması ya da azalması hangisinin
büyük olduğuna, yani fiyattaki yüzde artışının mı yoksa
talep edilen miktardaki yüzde düşüşün mü daha büyük
olduğuna bağlıdır. (Talep esnekliğine bağlıdır)
PART I Introduction to Economics
fiyat artışının inelastik talebe
sahip olan ürün üzerine etkisi:
© 2012 Pearson Education
 P x QD   TR 
Bir fiyat artışı sonrasında talep edilen miktardaki yüzde
düşüşü fiyattaki yüzde artışından büyükse, toplam gelir
düşecektir.
fiyat artışının esnek talebe
sahip ürün üzerine etkisi:
 P x QD   TR 
22 of 32
Esneklikleri Hesaplama
Esneklik ve Toplam Gelir
Fiyat indirimi durumunda tersi de geçerlidir. Talep esnek
olduğunda, fiyatta bir indirim geliri artırır:
fiyat düşüşünün esnek talebe
sahip ürün üzerine etkisi:
 P x QD   TR 
PART I Introduction to Economics
Talep inelastik olduğunda, fiyatta bir indirim geliri düşürür:
© 2012 Pearson Education
fiyat düşüşünün esnek olmayan
talebe sahip ürün üzerine etkisi :
 P x QD   TR 
23 of 32
Talep Esneklğinin Belirleyicileri
Bir malın diğerinin yerini tutmasıyla ve tüketicinin
bunu ne kadar kolaylıkla ve kısa sürede
yapabildiğine bağlıdır.
PART I Introduction to Economics
Örnek:
Tüketiciler Alo deterjanı Omo deterjan yerine
rahatlıkla kullanabilirler. Alo’nun fiyatı artarsa Omo
ya hızla geçiş olur, Alo nun talep miktarı çok düşer.
Yani Alo ya olan talep esnektir
© 2012 Pearson Education
AMA
Tüm deterjanların fiyatları artarsa, alternatifi bol ve
kolay olmadığı için deterjana olan talep esnek
değildir diyebiliriz.
©McGraw-Hill Companies, 2010
24 of 32
Learning Objective 6.2
Making
the
Connection
Kahvaltilik gevreklere olan talebin esnekligi
Talep esnekliği
PART I Introduction to Economics
CEREAL
© 2012 Pearson Education
Kellog K
-2.5
Nestle Coco-pops
-1.8
Tüm gevrekler
-0.9
Kellog K nın fiyatı % 10 artarsa talep miktarı %?
Tüm gevreklerin fiyatı %10 artarsa talep miktarı %?
25 of 32
Belediyenin toplam hasilari arttirmasi icin Metro bilet fiyatları ne
olmalıdır?
Eger taxi, otobus, minibus alternatifse
So demand for tube may be elastic (e.g., -1.4)
and an increase in fares will reduce the number of journeys demanded and therefore the total spending
Eger yolcularin pek alternatifi yoksa
PART I Introduction to Economics
demand for tube may be inelastic (e.g. -0.7)
so raising fares will have less effect on journeys demanded
and revenue will improve
©McGraw-Hill Companies, 2010
© 2012 Pearson Education
26 of 32
QUIZ I-
PART I Introduction to Economics
Kahveye olan talep esnek degilse, kotu bir hasat sezonu
ciftciye daha cok para kazandirabilir.
Kotu sezonun piyasa analizini grafik ustunde yapin. Dene
fiyat, miktar ve toplam hasilat ne yonde degisir?
©McGraw-Hill Companies, 2010
© 2012 Pearson Education
27 of 32
Diğer Önemli Esneklikler
Talebin Gelir Esnekliği
talebin gelir esnekliği talebin gelir değişikliklerine duyarlılığını
ölçmek için kullanılan bir ölçüm.
talep edilen miktarda % değişim
gelirde % değişim
PART I Introduction to Economics
talebin gelir esnekliği 
© 2012 Pearson Education
28 of 32
Gelir artarsa:
PART I Introduction to Economics
NORMAL MAL
DUSUK MAL
D0 D1
Saga kayar
D1
D0
Quantity
Quantity
Sola kayar
©McGraw-Hill Companies, 2010
© 2012 Pearson Education
29 of 32
PART I Introduction to Economics
Ingiltere de mallara olan talebin gelir esneklikleri
Broad categories
Narrower categories
Tobacco
Fuel
Food
Alcohol
Clothing
Durables
Services
Coal
Bread & cereals
Margarine
Liquid wholemilk
Vegetables
Leisure goods
Wines and spirits
0.5
0.3
0.5
1.1
1.2
1.5
1.8
2.0
0.1
-0.37
-0.17
0.9
2.0
2.6
©McGraw-Hill Companies, 2010
© 2012 Pearson Education
30 of 32
Talebin Gelir Esnekliği
Talebin Çapraz Fiyat Esnekliği
talebin çapraz fiyat esnekliği Talep edilen bir ürün miktarının başka bir
üründeki fiyat değişikliğine duyarlılığını ölçmek için kullanılan bir ölçüm.
Y 'nin talep edilen miktarında % değişim
X malının fiyatında % değişim
PART I Introduction to Economics
talebin çapraz fiyat esnekliği 
© 2012 Pearson Education
31 of 32
Ingiltere de mallara olan talebin kendi ve
capraz fiyat esneklikleri
Talep miktarinda %
degisim
Fiyatta % degisim
PART I Introduction to Economics
Food
Food
Clothing
Transport
–0.4
0
0.1
Clothing and footwear
0.1
–0.5
–0.1
Travel and
communications
0.3
–0.1
–0.5
©McGraw-Hill Companies, 2010
© 2012 Pearson Education
32 of 32
Diğer Önemli Esneklikler
Arz Esnekliği
arz esnekliği Arz edilen bir ürünün miktarının o üründeki bir
fiyat değişikliğine duyarlılığı için bir ölçüm. Çıktı piyasasında
pozitif olması muhtemeldir.
arz edilen miktarda % değişim
fiyatta % değişim
PART I Introduction to Economics
arz esnekliği 
© 2012 Pearson Education
33 of 32
BOLUMU OZETLEYEN BIR ORNEK
Uygulama Ickilere olan talebin
(kendi) fiyat
capraz fiyat ve
gelir esnekliklerini
YORUMLAYINIZ.
PART I Introduction to Economics
Biraya olan talebin fiyat esnekligi
© 2012 Pearson Education
-0.23
Bira ve sarap arasinda capraz fiyat esnekligi
0.31
Bira ve diger ickiler arasinda capraz fiyat esnekligi
0.15
Biraya olan talebin gelir esnekligi
-0.09
Saraba olan talebin gelir esnekligi
5.03
Ickilere olan talebin gelir esnekligi
1.21
34 of 32
Download