Japan Credit Rating Ülke Notu Faktörleri

advertisement
Ekonomik İstikrar
•Ekonomik zenginlik, gelir seviyesi, ekonomik
çeşitlilik, ekonomik elastikiyet, demografik
yapı, iş piyasaları elastikiyeti
•Ekonomik durum, büyüme, ekonomik döngü
oynaklığı
Finansal istikrar
•Likidite ve uluslararası yatırım pozisyonu,
Fonlara erişim imkânları, Finansal performans,
esneklik, faiz yükleri, devlet borç yükü.
Parasal İstikrar
Dışsal istikrar
•Ülke para biriminin uluslararası işlemlerdeki
statüsü, ülkenin döviz likiditesi, özel sektör ve
hane halklarının varlık/borç dengesi,
ödemeler dengesi
Model Dışında Kalan İstisnai
Olaylar ve Tesadüf Riskleri
Uluslararası Önemli
Kuruluşların ve Kurumsal
Yatırımcıların Algısı
Esneklik
•Para arzı, yurtiçi Para politikasının kredibilitesi
ve etkinliği, yurtiçi finans sistemi, sermaye
piyasalarının derinliği ve çeşitliliği, aktarım
mekanizmalarının etkinliği
Ağırlıklandırılmış Toplam Ülke Skoru = Döviz Yaratma Kapasitesi
• Kurumsal derinlik/etkinlik, küresel entegrasyon,
jeopolitik istikrar, kurumsal yatırımcılarla ilişkiler,
savaş ve iç karışıklık durumu, anayasal düzen,
• Politik olay riskleri, demokrasi seviyesi, hukukun
bağımsızlığı, basın özgürlüğü, kadın hakları
Yapısal İstikrar
Politik istikrar
Yabancı Para
Ülke Notu
Görünüm
Notu
Yerel
Paranın
Dövize
Dönüşüm
Gücü
Uzun
Vadeli Plan
Program ve
Beklentiler
Yerel Para
Ülke Notu
Görünüm
Notu
Download