Babiller

advertisement
Babiller
27 Ekim 2016 Perşembe
23:48
BABİLLİLER
• İlk Mutlak Krallık'' anlayışı Babil'de ortaya çıkmıştır.
* Ünlü kralları HAMMURABİ, ilk ANAYASA olarak bilinen ''Hammurabi
Kanunlarını'' oluşturdu. Hammurabi kanunları Sümer kanunlarına
göre biraz daha serttir. Ancak toplumun bütün kesimlerinin hakları
teminat altına alınmıştır. (Medeni, ceza, ticaret, miras)Bu kanunlar
Sami geleneklerinden ve Urukagine kanunlarından yararlanılarak
hazırlanmıştır.)
* Hammurabi yaptığı kanunlarla ''Tanrı Kral'' yerine ''Hayırsever Kral''
kavramını getirdi.(Adaletin Çobanı ,Kavimler Çobanı) Hukuk devleti
anlayışını ilk defa tarihe getirmişlerdir.
* ''Babil Kulesi'' ve ''Babil'in Asma bahçeleri'' en önemli eserleridir.
* MÖ 2 bin yılında Arabistan Mezopotamya'ya doğru yeni göçler
başladı.
* Göç eden bu Sami kavimleri Sümer-Akad kültürünün benimsediler.
* Bu dönemde Sümer şehirlerine yeni Babil şehirleri güçlenmeye
başladı
* Babil Devletine Hititler son verdiler.(MÖ 1531)
* Asurların zayıflaması üzerine Medlerle birleşen Babiller tekrar
bağımsızlıklarını kazandılar.(MÖ 625)
* Ancak bu dönemde Kaldeliler üstünlük sağladıklarından bu döneme
Kaldeliler de denir.
* Persler MÖ 539 da bu devlete son verdiler.
* Hammurabi yaptığı kanunlarla ''Tanrı Kral'' yerine ''Hayırsever Kral''
kavramını getirdi.(Adaletin Çobanı ,Kavimler Çobanı) Hukuk devleti
anlayışını ilk defa tarihe getirmişlerdir.
* Kral Nebukadnezar zamanında Kudüs alınarak MÖ 586 Yahudiler
Babil'e getirmişlerdi
ilk çağ tarihi Sayfa 1
Download