devlet tanıtım kartları

advertisement
DEVLET TANITIM KARTLARI
BABİLLER
Kuruluş Tarihi
: M.Ö 4000
Kurucusu
: Kral Sargon
Başkenti
: Şırnak Cizre’deki BABİL (KEBELİ) Köyü
Kurulduğu Yer
: topraklarını kapsayan bölgede kurulmuştur.
Mezopotamya'da, adını aldığı Babil kenti etrafında, Sümer ve Akad
Ekonomik
: Tarım, hayvancılık ve balıkçılık
Faaliyetleri
 Dünya Tarihindeki Önemi:









Sümerlilerin uygarlığını ileri götürerek kendi uygarlılarını oluşturmuşlardır.
Krallıkla idare edilmekteydi. İlk "Mutlak Krallık" anlayışı Babil'de ortaya çıkmıştır.
Halk, hürler ve kölelerden oluşur.
Ünlü kralları HAMMURABİ, ilk ANAYASA olarak bilinen "Hammurabi Kanunlarını"
oluşturdu. Hammurabi kanunları Sümer kanunlarına göre biraz daha serttir. Ancak toplumun
bütün kesimlerinin hakları teminat altına alınmıştır. (Medeni, ceza, ticaret, miras)Bu kanunlar
Sami geleneklerinden ve Urukagine kanunlarından yararlanılarak hazırlanmıştır).
“Babil Kulesi" ve Dünyanın Yedi Harikasından biri olan "Babil'in Asma Bahçeleri" en önemli
eserleridir.
Çok tanrılı dine inanmışlardır. En büyük tanrıları MARDUK’tur.
Ziggurat adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir.
Sümerlerin Gılgamış Destanından etkilenerek Yaratılış Destanını yazmışlardır.
Yıkılış Tarihi
: MÖ 539
Yıkılma Sebebi
: Persler tarafından yıkılmışlardır.
BİLGİ NOTU
DÜNYANIN YEDİ HARİKASI
Dünyanın Yedi Harikası, tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş, olağanüstü antik yapı
ve yapıtlardır. Ayrıca Antik Dönemin Yedi Harikası adıyla da anılırlar. İlk olarak M.Ö. 5. yüzyılda
tarihçi Heredot tarafından ortaya atılan bir kavramdır. Günümüzde geçerli kabul ettiğimiz 7
harika listesi, M.Ö. 2. yüzyılda son şeklini almıştır.
Günümüzde, Dünyanın Yedi Harikası'ndan sadece Keops Piramidi ayaktadır. Diğerleri
yangın ya da deprem gibi nedenlerle yok olmuşlardır.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Keops Piramidi
Babil'in Asma Bahçeleri
Zeus Heykeli
Artemis Tapınağı
Rodos Heykeli
İskenderiye Feneri
Halikarnas Mozolesi
Download