Interdisziplinäre Gesellschaft

advertisement
Interdisziplinäre Gesellschaft
fur Umweltmedizin e. V.
IGUMED, Bergseestr. 57, 79713 Bad Säckingen
Tel. 07761 913490, FAX 913491, e-mail: [email protected]
9. Ekim 2002
FREIBURG ÇAĞRISI
Birlikte yaşadığımız insanların sağlığı için duyduğumuz büyük endişe nedeniyle, özellikle
çevre tıbbı konusu uzmanları başta gelmek üzere tüm uzmanlık alanlarından uzman
hekimler olarak hekimlik camiasına, sağlık sektörü sorumlularına, sorumlu politikacılara
ve kamuya baş vuruyoruz.
Son yıllarda hastalarımızın ağır ve kronik hastalıklarında dramatik bir artış
gözlemekteyiz.
Özellikle :
Çocuklarda öğrenme, konsantrasyon ve davranış bozuklukları (örneğin hiper aktivite)
İlaçlarla kontrol altına alınması giderek zorlaşan tansiyon rahatsızlıkları
Kalp ritm bozuklukları
Gittikçe daha genç insanlarda görülmeye başlayan kalp krizleri ve enfarktüs
Jeneratif beyin rahatsızlıklar (örneğin Morbus Alzheimer) ve Epilepsi
Lösemi ve beyin tümörleri gibi kanser hastalıkları
artış göstermektedir.
Diğer taraftan hastalarımızda yine giderek artan ve genellikle yanlış teşhis sonucu psiko
somatik rahatsızlıklar olarak nitelendirilen rahatsızlıklar da dikkat çekici boyutlara
ulaşmaktadır.
Bunların arasında en belirgin semptomları sıralayacak olursak en başta
Baş ağrıları ve migren
Kronik yorgunluk
İç huzursuzluğu
Uykusuzluk ve gün boyu yorgunluk
Kulak çınlaması ve uğuldaması
Bulaşıcı hastalıklara karşı zayıflık
Normal nedenlerle açıklanamayan sinir ve yumuşak organ ağrıları
gelmektedir.
Kural olarak hastalarımızın ikamet ettikleri yeri ve alışkanlıklarını bildiğimizden hedefe
yönelik bir anket sonucu giderek daha fazla oranda bu hastalıkların ortaya çıkışı ile
zamansal ve mekansal açıdan telsiz dalgalarının varlığı ile ortak noktalar bulunduğunu
saptamak imkanını bulduk.
Bu ortak nokta örneğin
Hastanın yakın çevresinde bir verici istasyonunun kurulmasıyla
Yoğun cep telefonu kullanımıyla
Hastanın evine veya komşu eve bir telsiz DECT telefon alınmasıyla
birlikte gözlendi.
Artık bu konuda bir tesadüfi sonuca inanma imkanımız kalmamıştır. Çünkü:
Belirli bazı hastalıklar telsiz dalgalarına maruz bölgelerde ve yerleşim birimlerinde
çok fazla tekrarlanmaktadır.
Hastanın yakın çevresindeki telsiz yüklenmesinin azaltılması veya ortadan kaldırılması
sonucunda hastanın aylardır ve hatta yıllardır şikayet kaynağını oluşturan belirtiler
genellikle ortadan kalkmaktadır.
İnşaat biyolojisi ile ilgili ölçümler sonucu olağanüstü elektromanyetik dalga yoğunluğu
tespit edilen bölgelerle bizim tespitlerimiz büyük oranda uyuşmaktadır.
Günlük deneyimlerimizin sonucuna dayanarak 1992 yılında piyasaya sürülen ve geçen
süre içinde tüm ülke yüzeyini kapsayan GSM telefon şebekesini ve 1995 yılından bu
yana piyasaya sürülen DECT standartlarındaki telsiz telefonları bu sakat gelişmenin
sorumluları olarak görüyoruz.! Bir nabız gibi sürekli yenilenen bu mikro dalgaların
etkisinden artık hiç kimse uzak kalamamaktadır. Bu dalgalar zaten mevcut olan fiziksel
ve kimyasal çevre etkilerini güçlendirmekte, bağışıklık sistemine ek yükler yüklemekte ve
bu güne kadar henüz dengeyi korumayı başarabilen karşı düzenleme mekanizmalarını
iflasa sürüklemektedir. Özellikle hamileler, çocuklar, yetişmekte olan gençler, yaşlı
vehasta insanlar tehlike altındadırlar.
Sağlığı tekrar sağlamak yolunda harcadığımız tedavi çabaları giderek daha fazla oranda
başarısız sonuçlar vermektedir. Çünkü sürekli ışınımın evlere ve iş yerlerine
engellenmeden girmesi , özellikle gevşeme , rejenerasyon ve iyileşme konusunda en
önemli mekanlar olarak gördüğümüz çocuk ve yatak odalarına sızması aralıksız strese
neden olmakta ve hastanın tamamen iyileşmesini önlemektedir. Bu rahatsız edici
gelişme nedeniyle kendimizi bu konudaki gözlemlerimizi toplumla paylaşmak konusunda
sorumlu hissettik. Özellikle Alman mahkemelerinin telsiz dalgalarının tehlikeli olabileceği
tezini „tamamen nazari“ olarak değerlendirdiğini (bakınız Karlsruhe Federal içtihadlar
mahkemesinin ve Mannheim idari mahkemesinin 2002 ilkbaharındaki kararları)
duyduğumuzda bu sorumluluk hissi daha da arttı.
Günlük hayatımız sırasında muayenehanelerimizde yaşadıklarımız nazari olmaktan çok
uzaktır ! Biz kronik hastaların sayısındaki artışın aynı zamanda halkın telsiz yayın
dalgalarının kısa ve bilhassa uzun vadeli etkilerinden korunmasını hedef almak yerine
çok uzun bir zaman öncesinden tehlikeli olduğu belirlenen teknolojinin talimatlarına
boyun eğen sorumsuz sınır değerler politikasının bir sonucu olduğu inancını da
savunuyoruz. Bu gelişme bizim için bir çok insanın sağlığını tehdit eden ve ciddi
biçimde büyüyen bir tehlikenin başlangıcıdır.
Artık sağlam kanıtlar içeren araştırmaları bir kenara iten ve daha önceki deneyimlerin
gösterdiği gibi genellikle endüstri tarafından yönlendirilen gerçek dışı araştırma sonuçları
ile kandırılmak istemiyoruz. Şimdi ve acilen eyleme geçmenin zorunlu hale geldiği
inancındayız!
Hekimler olarak herşeyden önce hastalarımızın avukatları gibi davranmak zorundayız.
Yaşamak ve bedensel zarar görmemek hakları günümüzde tehdit altında olan bütün
insanların menfaati adına politika ve sağlık sektörü sorumlularına çağrıda bulunyoruz.
Bütün yetki ve etkinizi kullanarak taleplerimizi destekleyin :
Haberleşme tekniklerinin özellikle piyasaya sürülmelerinden önceki aşamada ve
derhal uygulanacak önlemler ve geçiş düzenlemesi aşamalarında menfaat
ilişkilerinden uzak gerçek risk ölçümleri sonucu sağlık bakımından tahammül edilebilir
sistemlerle sınırlandırılması...
Sınır değerlerin, yayın kapasitelerinin ve dalga yüklerinin özellikle uyku ve dinlenme
mekanlarında biyolojik olarak savunulabilir düzeylere indirilecek şekilde yeniden
belirlenmesi ...
Işınım yüklenmesinin bir kaç kat daha artmasının önlenebilmesi için telsiz dalgaları ile
haberleşme teknolojisindeki her türlü yayılmanın acilen durdurulması.
Yayın antenlerinin ve istasyonlarının yeri konusunda demokrasilerde olması gerektiği
şekilde halkın görüşlerine saygı gösterilmesi...
Halkın ve özellikle GSM telefonlarını kullananların elektromanyetik dalgaların
yarattıkları sağlık riskleri konusunda geniş bir biçimde aydınlatılmalarının ve böylece
daha bilinçli kullanmalarının sağlanması.
Çocukların GSM telefonlarını kullanmalarının yasaklanması ve gençlerin GSM
telefonlarını kullanmalarında sınırlamalar getirilmesi
Yuva ve kreşlerde, okullarda, hastanelerde, huzur evlerinde, toplu gösteri mekanlrında
ve resmi dairelerde sigara kullanma yasağına paralel olarak GSM telefon kullanımının
da yasaklanması .
Taşıt trafiğine kapalı alanlar gibi GSM ve mobil telefondan arındırılmış bölgelerin
sağlanması
Kablosuz telefonlarda geçerli olan DECT standartları üzerinde gerekli çalışmaların
yapılarak ışınım yoğunluğunun düşürülmesi, sadece gerçek kullanım sürelerinde
ışınım yaymalarının sağlanması ve biyolojik açıdan kritik olan nabız yayınının
önlenmesi
Bol miktarda mevcut olan eleştirici araştırma sonuçları ve tıbbi incelemeler temel
alınarak artık endüstriden bağımsız araştırmaların yapılması...
Çağrıyı ilk imzalayanlar
Dr. med. Thomas Allgaier, Genel tıp, Çevre tıbbı, Heitersheim
Dr. med. Christine Aschermann, Sinir hekimi, Psikoterapi, Leutkirch
Dr. med. Waltraud Bär, Genel tıp, Doğal tedavi yöntemleri, Çevre tıbbı, Wiesloch
Dr. med. Wolf Bergmann, Genel Tıp, Homoopathie, Freiburg
Dr. med. H. Bernhardt, Çocuk doktoru, Schauenburg
Dr. med. Klaus Bogner, Genel tıp, Friedrichshafen
Dr. Karl Braun von Gladiü, Genel tıp, Bütünlük tıbbı, Teufen
Hans Bruggen, Dahiliyeci, Akciğer ve Bronşial tedavi, Çevre tıbbı, Allergologie, Deggendorf
Dr. med. Christa-Johanna Bub-Jachens, Genel hekim, Doğal tedavi, Stiefenhofen
Dr. med. Arndt Dohmen, Dahiliye, Bad Säckingen
Barbara Dohmen, Genel tıp, Çevre tıbbı, Bad Säckingen
Verena Ehret, hekim, Kotzting
Dr. med. Joachim Engels, Dahiliye, Homoopathie, Freiburg
Karl-Rainer Fabig, Pratisyen hekim
Dr. med. Gerhilde Gabriel, hekim, München
Dr. med. Karl Geck, Psikoterapi, Murg
Dr. med. Jan Gerhard, Çocuk hastalıkları, çocuk ve genç psikolojisi, Ahrensburg
Dr. med. Peter Germann, hekim, çevre tıbbı, Homoopathie, Worms
Dr. med. Gertrud Grunenthal, Genel tıp, Çevre tıbbı, Bann
Dr. med. Michael Gulich, hekim, Schopfheim
Julia Gunter, Psikoterapi, Korbach
Dr. med. Wolfgang Haas, Dahiliye, Dreieich
Dr. med. Karl Haberstig, Genel tıp, Psikoterapi, Psikosomatik, Inner-Urberg
Prof. Dr. med. Karl Hecht, Stress -, Uyku, Chrono- ve uzay yolculuğu tıbbı, Berlin
Dr. med. Bettina Hovels, Genel tıp, Lörrach
Walter Hofmann, Psikotherapi, Singen
Dr. med. Elisabeth Hoppel, Doğal tedavi , Ortopedi, Dorfen
Dr. med. Rolf Janzen, Çocuk hastalıkları, Waldshut-Tiengen
Dr. med. Peter Jaenecke , Diş hekimi, Ulm
Beate Justi, Psikiatri, Psikotherapi, Hannover
Michaela Kammerer, Hekim, Murg
Karl Kienle, Praktischer Arzt, Homoopathi, Chiroterapi, Doğal tedavi, Schongau
Dr. med. Monika Kuny, Pskotherapi, Grünwald
Dr. med. Michael Lefknecht, Genel Tıp , Çevre tıbbı, Duisburg
Dr. med. Volker zur Linden, Dahiliye, Bajamar
Dr.med. Martin Lion, hekim, Homoopathi, Ulm
Dr. med. Dagmar Marten, Hekim, Ochsenfurt
Dr. Rudolf Meierhofer, Diş hekimi, Roth
Dr. med. Rudolf Mraz, Psikoterapi, Doğal tedavi, Stiefenhofen
Dr. med. Otto Pusch, Nükleer Tıp, Bad Wildungen
Dr. med. Josef Rabenbauer, Psikoterapi, Freiburg
Elisabeth Radloff-Geck, Hekim, Psikoterapi, Homoopathi, Murg
Dr. med. Anton Radlspeck, Pratiseyen hekim, doğal tedavi, Aholming
Barbara Rautenberg, Genel tıp, Çevre tıbbı, Kotzting
Dr. med. Christof Rautenberg, Dahiliyeci, Kotzting
Dr. med. Hans-Dieter Reimus, Diş hekimi, Oldenburg
Dr. med. Ursula Reinhardt, Genel tıp, Bruchkobel
Dr. med. Dietrich Reinhardt, Dahiliye, Bruchkobel
Dr. med. Andreas Roche, Genel tıp, Kaiserslautern
Dr. med. Bernd Salfner, Çocuk hastalıkları, Allergoloji, Waldshut-Tiengen
Dr. med. Claus Scheingraber, Diş hekimi , München
Dr. med. Bernd Maria Schlamann, Diş hekimi , tedavi pratisyeni, Ahaus-Wessum
Dr. med. Hildegard Schuster, Psikoterapi, Lorrach
Norbert Walter, Genel tıp, doğal tedavi, Bad Säckingen
Dr. med. Rosemarie Wedig, Hekim, Psikoterapi, Homoopathi, Düsseldorf
Dr. med. Gunter Theiss, Genel tıp, Frankfurt
Prof. Dr. med. Otmar Wassermann, Toksikoloji, Schonkirchen
Prof. Dr. med. H.-J. Wilhelm, Kulak burun boğaz , Phoniater, Frankfurt
Dr. med. Barbara Wurschnitzer-Hunig, Dermatoloji, Allergoloji, Çevre tıbbı, Kempten
Dr. Dr. med. Ingo Frithjof Zurn, Genel tıp, Phlebologie, Doğal tedavi, Çevre tıbbı, Nordrach
FREIBURGER ÇAĞRISINI DESTEKLEYENLERİN LİSTESİ:
Dr. med. Wolfgang Baur, Genel tıp, Psikoterapi, çevre tıbbı, Vienenburg
Prof. Dr. Klaus Buchner, Fizik uzmanı, München
Volker Hartenstein, MdL Bavyera parlamentosu, Ochsenfurt
Maria und Bruno Hennek, Kimyasal madde ve ahşap koruma maddelerinden zarar görenler
yardımlaşma grubu, Würzburg
Dr. Lebrecht von Klitzing, Fizik uzmanı , Stokelsdorf
Wolfgang Maes, İnşaat biyolojisi ve çevre analizi uzmanı, NeuÖ
Helmut Merkel, İnşaat biyolojisi birliğinin 1. başkanı, Bonn
Peter Neuhold, Pratisyen hekim, Berlin
Prof. Dr. Anton Schneider, İnşaat biyolojisi ve Ökoloji enstitüsünün yöneticisi, Neubeuern
Dr. Birgit Stöcker, Elektriğe hassas olanlar yardımlaşma derneğinin başkanı , Müncehn
Prof. Dr. Alfred G. Swierk, Mainz
Dr. Ulrich Warnke, Biofiziik, Biopsikoloji, Biotıp, Saarbrücken
Download