uyku bozuklukları

advertisement
UYKU BOZUKLUKLARI
UYKU NEDİR?
Uyku,organizmanın tümüyle her türlü
davranış ve tepkilerinin yavaşladığı,
algı kapılarının kapandığı,
organizmanın korunmaya alındığı,
merkezi sinir sisteminin ve bedenin
pasif bir dinlenmeye geçtiği
durumdur.
İnsan ömrünün üçte biri uykuda
geçmektedir.Yetişkin insanlarda
ortalama uyku süresi 7-8 saattir. Ancak
günde 4 saat uyku ile yetinenler ya da
10 saate kadar uyku gereksinimi
duyan ve önemli uyum sorunu
yaşamayan insanların sayısı da az
değildir. Yaşlı bir kadın gecede
ortalama 45 dakika uyumaktadır.
Çocuklarda ve bebeklerde uyku süresi
daha uzundur, yeni doğanda 16-18
saati bulur.
İnsanların %30 ‘undan fazlası
uykusuzluktan yakınır ve uykusuzluk
konusunda yardım arar.
Uyku bozuklukları 8 kategoride 85
uyku hastalığını içermektedir.
Ancak genel olarak 2 gruba ayrılır:
Dissomniyalar
Parasomniya
DİSSOMNİYALAR
İNSOMNİYA (UYKUSUZLUK): Uykuya
dalmada, uykuyu sürdürmekte güçlük ya da
uyuduğu halde uykusunu alamamış,
dinlenmemiş hissetme ile belirli bozukluktur.
Bu durumun en az bir ay boyunca haftada
en az üç kez sürmesi gerekir.
İnsomniya üç türe ayrılır:
• Başka ruhsal bozukluğa bağlı
uykusuzluk
• Bilinen organik bir bozukluğa veya
ilaçlara bağlı uykusuzluk
• Birincil uykusuzluk
HİPERSOMNİ (AŞIRI UYKU): Hipersomni
bulguları şunlardır:
Uyku dönemlerinde uzama
Tekrarlayan uyku atakları
Gündüz aşırı uykulu olma durumu
Her yerde uykuya dalma eğilimi
Kolaylıkla uykuya dalma
Bu bozukluğun içinde narkolepsi ve
apne de yer almaktadır:
• NARKOLEPSİ: Bu bozuklukta gündüzleri
aşırı uyuklama ve uyku nöbetleri, biranda
uykuya dalma, konuşamama durumu
görülür.
• APNE (UYKUDA SOLUK DURMASI):
Uykuda solunumun yinelenen nöbetler
halinde durmasıdır.
UYKUNUN 7-8 SAATTEN AZI DA
FAZLASI DA İNSANI ÖLDÜRÜYOR

1985-1993 yıllarında 35-55 yaş grubundan
10.308 kişi üzerinde yapılan araştırmada
bu kişiler birkaç yıl süreyle takip edilmiştir.
Sonuçlar genellikle 6-7-8 saat uyuyan
insanların uyku sürelerindeki azalmanın
kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm
riskinin %110 oranında artmasına yol
açacağını ortaya koydu.
PARASOMNİLER
KABUS BOZUKLUĞU: Her insan rüyasında
kabuslar görebilir ama bu durum haftada
birkaç kez oluyorsa bozukluk olarak
değerlendirilir.Kişi gece uykusunun sonunda
korkulu düşlerle uyanma nöbetleri
geçirir.Uyanınca düş hatırlanır, fakat kişi
tekrar uyumaktan korkabilir.
UYKU TERÖRÜ: Uykunun genellikle ilk
birkaç saatinde bir rüya olmaksızın bireyin
birden büyük bir korku ile haykırarak
uyanma nöbetidir.
4-12 yaş arasındaki
çocuklarda görülür.
Download