Uploaded by User13096

Talha Ekren 10 C 1245 Coğrafya Projesi(Çanakkale'nin Depremselliği)

advertisement
“COĞRAFYA PROJE
ÖDEVİ”
AD-SOYAD: TALHA EKREN
NUMARA: 1245
SINIF: 10/C
ÇANAKKALE’NİN
DEPREMSELLİĞİ
ÇANAKKALE VE ÇEVRESİNİN DEPREMSELLİĞİ:
Türkiye’ nin en önemli deprem kuşağı olan Kuzey Anadolu
Fay Zonu; Doğu Anadolu Fay zonu ile birlikte Anadolu
levhasının doğuda Arap levhasının çarpmasından
kaynaklanan batıya hareketini karşılamaktadır (Reilinger vd.,
2006). Kuzey Anadolu Fay zonu Marmara bölgesinde (KB
Türkiye) üç fay koluna (Kuzey, Orta ve Güney Kollar) ayrılıp
uzanmakta ve yüksek bir deprem etkinliğine ve tehlikesine
neden olmaktadır.
(Barka ve Kadinsky-Cade, 1988). Kuzey kol; Sapanca-Gölcük-ÇınarcıkMarmara
Denizi altından geçerek Saroz Körfezi’ ne girmekte ve Kuzey Ege denizine uzanır,
Orta kol; Geyve-İznik Gölü güneyi-Gemlik-Bandırma-Bayramiç hattında uzanmakta
ve Güney kol; orta koldan Pamukova yakınlarında ayrılır ve -Yenişehir-BursaGönen-Biga yarımadası hattını takip etmektedir.
Çanakkale ve çevresinde genel olarak Kuzey Anadolu Fay kuşağının Güney Kolu
ve orta kolu içerindeki uzantıları görülmektedir. Biga yarımadası Batı Anadolu
graben sisteminin etkilediği bir alanda bulunmaktadır. Gelibolu ve Biga
yarımadalarındaki Saroz-Gaziköy kırığı, Etili kırığı, Çan-Biga kırık kuşağı, Sarıköy
kırığı ve Yenice-Gönen kırığı meydana getirdikleri depremler nedeni ile diri
oldukları bilinen kırık bölgeleridir.
(Şaroğlu vd., 1992; Akol, 2009). Bu faydan başka, Evciler Fayı ilin güneyinde KDGB uzanımlı bir faydır. Çanakkale merkez olmak üzere ~100 km yarıçaplı bir
dairesel alan içerisinde söz konusu tektonik unsurlar etkin rol oynamaktadırla
Çanakkale ili ve çevresi Türkiye deprem bölgeleri haritasında 1. Derece
deprem bölgesi olarak yer almaktadır
Biga Yarımadası tektonik özellikleri, barındırdığı jeotermal kaynakları
ve rüzgar enerji santralleri bakımından Türkiye’nin önemli bir
kesiminde yer alır. Bölge, farklı dönemlerde çeşitli tektonik
aktivitelerin etkisinde kalmış olup, geçmişte ve günümüzde depremler
açısından aktif olma özelliğini korumuştur. Bölgenin büyük bölümü,
geçmişte olduğu gibi günümüzde de deprem riski altındadır. Tarihsel
dönem verilerine göre; 29, 155, 170, 543, 1737, 1855 ve 1875 yıllarında
olan depremler Çanakkale ve çevresinde belirgin bir sismik aktivitenin
olduğunun göstergesidir. Bölgede sismik aktivitenin yoğun olduğu
aletsel verilerle de kanıtlanmıştır. Çanakkale ili merkez olmak üzere
100 km yarıçaplı dairesel alan üzerinde 1900’ dan günümüze kadar
M>4 olan 250 depremin lokasyon dağılımları verilmiştir.
1900’ dan günümüze kadar Çanakkkale ili ve çevresinde meydana
gelen 250 adet M>4.0 olan depremlerin lokasyon dağılımları.
Çanakkale ili ve çevresinde meydana gelmiş bazı depremlerin büyüklük ve
odak mekanizması çözümleri (Nalbant vd., 1998’ den alınmıştır)
Aletsel dönemde Çanakkale ili ve çevresinde meydana
gelen önemli depremler (M>5.0)
Tarih
09.08.1912
Yer
Şarköy-Tekirdağ
Büyüklük
7.3
10.08.1912
Şarköy-Tekirdağ
16.09.1912
Kocalar-Çanakkale
5.2
10.04.1917
Şarköy-Tekirdağ
5.5
20.08.1917
27.12.1917
27.11.1920
17.06.1922
19.06.1922
Ege Denizi
Saros Körfezi
6.3
6.0
5.3
Ayvalık Açıkları
5.2
Ege Denizi
5.5
Saros Körfezi
04.01.1935
Erdek-Balıkesir
22.10.1935
Yeniçiftlik-Biga-Çanakkale
5.2
6.3
5.4
06.10.1944
Bademli Açıkları-Çanakkale
06.10.1944
Ayvalık-Balıkesir
13.12.1951
Seddülbahir-Çanakkale
5.2
6.8
5.2
18.03.1953
Yenice-Gönen-Çanakkale
7.2
19.03.1953
Başköz-Yenice-Çanakkale
5.3
23.03.1954
02.06.1955
06.01.1956
Şarköy-Tekirdağ
Ege Denizi
Saros Körfezi
5.3
5.5
5.6
20.11.1956
Edremit Körfezi
5.5
28.11.1961
Üvecik Açıkları-Çanakkale
5.4
29.03.1963
06.10.1964
23.08.1965
21.08.1966
Kemalyeri Açıkları-Çanakkale
Manyas-Balıkesir
Saros Körfezi
Bozlar-Biga-Çanakkale
5.3
7.0
5.6
5.1
ÇANAKKALE’DE OLUŞAN ÖNEMLİ DEPREMLER
15 OCAK /28 ŞUBAT 2017 ÇANAKKALE-AYVACIK DEPREMLERİ:
BÜ Kandilli Rasathanesi ve AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre,
ÇanakkaleAyvacık depremleri Tuzla Köyü’nün içinde bulunduğu bölgede, 14 Ocak-16
Şubat 2017 tarihleri arasında büyüklüğü Mw=5.3 ve daha küçük olan 1000’e yakın
deprem meydana gelmiştir. Depremlerin önemli bir bölümü Tuzla Fayı’nın deformasyon
zonu boyunca ve fayın düşen bloğu üzerindeki Tuzla ile Assos arasındaki bölgede
meydana gelmiştir.Meydana gelen depremlerden 20 tanesinin büyüklüğü 4 ve
üzerindedir. Bu depremlerin odak mekanizma sonuçları baskın olarak KB-GD uzanımlı
eğim atımlı normal faylanmaya işaret etmektedir.EMSC verilerine göre, 14 Ocak 2017
günü 22:38:59 UTC saatinde meydana gelen Mw:4.4 büyüklüğünde meydana gelen ilk
deprem öncesinde aynı gün 12:47:21 ile 20:22:15 UTC saatleri arasında büyüklükleri 2.0
ile 3.2 arasında değişen 14 adet deprem kaydedilmiştir.AFAD Deprem Dairesi verilerine
göre, ikinci deprem 15.01.2017 günü, saat 04.03’de Çanakkale-Ayvacık merkezli olarak
meydana gelmiştir.
Depremden hemen sonra büyüklükleri 1.1 ile 4.3 arasında değişen 66 adet artçı
deprem meydana gelmiştir. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri Çanakkale
ilinin Ayvacık ilçesinin Taşağıl Köyü’dür ve AFAD Deprem Dairesi depremin şiddetini
6 olarak vermiştir
12.02.2017 günü, saat 13.48 de (UTC) Çanakkale-Ayvacık merkezli bir
deprem daha meydana gelmiştir. AFAD–TDVMS (Türkiye Deprem Veri
Merkezi Sistemi)’nden alınan verilerle yapılan çözüm sonucu elde edilen
büyüklük Mw=5.3 olarak verilmiştir. Bölgede, 13.02.2017 tarih ve saat
09:45 itibariyle 982 civarında artçı deprem meydana gelmiştir. Depremin
merkez üssüne en yakın yerleşim yeri Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine
bağlı Yukarıköy’dür. Depremin şiddeti 7 (çok güçlü hissedilir) olarak
hesaplanmıştır (AFAD, 12.02.2017, Ayvacık-Çanakkale Depremi Raporu).
Mw=5.3 büyüklüğündeki depremin tahmini eşşiddet haritası aşağıda
verilmektedir (Şekil 4). Bu eşşiddet haritasına göre, Tuzla Köyü ve çevresi
depremin en güçlü hissedildiği alan olarak göze çarpmaktadır.
başta İzmir olmak üzere çevre yakın illerde hissedilmiş olup, AFADAADYM’den alınan bilgilere göre Ayvacık, Yukarıköy, Babakale, Bademli,
Çamköy, Taşağıl ve Tuzla köylerinde bazı kerpiç ve yığma binalarda hasarlar
olduğu, fakat herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı belirtilmiştir.
KAYNAKÇA
http://daum.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2019/07/Canakkale_Ayvacik.pdf
http://daum.comu.edu.tr/deprem/canakkale-ve-cevresinin-depremselligi.html
https://www.researchgate.net/publication/314285047_14_OCAK__28_SUBAT_2017_CANAKKALE__AYVACIK_DEPREMLERI_VE_BOLGENIN_DEPREMSELLIGI
http://daum.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2019/07/Canakkale_Ayvacik.pdf
https://www.google.com/search?q=%C3%A7anakkalenin+depremselli%C4%9Fi+hakk
%C4%B1nda+bilgi&hl=tr&sxsrf=ALeKk03MWUUJBu66B26MOv1qZKGVwnnmA:1618648149199&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2a
hUKEwjrt8uf7oTwAhXI2qQKHSTPBJsQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1366&bih=600#img
rc=kha-10ytT_IunM
Download