DEPREM HASAR SAPTAMA Son zamanlarda meydana gelen

advertisement
DEPREM HASAR SAPTAMA
Son zamanlarda meydana gelen büyük depremlerin ardından gerek konunun
uzmanlarının gerekse yapı sahiplerinin deprem sonrası meydana gelebilecek
hasarların tespiti sırasında aşağıdaki detaylar oldukça önem kazanmıştır. Hem yapı
sahiplerinin hem de yetkili kişilerin asar tespit sırasında kendi kendine soracağı
sorular aşağıda sıralanmaktadır.
1) Gözle yapılan tespitler ve anında alınması gereken önlemler, yapının boşaltılması
ya da bazı bölümlerinin askıya alınması
2) Taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan elemanların üzerindeki her türlü hasarın fotograf ya da
kroki olarak kağıda geçirilmesi, çatlakların genişliği ve yerlerinin ölçülmesi ve
işaretlenmesi, bunların yerlerinin daha sonra karışmaması için numaralandırılması
yararlıdır.
3) Düşey elemanlardaki kalıcı yatay ötelemeler ve düşeyden sapmaların ölçülmesi,
yatay elemanlardaki düzeçten uzaklaşmalar ve düşey deformasyon ve sehimlerin
ölçülmesi
4) Yapı elemanlarının boyutlarının projesinde öngörülenden farklı yapılmış olması
durumunda gerçek kesit ve boyutların ölçülerek belirlenmesi
5) Yapıdan malzeme örnekleri alınarak bunların dayanım ve gerilim birim
deformasyon özelliklerinin belirlenmesi
6) Gerektiğinde betonarme yapılarda donatıların üstündeki beton örtü kaldırılarak
donatım yeri, çap ve miktarının belirlenmesi
7) Yapının deprem ya da hasar öncesi durumu hakkında bilgi toplanması, özellikle
hangi koşullarda yapıldığı, daha önce deprem etkisinde kalıp kalmadığı, önceki
hasar, onarım ve değişiklikler belirlenmelidir.
8) Yapının dinamik özelliklerinin, doğal periyot ve sönüm oranı, ölçülmesi, yapı
elemanlarına statik yükleme deneylerinin yapılması
9) Yapı çevresindeki zeminin özelliklerinin saptanması, bunun için gereken sondaj,
ölçme ve benzeri işlerin yapılması
10) Yakın çevrede benzer yapıların karşılaştırma amacıyla incelenmesi
Kaynak:Nejat Bayülke'nin 'Depremlerde Hasar Gören Yapıların Onarım ve
Güçlendirilmesi adlı' kitabından alınmıştır
Download