Uploaded by fuadagamemmedli

MATRİSLER

advertisement
Matris İşlemleri
Özel matrisler. Kare
matrisler.Köşegen martisler. Bir
matrisin Transpozesi. Örnekler
Öğr.Gör. Fuad Ağaməmmədli
Matris nedir?
Örnek
Satır ve Kolon
• Not
Elemanlarının rakam ya da sadece sayılardan oluşan matrislerde, bazen
tablo biçimindeki benzer gösterimlerin sağ alt köşesine matrisin boyutları
yazılarak, matrisin satır ve sütun sayısı da belirtilerek,
bir gösterim şekli kullanılmaktadır. Ancak, bu gösterim, genel bir gösterim olmayıp,
daha çok sayısal uygulamalarda karşılaşılan bir gösterim tarzı olmaktadır.
Matrisin Bileşenleri
Örnek
Matris Türleri
• 1.Karesel Matris- Satır sayısı kolon sayısına eşit olan matrise karesel
matris ya da kare matris denilir.
Kare matrisin köşegenleri
Alt ve Üst üçgen matrisler
eğer bir kare matrisin köşegen üstündeki köşegen dışı bütün
elemanları sıfır ise, böyle matrislere alt üçgen matris
veya tersi durumda; eğer köşegeni altındaki köşegen dışı diğer bütün
elemanları sıfır ise, böyle matrislere de üst üçgen matris denir
2. Sıfır Matris
• Bütün bileşenleri 0 olan matrise sıfır matris denilir.
• Örnek:
3.Skaler Matris
Not-Bazı özel kurallar
Örnekler
4.Birim matris
Matrisin Devriği (Transpozesi)
bir A matrisin satır elemanlarını sütun elemanı, sütun elemanlarını satır
elemanı yaparak elde edilen yeni AT
matrisine denir. Bu işleme de
matrislerde transpoze alma işlemi denir
Örnek
Örnek devam
devamı
Kare simetrik matrisler
• eğer bir kare matrisin tüm köşegen dışı elemanları köşegene göre
simetrik, bir diğer ifade ile matris transpozesine eşit ise, böyle
matrislere,
kare-simetrik matris denir. Matrisler arasında bir ayırım olsun diye;
bazı meslek disiplinlerinde bu tür matrisler N harfi ile
gösterilmektedir
Yarı simetrik matrisler
• Bir kare matris; transpozesinin ters işaretlisine eşitse
yanı köşegen dışı elemanları mutlak değerce eşit fakat ters işaretli,
köşegen elemanları sıfır ise; böyle matrislere yarı-simetrik matrisler
denmektedir.
Matrisin İzi
Sorular:- Transpozelerini bulunuz:
• 1.
2.
3.
Download