Uploaded by User10988

TRAKEA

advertisement
TRAKEA HASTALIKLARI,
CERRAHİ TEDAVİSİ VE
YABANCI CİSİM
ASPİRASYONLARI
• C6 DÜZEYİNDE KRİKOİD
KARTİLAJIN ALTINDA BAŞLAYIP
- T5 SEVİYESİNDE KARİNAYA
KADAR UZANIR.
• UZUNLUĞU 10-13 CM (11,8),
18-22 KARTİLAJDAN OLUŞUR.
• AP ÇAPI 1,8 CM, TRANSVERS
ÇAP 2,3 CM
• KARTİLAJLAR AT NALI
ŞEKLİNDEDİR, YAŞLA BİRLİKTE
KALSİFİYE OLUR.
• ½ EKSTRATORASİK,
KANLANMASI İNFERİOR
TYROİD ARTER
• ½ İNTRATORASİK,
KANLANMASI BRONCHIAL
ARTERLER
• KANLANMA LATERAL
YÜZLERDENDİR
TRAKENIN KOMŞULUKLARI
EXTRATORASİK BÖLGE
ANTERİORDA
TİROİD İSTMUS
TİROİD ARTER
STERNOHYOİD VE
STERNOTHYROİD KASLARI
SERVİKAL FASYA
İNTRATORASİK BÖLGEDE
ANTERİORDA
TİMUS
BRAKİOSEFALİK ARTER VE
VEN
ARKUS AORTA
VAGUS VE REKÜRREN SİNİR
AZİGOS VEN
• Posteriorda;
özefagus
TRAKEA HASTALIKLARI
• 1. ENFEKSİYONLAR
• 2. TRAKEA TÜMÖRLERİ
• 3. TRAVMA
• 4. TRAKEOBRONKOMALAZİ
• 5. TRAKEAL DARLIKLAR
SEMPTOMATOLOJİ
•
ÖKSÜRÜK
•
NEFES DARLIĞI
•
WHEEZİNG
•
STRİDOR
•
HEMOPTİZİ
•
SES KISIKLIĞI
•
YUTMA GÜÇLÜĞÜ
TEŞHİS YÖNTEMLERİ
• RÖNTGEN
• BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
• MRI
• PET-BT
• FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ
• RİJİD BRONKOSKOPİ
A large, broad-based endoluminal mass arising from the right lateral
tracheal wall, Large Cell Carcinoma
BT
MRI
FLEXIBLE VE RİJİD BRONKOSKOPİ
Double aortic arch that encircles the trachea and esophagus and
clinically presents as tracheal and/or esophageal obstruction.
Right aortic arch with a right descending aorta and a left ductus
arteriosus (posterior type).
An anomalous origin of the left pulmonary artery from a right pulmonary
artery causing a “vascular sling.
The position of the innominate artery in relationship to the trachea. In
some patients, especially young patients, this artery may cause an
impression on the anterior trachea
TRAKEANIN İNFEKSİYÖZ HASTALIKLARI
• TRAKEİT
• BAKTERİAL: NADİR, EN SIK 7 AY- 35 AY ARASINDA
GÖRÜLÜR
• VİRAL: LARİNGOTRAKEOBRONŞİT YA DA KRUP. 6 AY- 6
YAŞ ARASI, PARAİNFLUENZA TİP 1, SONBAHAR VE KIŞ
• VENTILATÖRLE İLIŞKILI TRAKEOBRONŞIT: YOĞUN BAKIM
ÜNITESINDE KALAN HASTALARIN %3 ILE %10 UNDA
GÖRÜLÜR. P.AERUGINOSA, ACINETOBACTER
BAUMANNII, MRSA, S.PNEUMONIAE, H.İNFLUENZA
TRAKEA TÜMÖRLERİ
SEKONDER TRAKEA TÜMÖRLERİ
• DİREK YAYILIM VE HEMATOJEN YAYILIM
• DİREK YAYILIM---AKCİĞERDEN, ÖZEFAGUSTAN, TİROİDDEN VE
MEDİASTEN TÜMÖRLERİNDENDİR SIRASIYLA
• HEMATOJEN YAYILIM--- RENAL CELL KARSİNOM, SARKOMLAR, MEME
KANSERİ, KOLON KANSERİ, VE MELANOM
• TEDAVİ GENELLİKLE PALYATİFTİR
• BAZEN AKCİĞER VE TİROİD KÖKENLİLERDE CERRAHİ YAPILABİLİR
PRİMER TRAKEA TÜMÖRLERİ
• PRİMER TRAKEA TM 2/1.000.000 KİŞİDE
• BENİGN VE MALİGN
• ERİŞKİNDE %90 MALİGN
• ÇOCUKTA %80 BENİGN
• PROXİMAL 1/3 VE DİSTAL 1/3 DE YERLEŞİRLER
• GENELLİKLE MULTİMODAL TEDAVİ—CERRAHİ+RT
• MORTALİTE %73
SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM
• EN SIK
• OLGULARIN %50-60 I
• 6. 7. DEKAD
• ERKEKLERDE 2 KAT DAHA SIK
• %90 SMOKER
• %30 SENKRON YA DA METAKRON SOLUNUM SİSTEMİ TM MEVCUT
• EXOFİTİK VE ÜLSERATİF LEZYONLAR
• AGRESİFTİR VE ERKEN METASTAZ YAPARLAR
• 5 YILLIK SAĞKALIM %45 CİVARINDADIR----38 AY ORTALAMA
• KOMPLET REZEKSİYON, LENFATİK YAYILIM, VE TİROİD İNVAZYONU
PROGNOSTİK FAKTÖRLER
ADENOİD KİSTİK KARSİNOM
•
BRONŞİAL BEZLERDEN KÖKEN ALIRLAR
•
ERKEK KADIN ORANI EŞİTTİR
•
4. 5.DEKADDA DAHA SIK GÖRÜLÜR
•
SİGARA İLE İLİŞKİSİ YOKTUR
•
GENELLİKLE TRAKEADAN VE ANA BRONŞLARDAN KÖKEN ALIR
•
TRAKEAYA İNVAZYONDAN ÇOK İTME ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKAR
•
•
•
YAVAŞ BÜYÜRLER ANCAK PERİNÖRAL, SUBMUKOZAL VE UZAK METASTAZ
YAPARLAR
ORTALAMA SAĞKALIM REZEKTABLE OLANLARDA 69 AY, UNREZEKTABLE
OLANLARDA 41 AYDIR
5 YILLIK SAĞKALIM %73
(SCC %12,6)
EVRELEME
TRAKEOMALAZİ
TRAKEANIN EXPİRASYONDA FAZLA İÇERİ
ÇÖKMESİ OLARAK TANIMLANIR
MEMBRANÖZ TRAKEADAKİ LONGİTUDİNAL
ELASTİK LİFLERİN ZAYIFLAMASI VEYA
KARTİLAJ YAPININ YUMUŞAMASI SONUCU
GELİŞİR.
EXPİRATUVAR STRİDOR İLE KENDİNİ
GÖSTERİR
PRİMER VEYA SKONDER OLABİLİR
HAFİF FORMLARDA TEDAVİ GEREKTİRMEZ
AĞIR FORMLARDA CERRAHİ İŞLEMLER VEYA
STENT GEREKEBİLİR.
TRAVMA
İNTERNAL
TOKSİK GAZ VEYA BUHAR
İNHALASYONU
ASPİRASYON
SONUCUNDA ÖDEM
ENTÜBASYON
EXTERNAL
PENETRAN NADİR. BIÇAKLANMA
DAHA SIKLIKLA KÜNT TRAVMA. DAHA
ÇOK MOTORSİKLET KAZASI
POSTENTÜBASYON TRAKEAL STENOZ
ENDOTRAKEAL TÜP CUFF
BASINCI—İSKEMİK NEKROZ VE
GRANULASYON
TRAKEOSTOMİ
CERRAHİ TEDAVİ---ENDOSKOPİK
TEDAVİLER
• DİLATASYON
• EKSİZYON, BİYOPSİ, DEBRİDMAN
• STENT YERLEŞTİRME
CERRAHİ TEDAVİ---REZEKSİYON VE ANASTOMOZ
CERRAHİ YAKLAŞIM
SERVİKAL
MEDİAN STERNOTOMİ
TORAKOTOMİ
SERVİKAL
MEDYAN STERNOTOMİ
YABANCI CİSİM
ASPİRASYONU
Epidemiyoloji ve Etyoloji

3 yaş altı çocuklarda sık.
Yetişkinlerde nörolojik disfonksiyon,
diş travması vb. durumlardan sonra.











Kemik parçaları
Kabuklu kuruyemiş
Meyve çekirdekleri
İğne (türban iğnesi)
Bakliyatlar
Oyuncak parçaları
Madeni para
Pisi pisi otu
Ac’de filizlenen bezelye
6 cm köknar ağacı parçası …
Laringotrakeal
%10-20
Sağ
%40-70
Sol
%30-40
KLİNİK ve TANI

ANAMNEZ : Aspirasyon öyküsü %88
Öksürük, n.darlığı, öğürme, ses kısıklığı, yutma güçlüğü ...
 Stridor, wheezing, siyanoz, solunum sesi azalması..


ASEMPTOMATİK EVRE : Yabancı cisim distal hava yoluna yerleştikten sonra görülür. Bu
yabancı cisme gelişen doku reaksiyonu sonrası bir süre sonra atelektazi, pnömoni, ac
apsesi,
BPF , bronşektazi vb. Semptomları gözlenebilir.
RADYOLOJİ

PA grafi
( lateral , servikal )
 Havalanma artışı,
 mediastinal shift,
 pnömoni…

Toraks BT

FOB - gold standart
TEDAVİ

AKUT
 Total veya tama yakın tıkanmalarda
HEİMLİCH MANEVRASI yapılmalıdır.
 Parmağın farenkse sokulması
veya sırta vurulması cismi
distale hareket ettireceğinden yapılmamalıdır.
 Laringoskopi
 Trakeostomi şartları
hazırda bulundurulmalı.
TEDAVİ

RİJİD BRONKOSKOPİ
 Proksimal, büyük cisimler
 Havalandırma imkanı

FiberOptik B.
 Periferik ise.

Cerrahi ;
 VATS, torakotomi.
TEDAVİ- Cerrahi Tedavi Endikasyonları
1.
Bronkoskopi ile çıkarılması mümkün olmayan subglottik veya trakeal
büyük cisimler.
2.
Yabancı cisimlerin kalıcı ac hasarı , bronşektazi v.b. neden olması.
3.
Akciğer periferindeki cisimler.
4.
FOB ile çıkarılamayan cisimler.
Download