Kale Grubu mağazacılık yaklaşımını değiştirdi, ilk örneğini Fulya`da

advertisement
Kalebodur “çevre etiketi” alan İlk Türk seramik markası oldu
Türkiye’nin seramik alanında öncü markası olan ve adı seramik karo ile özdeşleşen Kalebodur, seramik
ürün gruplarında Çevresel Ürün Deklarasyonu almaya hak kazanan ilk Türk markası oldu.
Alman İnşaat ve Çevre Birliği IBU (Institut Bauen und Umwelt) tarafından onaylanan Çevresel Ürün
Deklarasyonu - EPD (Environmental Product Declarations) ile Kalebodur, tüm seramik ürünlerine “çevre
etiketi” alan ilk Türk seramik markası olarak sektörde önemli bir adım attı.
Enerji ve çevre ile ilgili sorumluluğumuzun farkındayız
Yeni bir iş modeli benimsediklerini ve tüm işlere bütünsel bir bakış açısıyla yaklaştıklarını belirten Kale
Grubu Yapı Ürünleri Grubu Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı İhsan Karagöz, “Enerji ve çevre ile
ilgili sorumluluğumuzun farkındayız. Bu bakış açımızın merkezine yerleştirdiğimiz sürdürülebilirlik
kavramıyla, kaynakların gelecek nesillere azalmadan, tam tersine geliştirilerek aktarılmasını hedefliyoruz.
Bunun için ham madde alımından imalata, dağıtıma ve tüketici kullanımına kadar, yaşam döngülerinin her
aşaması ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Enerji tasarrufuna yoğunlaşmış yatırımlarımız ile 2011 yılında tüm
enerji girdilerimizde metrekare başına yüzde 10,4’lük bir tasarruf gerçekleştirdik. Bu başarılı
çalışmalarımızın sonucunu olarak da Çevresel Ürün Deklarasyonları almaya hak kazandık. Attığımız bu
adımla seramik sektöründe sürdürülebilir ürünlere olan ilgiyi artırmayı amaçlıyoruz” dedi.
Yaşam döngüsü değerlendirmesini temel alan, ürüne ait tüm süreçler ve çevresel etkilerin ortaya konduğu
Tip III çevre etiketi olan EPD, “hammadde eldesi”, “enerji kullanımı ve verimliliği”, “malzeme ve kimyasal
madde içeriği”, “hava, su ve toprağa verilen emisyonlar”, “atık oluşumu” gibi kategorilerin incelenmesi
sonucu veriliyor. Çevresel performansla ilgili kesin veriler içeren EPD’ler, ürünler hakkında güvenilir bilgi
sunduğu için üreticiler açısından en uygun çevre etiketleri olarak öne çıkıyor. Bu önemli değerlendirmeler
sonucu EPD belgesini almaya hak kazanan Kalebodur, ürünlerinin tüm süreçlerinin ele alındığı yaşam
döngüsü değerlendirmesiyle çevre performansını tarafsız olarak ortaya koymuş oldu.
Kale Grubu Hakkında
1957 yılında Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. ile temelleri atılan Kale Grubu, Türkiye'de seramik sektörünün
kuruluşuna öncülük etmiş, bu alandaki yatırımları ile bir dünya devi haline gelmiştir. Zaman içerisinde makine ve
parça imalatı, savunma, kimya, elektrik malzemeleri, enerji, bilişim, nakliye, turizm ve gıda sektörlerinde yatırımlar
yaparak büyüyen Kale Grubu, bugün her biri kendi alanlarında lider 17 şirkete sahip, Çanakkale başta olmak üzere
Türkiye’nin çeşitli lokasyonları ile İtalya ve Rusya’da fabrika ve marka yatırımları olan, beş bini aşkın çalışanı ile
faaliyet gösteren Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından biridir. Kale Grubu bugün Avrupa’nın 3., dünyanın 12. en
büyük seramik karo üreticisi, Yapı Kimyasalları sektöründe üretim ve satış kapasitesi olarak Türkiye ve bölgesinin 1.,
Avrupa’da ise 5. şirketi durumundadır. Ayrıca yüzde 100 özel sermayeli bir Türk şirketi olarak havacılık ve savunma
konusunda uluslararası alanda itibar kazanmış bir yapıya sahiptir. 100 ülkede, 400’ü aşkın noktada Kale markalı
ürünler tüketicilerle buluşmaktadır. Kale Grubu, yarım asırdan bu yana sanayici kimliği ile topluma hizmet ederken
kurucusu İbrahim Bodur'un ilke ve görüşleri doğrultusunda, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kültür, sanat, bilim ve
spor konularında topluma her zaman katkıda bulunmuş, bu katkılarını düzenli hale getirmek üzere Dr. İbrahim Bodur
Kaleseramik Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'nı kurmuştur.
Ayrıntılı bilgi için: Merve Alptekin – GTC İletişim Danışmanlığı 0212 231 00 43 [email protected]
Download