Uploaded by User6877

4-5-6

advertisement
Alıştırma 36 : Eksikleri Tamamlama
Materyal : Kurşun Kalem
Yönerge: Alıştırmada vapur şekilleri bulunmaktadır. Her vapurda eksiklikler vardır. Sağ üst
köşedeki vapura bakarak alttaki vapurların eksikliklerini tamamlayın, yönergesi verilir.
Etkinlik: Öğrencilerinize art arda iki masal okuyun ve sonra il masala ilişkin sorular yöneltin.
(Lauster, 1875)
Alıştırma 37: Farklılıkları Bulma
Yönerge: Sağ üst köşede Bubi adında bir balık bulunmaktadır. Alt tarafında balık resimleri
bulunmaktadır. Fakat Bubi’ den farklı olan bir yanları vardır. Fark nerede ise onu bulup mavi
renkte kalemle işaretleyin yönergesi verilir.
Etkinlik: Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır. Her biri bir kelime söyler ve arkadaşına ‘‘Tersi
ne?’’ diye sorar. Bilemeyen oyundan çıkar. Sona kalan kişi birinci olur.(Güneş, 2003).
Alıştırma 38: Eksikleri Tamamlama
Materyal: Kurşun Kalem
Yönerge: Sağ üst köşede Mustafa’nın resmi vardır. Alt tarafta ise Mustafa’nın resimde eksik
bırakılmış şekilleri vardır. Eksikleri bulun ve tamamlayın yönergesi vardır.
Etkinlik: Öğrenciler ikişerli eşleştirilir. Bir öğrenci hareket edici diğer öğrenci ise ayna olur.
Hareket edici hareket eder ayna ise bir aynaya bakıyormuş gibi grup arkadaşını takip eder.
Örnek olarak hareket edici sağ kolunu kaldırıyorsa ayna eden öğrenci sol kolunu kaldırmalı
gibi. Oyun bu şekilde devam eder.
Alıştırma 39: İşlemleri Yapma
Materyal: Kurşun Kalem
Yönerge: Bu çalışmada toplama ve çıkarma işlemleri bulunmaktadır. Ancak toplama işlemi
yerine dörtgen sembol, çıkarma işlemi yerine kare sembolü kullanılmıştır. Örnekteki işleme
bakarak aşağıdaki işlemleri tamamlayın yönergesi vardır.
Etkinlik: Öğrencilerinizle rol oynama oynayarak rollerini değiştirin. Siz öğrenci olun o da sizin
yerinize geçsin. Kim kendi rolünü hatalı yapıyor, ne kadar hata yapıyor, sayın. (Lauster, 1975).
Alıştırma 40: Altıgenlerin Noktalarını Tamamlama
Materyal: Kurşun Kalem
Yönerge: Bu alıştırmada farklı olan altıgenler ve onların içinde noktalar görüyorsunuz. İlk
sıradaki örneğe bakarak alt sıralarda yer alan şekillerin noktalarını tamamlamaları ve ilk sıradan
sonra ikinci sıraya geçilmesi ve bu şekilde alıştırmanın tamamlanması talimatları verilir.
Etkinlik: İki öğrenci karşılıklı olarak ayakta durur. Çocuklardan biri, avucunun içine bir kuş
tüyü alır. Ağzıyla kuş tüyünü arkadaşına doğru üfler. Diğer çocuk avucuyla tutar ve diğer
çocuğa üfler. Oyun bu şekilde devam eder.(Selçuk, 2001).
Alıştırma 41: Gülen Yüzü Bulma
Materyal: Kurşun Kalem
Yönerge: Alıştırmada çeşitli yüz şekilleri bulunmaktadır fakat içlerinde sadece 1 tane gülen yüz
vardır. Gülen yüzü bulun ve işaretleyin.
Etkinlik: Öğretmen etkinliği şöyle açıklar: İçinizden birisine bazı sorular soracağım. Buna
karşılık bana: (Evet-Hayır) demeyeceksiniz. Onun yerine başka cevaplar vereceksiniz.(Güneş,
2003).
Alıştırma 42: Hangi Ev ?
Materyal: Kurşun Kalem
Yönerge: İlk sırada ev şekilleri bulunmaktadır. Bu evlerden sadece bir tanesinin bacası
tütmektedir. Evlerden çıkan yolu takip edip hangi evin bacasının tüttüğünü bulabilirsiniz
talimatları verilmektedir.
Etkinlik: Öğretmen, içinde birçok eşya ve kişilerin bulunduğu bir hikaye düşünür. Bazı
öğrencilere bu hikayedeki kişi ya da eşya rolleri verir. Öğretmen hikayeyi anlatırken adı geçen
öğrenci ayağa kalkar, olduğu yerde döner ve tekrar yerine oturur. Adı geçmeyen öğrenciler ise
sırasının arkasında ayakta beklerler.
Gevşeme Egzersizi: Dinlenme: Kollarınızı masanın üzerine koyun ve başınızı kollarınızın
arasına alın ve gözlerinizi kapatın. Daha sonra güzel bir şeyi örneğin yaz tatilini düşünün.
Arkanıza doğru şöyle bir gerilin ve derin bir nefes alın.(Schert, 1993).
Alıştırma 43: Hikayeyi Okuma
Materyal: Kırmızı ve yeşil renk boya kalemleri
Yönerge: Aşağıda bir hikaye görüyorsunuz. Bu hikayede yer alan ‘‘a’’ harflerinin altına kırmızı
renk kalemle nokta (.), ‘‘e’’ harflerinin altına yeşil renk kalemle (X), işareti koyun yönergesi
verilmektedir.
Download