Ac Devreler Deney Seti TEKNİK ŞARTNAMESİ:

advertisement
Elektromagnetizma Deney Seti TEKNİK ŞARTNAMESİ:
1-Deney seti modül ve modüllerin üzerine takılarak deneylerin yapılmasını sağlayan güç
kaynaklı ana cihaza uyumlu olmalıdır.
2-Deney seti üzerinde bulunması gereken gerilimler : Besleme gerilimi 220V AC 50 Hz.,
Çıkış Gerilimleri : 0... +12 V DC ve 0....- 12V DC 1 A ayarlı kısa devre korumalı gerilim.
+12V DC ve +5V DC sabit 1A kısa devre korumalı gerilimler. 12V –0 – 12 V AC 1 A
gerilimler. Bulunmalıdır. DC gerilimler kısa devre uyarımlı LED ışıklı olmalıdır. Gerilim
bağlantısı 25 D-SUB konnektör ve yassı kablo ile güç kaynağından alınıp modüle
bağlanabilmelidir. Ayrıca Modül üzerinde bu gerilimler sağlanabilmelidir.
3-Modüller üzerinde hata simülasyonları bulunmalı yapılan hatalar ile ilgili açıklamalar ve
sorular bulunmalıdır.
4-Deney Modülleri üzerinde 2mm fiş yerleri bulunmalı devreler 2 mm altın kaplı yaylı özel
kablolarla yapılmalıdır.
5-Modül üzerinde devre şeması ve devre elemanları belirgin bir şekilde çizili ve dizili
olmalıdır. Modüller cihaz üzerine kolayca takılıp çıkabilmelidir.
6-Deneyler ile ilgili Deney kitabı Türkçe olarak verilmelidir. Deneyler : 1- Açıklama ve
deneyin anlatımı (Teorik) 2- Uygulamaların yapıldığı bölüm (Pratik) ve 3- Alıştırmalar 4Cevaplar dan oluşmalıdır. Deney kitabı CD olarak da verilmelidir.
7-Cihazlar 2 yıl garantili olmalı ve Üretici Firmanın TS-EN-9001-2000 veya muadili kalite
belgesi ve akredite belgesi olmalıdır. Firma Servis hizmeti vermek üzere TSE Hizmet
Yeterlilik Belgesi vermelidir
8- Deney Modül veya Modülleri azami şu ders konularını işleyebilmelidir:
MANYETİK ALANLAR
Manyetizma
Mıknatıslar
Manyetik kutuplar
Manyetik çekme ve itme kanunları
Manyetik alan
Kuvvet çizgileri
Manyetik indükleme kuvvetleri
Hareket halindeki bir elektrik yükü üzerindeki kuvvet
Bir elektrik akımı üzerindeki kuvvet
Hall etkisi
Manyetik indükleme
Doğrusal şekilli bir iletkenin yarattığı manyetik indükleme
Halka şeklinde bir iletkenin yarattığı manyetik indükleme
Bobin şeklinde bir iletkenin yarattığı manyetik indükleme
Maddelerin sınıflandırılması
Manyetik büyüklükler
Manyeto motor Kuvvet
Manyetik alan şiddeti
Manyetik akı
Manyetik direni
İndüklenmiş elektromotor kuvvet
Öz indükleme
Bir bobinin reaktansı
Alıştırma 1: Manyetik alan ölçümü
Deneyin hazırlanması
Alıştırma 2: İndüklenmiş e.m.f.- Bobin reaktansının hesabı
Alıştırma 3: Çeşitli alıştırmalar
ELEKTROMANYETİZMANIN UYGULAMALARI
Transformatör
Karşılıklı indüklenme
Transformatör
Orta uçlu bobin
Elektromıknatıs
Röle
Rölelerin sınıflandırılması
Elektromanyetik röle
Dilli röle
Rölelerin kontak tipleri
Alıştırma 4: Karşılıklı indükleme
Alıştırma 5: Transformatörün temel çalışma prensibi
Alıştırma 6: Transformatörün tepkisinde nüvenin etkisi
Alıştırma 7: Devre 1 de hata çalışması
Alıştırma 8: Elektromıknatısın temel çalışma prensibi
Alıştırma 9: Devre 2 de hata çalışması-F2
Alıştırma 10: Bir rölenin çalışma prensibi
Alıştırma 11: Kontakların kendinden pozisyon tutması
Alıştırma 12: Devre 3 te hata çalışması-F3
Alıştırma 13: Çeşitli alıştırmalar
DOĞRU AKIM MOTORU
Doğru akım makinalarına ait temel prensipler
Bir motorun çalışması
Bir jeneratörün çalışması
Doğru akım motoru
Bir motorun c.e.m.f si
Uyarma yapılanması
Sabit mıknatıslı motor
Alıştırma 14: Sürekli akım motorunda karakteristik hız/voltaj
Alıştırma 15: Motorun D.A jeneratörü olarak kullanılması
Alıştırma 16: C.e.m.f.
Alıştırma 17: Çeşitli alıştırmalar.
ADIMLI MOTOR (Stepper Motor)
Adımlı motorun çalışma prensipleri
Sabit mıknatıslı adımlı motor
Değişken manyetik direnili adımlı motor
Karma adımlı motor
Adımlı motorun karakteristikleri
Alıştırma 18: Adımlı motorla çalışma
Alıştırma 19: Devre 5 te hata çalışması. Hata 4
Alıştırma 20: Çeşitli alıştırmalar
Download