Uploaded by User6695

SAYILAR 4

advertisement
SAYILAR – 4
BÖLÜNEBİLME KURALLARI
45 ) 35 basamaklı 222…22 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
46 ) 201.202.203.204.205.206.207 çarpımının 9 ile
bölümünden kalan nedir?
17 ) A = 9875496 , B = 3467852 ise A.B çarpımının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
c : 6
02 ) iki basamaklı ab ve cd sayılarının 9 ile bölümünden kalanlar sırası ile 8 ve 3 tür. buna göre
abcd dört basamaklı sayısının 9 ile bölümünden
kalan kaçtır?
c : 2
03 ) altı basamaklı 43x72y doğal sayısı 55 ile tam
bölünebilmektedir. Buna göre x ’in alabileceği farklı
değerlerin toplamı kaçtır?
c : 13
13 ) 13a2b sayısı 4, 5 ve 9 ile tam bölünebildiğine
göre a kaçtır?
c : 3
14 ) 82K2L sayısı 15 ile tam bölündüğüne göre
K + L toplamının en büyük değeri kaçtır?
c : 12
21 ) x < y olmak üzere beş basamaklı 7x42y sayısı
12 ile tam bölünebildiğine göre x in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
c : 10
56 ) rakamları farklı 3a2b4 beş basamaklı sayısı 36
ile tam bölünebilmektedir. Buna göre a + b toplamı
kaçtır?
c : 9
24 ) Rakamları farklı beş basamaklı a324b sayısının
15 ile tam bölünebilmesi için a nın alabileceği kaç
farklı değer vardır?
c : 4
16 ) Rakamları farklı 34x5y beş basamaklı sayısının 5
ile bölümünden kalan 2 dir. Bu sayı 3 ile tam bölündüğüne göre x in alabileceği farklı değerler toplamı
kaçtır?
c : 18
20 ) Beş basamaklı 27a6b sayısı 36 ile tam bölünebildiğine göre a kaç farklı değer alır?
c : 3
22 ) rakamları farklı dört basamaklı 1AB3 sayısının
4 ile bölümünden kalan 1 dir. bu sayı 9 ile tam bölündüğüne göre A kaç farklı değer alır?
25 ) beş basamaklı 4x5xy sayısının 5 ile bölümünden kalan 4 tür. Bu sayı 9 ile tam bölündüğüne göre
x in alabileceği kaç farklı değer vardır?
c : 3
26 ) 2x7y sayısının 45 ile tam bölünebilmesi için x
in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
c : 13
45 ) Beş basamaklı 7x31y sayısı 12 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre x + y en çok kaçtır? c : 13
47 ) Beş basamaklı 156xy sayısı 30 ile tam bölünebildiğine göre x yerine gelebilecek en büyük sayı
kaçtır?
c : 9
67 ) 23xyz beş basamaklı sayısının 30 ile bölündüğünde 4 kalanını vermektedir. Buna göre x + y toplamının en büyük değeri kaçtır?
c : 16
46 ) Rakamları farklı 3 basamaklı abc sayısı 5 ile
bölündüğünde 4 kalanını vermektedir. Bu sayı 9 ile
tam bölündüğüne göre yazılabilecek en büyük ve en
küçük abc sayısının farklı kaçtır?
c : 765
05 ) dört basamaklı 4a2b sayısı 3 ve 5 ’e bölündüğünde 1 kalanını veren bir tek sayıdır. Buna göre
a ’nın alacağı değerler toplamı kaçtır?
c : 18
15 ) beş basamaklı 34a2b sayısının 12 ile tam bölünebilmesi için a nın alabileceği farklı değerler toplamı
kaçtır?
c : 45
23 ) 9 basamaklı 1345678ab sayısının 11 ile bölümünden kalan 10 olduğuna göre 43a5b sayısının 9
ile bölümünden kalan kaçtır?
c : 6
26 ) 25a1649 sayısının 3 ve 9 ile tam bölünebilmesi
için a rakamının alması gereken değerler nedir?
27 ) 43a4b sayısının 36 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre a rakamı kaç farklı değer alır?
28 ) 354a6b sayısı 45 ile tam bölündüğüne göre a rakamının alacağı değerler toplamı kaçtır?
29 ) 4831a sayısı 4 ile tam bölünebilmesi için a rakamının alması gereken değerler nedir?
30 ) 526a4b sayısı 15 ile tam bölündüğüne göre a
rakamı kaç farklı değer alır?
31 ) x sayısının 6 ile bölümünden kalan 3, y sayısının 6
ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre 2 x 2  3 y 3
sayısının 6 ile bölümünden kalan kaçtır?
32 ) a sayısının 5 ile bölümünden kalan 1, b sayısının 5
ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre 2a 5  3b 2
sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?
33 ) 43a sayısının 5’e bölümünden kalan 3, 4’e bölümünden kalan 2 ise bu sayının 9’a bölümünden kalan
kaçtır?
34 ) 7a52b sayısı 6 ile bölünebildiğine göre a – b = 3
koşulunu sağlayan ( a,b ) çifti aşağıdakilerden hangisidir? A )( 6 , 3 ) B ) ( 9 , 6 ) C ) ( 5 , 2 ) D ) ( 3 , 0 )
35 ) 8a31b sayısının 2 ve 3 ile bölünebilmesi ve
b – a = 7 olması için (a,b) sayı çifti aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?
A ) (1,8) B ) (0,7) C ) (2,9) D ) (1,6)
36 ) rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük tek sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölü-
nebilir? A ) 3
B)5
C)6
D)8
37 ) 3a4b sayısının 5 ile bölümünden kalan 3’tür. bu
sayı 9 ile tam bölünebildiğine göre a’nın alabileceği
değerler toplamı kaçtır?
38 ) Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ile daima tam
bölünür?
( Cevap : A )
A ) xy4xx2yy B ) xyxy33 C ) 3xx3 D ) 42xy3
39 ) dört farklı asal çarpanı olan en küçük pozitif sayı
kaçtır?
42 ) x doğal sayısı 5 ile bölündüğünde kalan 3 tür.
buna göre aşağıdakilerden hangisi 5 ile bölündüğünde
2 kalanını vermez?
A ) 2x + 1 B ) 3x – 2 C ) 5x + 2
D ) 4x + 1
43 ) iki basamaklı xy ile dört basamaklı xyxy sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisine daima tam
bölünür. A ) 4
B)5
C)6
D)8
44 ) 257x3y sayısı 15 ile bölünebilen tek doğal sayı
olduğuna göre x in alabileceği kaç farklı değer vardır?
45 ) beş basamaklı 543ab sayısı 2, 3 ve 5 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre a nın alabileceği kaç farklı
değer vardır?
54 ) abc üç basamaklı sayısından rakamları toplamının 10 katı çıkartıldığında sonuç 86.a oluyor. Bu
koşulu sağlayan abc sayılarının en büyüğünün 6 ile
bölümünden kalan kaçtır?
c : 4
16 ) 22.7 x sayısının tam bölenlerinin sayısı 32
olduğuna göre x kaçtır?
c : 3
3x
31 ) 15
sayısının 49 tane pozitif tamsayı böleni olduğuna göre x in kaç tane tamsayı böleni vardır? 4
32 ) 231000….00 sayısının asal olmayan pozitif bölen sayısı 195 olduğuna göre bu sayı kaç basamaklıdır?
c : 7
x
33 ) 6.12 sayısının asal olmayan pozitif tamsayı bölenleri 38 tane olduğuna göre x kaçtır?
c : 3
a 3
35 ) 78
sayısının pozitif tamsayı bölenlerinin sayısı 64 olduğuna göre a kaçtır?
c : 6
x
x2
36 ) 24 .15
sayısının asal olmayan pozitif tek tamsayı bölenlerinin sayısı 53 ise x kaçtır?
c : 6
38 ) 666 sayısının pozitif tek tamsayı bölenlerinin sayısı kaçtır?
c : 16
40 ) Asal bölenlerinin toplamı 10 olan, pozitif tamsayı bölenlerinin sayısı 8 olan en büyük doğal sayı kaçtır?
c : 1029
41 ) 50 den küçük, 50 ile aralarında asal olan kaç tane
doğal sayı vardır?
c : 20
x
y

42 ) x, y  Z , 2100  k .3 .5 eşitliğini sağlayan
en küçük k pozitif tamsayı kaçtır?
c : 28
1 ) -3 + 5 – 12 – 7 + 4 =
2 ) 7 – 11 + 5 + 9 =
3 ) -12 + 5 + 7 – 6 =
4 ) ( - 6 ) + ( + 5 ) – ( +13 ) – ( - 7 ) =
5 ) 6 – ( + 14 ) – ( - 9 ) + ( + 8 ) =
6 ) ( + 8 ) – ( - 15 ) – ( 9 ) + ( 11 ) – ( +16 ) =
7 ) ( + 6 ) – 14 + ( - 12 ) – ( - 9 ) =
8 ) - 6 + ( - 4 ) – 8 + 5 + ( - 11 ) =
9 ) 5 + 8 – ( - 12 ) + ( - 17 ) + 7 =
10 ) ( + 6 ) – 9 + 11 + 3 – 17 =
61 ) En büyük negatif tam sayı ile en küçük pozitif
tam sayının toplamı kaçtır?
62 ) - 19 ile +18 arasındaki sayıların toplamı kaçtır?
63 ) - 100 ile + 99 arasındaki sayıların toplamı
kaçtır?
Download