Bölünebilme – Obeb

advertisement
Bölünebilme – Obeb -Okek
TEST 1
1. Rakamları farklı dört basamaklı 26ab
sayısının 15 ile tam bölünebilmesi için a
nın alabileceği kaç tamsayı değeri
vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
4. 5a2 sayısı 4 ile tam bölündüğüne göre,
a yerine yazılabilecek rakamların sayısı
kaçtır?
A) 2
B) 3 C) 4
D) 5
E) 8
E) 7
2. aa7aab sayısının 30 ile tam bölünebilmesi için a yerine kaç farklı rakam
yazılabilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
5. a doğal sayısının b ile bölümü 6, kalan
8 dir. b nin 21 ile bölümünden kalan 8
olduğuna göre, a sayısının 14 ile
bölümünden kalan kaçtır?
A) 0
3. 35ab dört basamaklı sayısının 5 ile
bölümünden kalan 1, 11 ile tam
bölündüğüne göre, a yerine yazılabilecek
rakamların toplamı kaçtır?
A) 3
B) 8
C) 9
D) 11
E) 14
B) 1
C) 3
D) 7
E) 13
6. Üç basamaklı doğal sayılardan kaç
tanesi 3 ile tam bölünür?
A) 150 B) 195 C) 241 D) 450
E) 300
7. Rakamları farklı 52a3b sayısı 6 ile tam
bölünüyor. Bu sayının 5 ile bölümünden
kalan 1 olduğuna göre, a sayısının
alabileceği değerler kaç tanedir ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
10. 483a2b sayısı 45 ile tam bölündüğüne
göre, a nın alabileceği değerlerin toplamı
kaçtır ?
A) 1 B) 6 C) 12 D) 15
E) 18
E) 5
11. 2 ve 3 ile bölünüp 10 ile bölünmeyen
300 den küçük kaç doğal sayı vardır?
8.
0!+1!+2!+...........+20!
toplamının
birler basamağındaki rakam kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7
9.
4a6b dört basamaklı sayısı 12 ile
bölündüğünde 7 kalanını verdiğine göre, a
nın alabileceği değerler kaç tanedir ?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
A) 25 B) 27 C) 32 D) 39 E) 40
E) 10
12. Bir çiçekçi çiçeklerini 4 er 4 er , 6 şar
6 şar ve10 ar 10 ar demetlediğinde her
seferinde 3 çiçek artıyor. Çiçekçinin
çiçeklerinin sayısı 100 den az olduğu
bilindiğine göre, en çok kaç çiçeği
vardır?
A) 57 B) 60 C) 63 D) 87 E) 93
13. 2 ,5 ve 7 ile bölündüğünde sırasıyla
1,4,6 kalanını veren en küçük üç
basamaklı doğal sayı kaçtır?
16. 48 ve 72 sayılarının asal olmayan
ortak pozitif bölenlerinin sayısı kaçtır?
A) 18 B) 16 C) 12
D) 8
E) 6
A) 139 B) 140 C) 209 D) 839 E) 940
14. 4 ile bölündüğünde 1 kalanını veren
2 basamaklı kaç doğal sayı vardır?
A) 15
B) 20
C) 21
D) 22
E) 23
17. Boyutları 5 cm, 8 cm, 16 cm olan
tuğlalardan en küçük boyutlu bir küp
yapılacaktır.Bu küp için kaç tuğla
gerekir?
A) 400 B) 450 C) 600 D) 720 E)800
15. a ve b farklı iki doğal sayı a+b = 180
ve Obeb(a,b) = 15 olduğuna göre, bu
sayılardan
biri
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 30 B) 45 C) 60 D) 105 E) 120
1-B 2-C
3-D
4-D
5-A
6-E
14-D 15-D 16-E
17-E 18-A
7-A
18. Boyutları 24 cm , 36 cm , 48 cm olan
bir dikdörtgenler prizması
biçimindeki
bir kutu içine en büyük kenarlı küp
biçimindeki kutulardan en az kaç tane
yerleştirilir?
A) 24 B) 28 C) 36 D) 48 E)72
8-C
9-C
10-B
11-E
12-C
13-A
Download