( )( ) ( ) ( ) ( ) ve ( )( ) ( ) ( ) } } } } ( ) 2 6 ( ) 3 9

advertisement
Test 01 45
1
 gof  x   3 f  x   4
g 1  4   4 kaçtır?
2
A)
2
B) 3
C)
5
2 x  2 x  2 x  1  1  2 çözüm kümesi nedir?
olduğuna göre,
A)
4
D) 5
 1, 2 
B)
D)
E) 6
  1, 2 
  2, 2 
C)
E)
 0, 2 
  1,1 
6
2
f  x 
s  A   2n  6
3x  a
2x 1
ve  fof  x  
ise a  5
x2
x 1
s  B   3n  9
Olmak üzere, A kümesinden B kümesine tanımlı bir
f fonksiyonu örten fonksiyon olduğuna göre, n  
kaçtır?
A)
75
FONKSİYONLAR - KONU TARAMA TESTLERİ
2
B) 3
C)
4
D) 5
E) 6
nin alabileceği değerler kaç tanedir?
Ahmet YAZICI
A) 6
3
f ( x)  x  200  400  x fonksiyonunun
B) 400
C) 401
D) 404
E) 456
4
m , n birer reel sayı ve f ,  den  ye tanımlı bir
fonksiyondur.
f  mx  n   n. f  x   m olduğuna
 n 
f
 aşağıdakilerden hangisine eşittir?
 1 m 
m
2m
m3
A)
B)
C)
1 n
1 n
1 n
m
m5
D)
E)
1 n
1 n
göre,
C) 8
D) 9
E)
12
7
x  2  x  a  6 denklemini çözümsüz yapan
a nın tamsayı değerleri toplamı kaçtır?
alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir?
A) 200
B) 7
A) 26
B) 18
C) 18
D) 26
E) 30
8
x 2  x  1  2 x denklemini sağlayan kaç tane x
reel sayısı vardır?
A) 0
B)
C
1
E
C)
A
A
2
D) 3

C
E
E)
D C
4
76
10.CİLT
ELEMENTLER
9
13
x  1  2 x  4  a denkleminin tek elemanlı çözümü
olabilmesi için a kaç olmalıdır?
A) 6
B)
1
C)
2
D) 3
E)
a 2  a  3  a 2  a  4  11 eşitliğini sağlayan
a   değerlerinin çarpımı kaçtır?
4
A) 3
10
C)
C)
1
D)
1
E) 3
x  11 koşuluyla
denkleminin kökler toplamı kaçtır?
B) 0
2
14
x2 x4  x  4
A) 6
B)
2
D) 3
E)
f  x   9  1  2 x fonksiyonunun tanımsız olduğu
aralıktaki x tamsayılarının toplamı kaçtır?
4
12
B) 9
C) 5
D)
1
E) 3
Ahmet YAZICI
A)
11
3  x  5  k  1 eşitsizliği veriliyor. Buna göre x
tamsayılarının alacağı değerler toplamının 60 olması
için k kaç olmalıdır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
12
x ve k tamsayı olmak üzere,
2
B) 3
C)
4
x  k  2 x  4k denkleminin kökler toplamı 18
ise k aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 3
B)
2
C)
1
D)
1
E) 3
16
A  x  k  1  x  4k  1 ifadesinin alabileceği 41
tamsayı değeri olduğuna göre k kaçtır?
A)
15
D) 5
E) 6
A  a, b, c, d  ve B   x, y, z , t , u kümeleri
veriliyor. A dan B ye tanımlanabilecek
fonksiyonlardan kaç tanesinde d nin görüntüsü
y dir?
A)
35
B)
D
B
53
D
C)
E
34

D)
B
C
45
E)
A
B
34
Download