Sayılar

advertisement
TEST
IM
3
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Sayılar - 3
1. A, B, C pozitif tam sayılar ve
A
B
3
B
1
4. K, L, M pozitif tam sayılardır.
K
C
4
L
3
L
2
2
M
4
1
olduğuna göre A’nın C türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıda verilen bölme işlemlerinde K’nin alabileceği en küçük değer kaçtır?
A) 6C+2
A) 27
B) 7C+2
2. A, B, C birbirinden farklı pozitif tam sayılardır.
A
B
C
4
Yukarıdaki bölme işleminde bölen ile bölüm yer değiştirdiğinde kalan değişmediğine göre
I. C 4’ten küçüktür.
II. B 4’ten büyüktür.
III. A’nın en küçük değeri 34’tür.
ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
D) I. ve II.
B) 28
C) 29
D) 30
E) 32
E) 12C+7
C) Yalnız III.
E) II. ve III.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
D) 12C+2
C) 7C+7
5. a, b sıfırdan farklı gerçek sayılardır.
a+1
6
b
b
0
a-1
2
1
1
olduğuna göre a 1 + 1
a k . a 1 + b k kaçtır?
A) 12
6.
B) 6
C) 4
D) 3
E) 2
AB BA
2
B
3. ABCD dört basamaklı tek doğal sayısının 22 ile bölümünden kalan xy iki basamaklı doğal sayısıdır.
Buna göre xy kaç farklı değer alır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
Yukarıdaki bölme işleminde AB iki basamaklı sayısının
BA iki basamaklı sayısına bölümünden elde edilen bölüm 2 ve kalan B’dir.
Buna göre A + B + 1 nedir?
B
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8
TEST
3
M
12-A
Sayılar - 3
7. Her biri 15’er basamaklı
10. Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı a41b sayısının 5 ile bölümünden kalan 1’dir.
A = 222....2
B = 444....4
C = 888....8
Bu sayının 3 ile tam bölünebilmesi için a’nın alabileceği değer kaçtır?
sayıları veriliyor.
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
E) 3
A+B+C’nın 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
B) 1
C) 3
D) 5
E) 6
8. 9 21 + 9 22 + g + 9101 sayısının 5 ile bölümünden
kalan kaçtır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) 0
9. A doğal sayısı 63’ten küçüktür. 92 sayısının A ile
bölümünden kalan 4 olduğuna göre bu koşula
uyan kaç farklı A sayısı vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) 0
11. Altı basamaklı 3a527b sayısının 11 ile tam bölünebilmesi için a’nın alabileceği en küçük değer
kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 5
12. Gamze, rakamları kullanarak 4 haneli telefon şifresi
oluşturmuştur.
•Şifrenin ortasındaki iki hanede 0 vardır.
•Şifreye yazılan sayının kendisi ve tersten okunuşu
12 ile bölünebilen bir sayıdır.
E) 8
Buna göre Gamze’nin şifresinde kullandığı rakamlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,2,4
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
2 3
B) 0,2,8
D) 0,4,8
4
5
6
7 8
C) 0,4,4
E) 0,6,6
9 10 11 12
Download