Uploaded by User6608

GEOMETRİ FORMÜLLERİ

advertisement
MATEMATİK CANAVARI GEOMETRİ FORMÜLLERİ
Bir iç açıortayla bir dış açıortayın
birleşmesiyle oluşan açılar arasında:
ÜÇGEN
Üçgende Açılar
Pisagor Bağıntısı
b=Hipotenüs
s(A)=2z bağıntısı vardır.
Muhteşem Üçlü
a) İç açıları toplamı 1800 dir.
b)Dış açıları toplamı 3600 dir.
c) Bir dış açısı kendisine komşu
olmayan bir dış açıya eşittir.
xı=y+z
yı=x+z
b2=a2+c2 dir.
x=a+b+c dir.
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
zı=x+y
Dik açıdan çizilen kenarortay
hipotenüsün yarısı uzunluğundadır.
a)Küçük açı karşısında küçük kenar,
büyük açı karşısında büyük kenar
bulunur.
Açıortayların birleşmesiyle oluşan
açı=x
x=900+
𝑠(𝐴)�
2 dir.
s(Â)>s(B)>S(C) ise a>b>c dir.
b)Üçgen eşitsizliği
Ia+bI>c>Ia-bI dir.
Ia+cI>b>Ia-cI dir.
h2=p.k
Ic+bI>a>Ic-bI dir.
b2=k.a
c) A açısı 900 den büyük ise
İkizkenar Üçgen
a2>b2+c2 dir.
𝑠(𝐴)�
2 dir.
c2=p.a
İki kenarı veya
iki açısı eş olan
üçgenler
ikizkenar üçgen
denir.
Dış açıortayların birleşmesiyle oluşan
açı=x
x=900--
Öklid Bağıntısı
IABI=IACI ve s(B)=s(C)dir.
P üçgenin içinde herhangi bir nokta
olmak üzere, Çevre(ABC)=2u ise
u<IPAI+IPBI+IPCI<2u olur.
DİK ÜÇGEN
1
MATEMATİK CANAVARI GEOMETRİ FORMÜLLERİ
D dış teğet çemberinin merkezi olmak
üzere,
A,B,H noktaları doğrusal;
F,B,C noktaları doğrusal [FH] ⊥ [HB]
IABI=IACI ise IFEI-IFHI=hb-hc dir.
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Kenarortay
ların
kesiştiği
noktaya
ağırlık
merkezi
denir.
c) P eşkenar üçgen üzerinde olmak
üzere,
P noktasından kenarları çizilen
paralellerin toplamı üçgenin bir kenar
uzunluğuna eşittir.
P herhangi bir nokta,
[PR]//[AB], [PS]//[AC] ve IABI=IACI
olmak üzere,
Üçgende Açıortay Bağlantıları
G, ağırlık merkezi ise
IANI iç açıortay,
IPRI+IPSI= IABI=IACI
IAGI=2IGFI ve IBGI=2IGDI ve
Eşkenar Üçgen
IGCI=2IGEI dir.
İç açıları ve
kenarları eşit
üçgene
eşkenar
üçgen denir.
a) Eşkenar üçgende yükseklik,
kenarortay
ve açıortay
uzunlukları
eşittir.
IABI
IBNI
=
IACI
INCI
ve IANI2=a.b-p.k dir.
IANI dış açıortay,
Kenarortay Teoremi:
2Va2+(a2/2)=b2+c2 dir.
Va=hb=na
IABI
IBNI
=
IACI
INCI
ve IANI2=p.k-a.b dir.
*Bir üçgende iki dış açıortay ile bir iç
açıortay bir noktada kesişirler. Bu
nokta üçgenin dış teğet çemberinin
merkezidir.
G, ağırlık merkezi ve s(A)=900 ise
5Va2= Vb2+ Vc2dir.
[BD] ⊥ [CE]
b)P eşkenar üçgen üzerinde olmak
üzere,
İse
Va2= Vb2+ Vc2
olur.
P noktasından kenarları çizilen
dikmelerin toplamı üçgenin
yüksekliğine eşittir.
2
MATEMATİK CANAVARI GEOMETRİ FORMÜLLERİ
Çevrel Çemberinin Yarıçapı ve Kenar
Uzunlukları Verilen Üçgenin Alanı
Üçgende ALAN
ABC ile DEF üçgeni benzer ise
İki Kenar ve Bu Kenarlar Arasındaki
Açı Biliniyorsa Alan:
𝐼𝐴𝐵𝐼 𝐼𝐵𝐶𝐼 𝐼𝐴𝐶𝐼
=
=
𝐼𝐷𝐸𝐼 𝐼𝐸𝐹𝐼 𝐼𝐷𝐹𝐼
= 𝑘 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤𝑛𝑎 𝐛𝐞𝐧𝐳𝐞𝐫𝐥𝐢𝐤 𝐨𝐫𝐚𝐧ı 𝑑𝑒𝑛𝑖𝑟.
Benzerlik oranı
IOCI=R
𝑎.𝑏.𝑐
Alan=
4𝑅
Üçgende Alanla İlgili Özellikler
1.Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin
alanları oranı tabanları oranına eşittir.
𝐼𝐴𝐵𝐼 𝐼𝐵𝐶𝐼 𝐼𝐴𝐶𝐼 ℎ𝑎 ℎ𝑏
=
=
=
=
𝐼𝐷𝐸𝐼 𝐼𝐸𝐹𝐼 𝐼𝐷𝐹𝐼 ℎ𝑑 ℎ𝑒
ℎ𝑐
=
=𝑘
ℎ𝑓
Ayrıca,
olup
ha=hb olursa
1
2
Alan= . a.b.sinC
1
2
(Alanlar oranı
benzerlik oranının
karesine eşittir.)
Alan= . b.c.sinA
Alanların oranının
oranı
olduğu basit bir şekilde anlaşılabilir.
1
2
Alan= . a.c.sinB
Üç Kenar Uzunluğu Bilinen Üçgenin
Alanı (U Kuralı):
Çevre=a+b+c olsun
u=
a+b+c
2
Temel Benzerlik Teoremi
2. Taban uzunlukları eşit olan
üçgenlerin alanları oranı yükseklikleri
oranına eşittir. (a=b ise)
olsun.
Alan=�𝑢. (𝑢 − 𝑎). (𝑢 − 𝑏). (𝑢 − 𝑐)
Çevresi ve İç Teğet Çemberinin
Yarıçapı Verilen Üçgenin Alanı
ED//BC ise
𝐼𝐴𝐸𝐼 𝐼𝐴𝐷𝐼 𝐼𝐸𝐷𝐼
=
=
𝐼𝐴𝐵𝐼 𝐼𝐴𝐶𝐼 𝐼𝐵𝐶𝐼
3.
Oranına temel benzerlik teoremi
denir.
Thales Teoremi
u=
a+b+c
2
Alan=u.r
𝐴(𝐴𝐵𝐶) 𝐼𝐴𝐵𝐼. 𝐼𝐴𝐶𝐼. 𝐼𝐵𝐶𝐼
=
𝑎. 𝑐. 𝑒 + 𝑏. 𝑑. 𝑓
𝐴(𝐷𝐸𝐹)
BENZERLİK ORANI
olsun.
(r:yarıçap)
3
AD//BE//CF
MATEMATİK CANAVARI GEOMETRİ FORMÜLLERİ
İç teğet çemberinin yarıçapı = r
𝐼𝐴𝐶𝐼 𝐼𝐴𝐵𝐼 𝐼𝐵𝐶𝐼
=
=
𝐼𝐷𝐸𝐼 𝐼𝐵𝐸𝐼 𝐼𝐵𝐷𝐼
Menelaus Teoremi
P herhangi bir nokta olmak üzere,
A=
a2+c2+e2=b2+d2+f2
𝑛.𝑎.𝑟
2
ÇOKGENLER
Dışbükey (Konveks) Çokgenler
*İç açılar toplamı: (n -2) . 180°
*Dış açılar toplamı =360°
𝐼𝑃𝐶𝐼 𝐼𝐵𝑆𝐼 𝐼𝐴𝑅𝐼
.
.
=1
𝐼𝑃𝐵𝐼 𝐼𝐴𝑆𝐼 𝐼𝑅𝐶𝐼
Seva Teoremi
𝐼𝐴𝑆𝐼 𝐼𝐵𝑇𝐼 𝐼𝐶𝑅
.
.
=1
𝐼𝐵𝑆𝐼 𝐼𝐶𝑇𝐼 𝐼𝐴𝑅𝐼
Stewart Teoremi
*Bir köşeden (n – 3) tane köşegen
çizilebilir.
*Köşegen sayısı=n(n-3)/2
* n kenarlı dışbükey bir çokgenin
içerisinde, bir köşeden köşegenler
çizilerek (n – 2) adet üçgen elde
edilebilir.
*Kenar sayısı n olan bir konveks
çokgenin çizilebilmesi için (2n-3)tane
elemanı bilinmelidir. Bu elemanların
en az (n-2) tanesi uzunluk, en çok
(n-1) tanesi açı olmalıdır.
Çevrel çemberin yarıçapı= R
n kenarlı düzgün çokgenin alanı,
1
2
A= . 𝑛.R2.sinα
360
)
𝑛
(α=
DÖRTGENLER
Konveks Dörtgenler
*İç açıları toplamı:3600 dır.
*Dış açıları toplamı:3600 dır.
Alan
Düzgün Çokgenler
Tüm kenarları ve tüm açıları eşit olan
çokgenlere düzgün çokgenler denir.
* n kenarlı düzgün bir çokgenin bir dış
açısının ölçüsü:
*Bir iç açısı ise
360
𝑛
180-
(n−2)180
n
360
𝑛
ile bulunur.
1
2
A(ABCD)= . IACI. IBDI. sina
a2+c2=b2+d2
veya
ile bulunur.
Düzgün Çokgenin Alanı
Carnot Teoremi
4
Alan=
IACI. IBDI
2
MATEMATİK CANAVARI GEOMETRİ FORMÜLLERİ
Dikdörtgen
2.
*Açıları 900dir.
*Karşılıklı kenarları eşit ve paraleldir.
[AC] [BD] köşegen olmak üzere,
Alan=a.b.sinα
S1.S3=S2.S4
PARALELKENAR
Çevre=2a+2b=2(a+b)
Karşılıklı kenarları paralel ve eşit olan
dörtgene paralelkenar denir.
*Paralelkenarın karşılıklı açılarının
ölçüleri eşittir.
Alan= a.b
K kenarlar üzerinde herhangi bir
nokta olmak üzere,
A(ABCD)=2.(S1+S2) dir.
Köşegenler alanı 4 eşit parçaya böler.
[AB]//[DC] ve [AD]//[BC] ve
α+θ=1800 dir.
P paralelkenar içinde bir nokta olmak
üzere,
S1+S3= S2+S4
P içerde herhangi bir nokta olmak
üzere, IBPI2+IDPI2=IAPI2+ICPI2 dir.
Köşegenlerin kesişimi “E” ağırlık
merkezidir.
Köşegenler birbirini ortalar ve alanı 4
eşit parçaya ayırır.
Alan
𝑆
8
A(ABCD)=S ise A(DEF)=
A(ABE)=A(BCF)=
𝑆
4
A(BEF)=
3𝑆
8
P dışarda herhangi bir nokta olmak
üzere, IBPI2+IDPI2=IAPI2+ICPI2 dir.
Kare
*Açıları 900dir.
*Bütün kenarları eşit ve paraleldir.
1.
Alan=a.ha=b.hb dir.
IBHI2=IHFI.IHEI dir. (Benzerlikten)
5
*Köşegenler açıortaydır.
MATEMATİK CANAVARI GEOMETRİ FORMÜLLERİ
[AB]//[DC]//[EF] olmak üzere,
[AD]nin orta noktası “E” ve [BC]nin
orta noktası “F” ise
[DC] ye orta taban denir.
Eğer S1=S2 ise x=
Çevre=4a
Alan=a2
dir.
İkizkenar Yamuk
IACI.IBDI
2
Alan=
Yan kenarları eşit uzunlukta olan
yamuğa ikizkenar yamuk denir.
dir.
IACI=IBDI=a√2 dir.
[AB]//[DC] ise
DELTOİD
s(A)+s(D)=s(B)+s(C)=1800 dir.
*Taban açıları eşittir.
*Köşegenleri eşit uzunluktadır.
Taban uzunlukları eşit iki ikizkenar
üçgenin tabanlarının birleştirilmesiyle
oluşan şekle denir.
*Tepe açılarını birleştiren köşegenler
açıortaydır.
[EF] orta taban,
[EF]=
𝑎+𝑐
2
Yamuğun Alanı
*Köşegenler dik kesişir.
Alan=
IACI.IBDI
2
dir.
*
Yamuk
IAHI=IKBI=I
𝑎+𝑐
]. ℎ
2
Alan=[
Yalnızca iki kenarı paralel olan
dörtgene yamuk denir.
*Paralel olan yamuğun kenarlarına
yamuğun tabanları, diğer kenarlara
ise yan kenarlar denir.
ise
a−c
2
I
ABCD ikizkenar yamuk
IKCI=IKBI ise A(ABCD)=2.A(AKD)
A(ABCD)=IKHI.IADI dir.
ve
yamuğun yüksekliği
h=
6
𝑎+𝑐
2
ve Alan=h2 dir.
MATEMATİK CANAVARI GEOMETRİ FORMÜLLERİ
Dik Yamuk
Yan
kenarlarından
biri tabana dik
ise bu yamuğa
dik yamuk
denir.
Bir dik
yamukta
köşegenler
dik
kesişiyorsa,
h2=√𝑎. 𝑐 dir.
a)Merkez Açı=İki yarıçapın
oluşturduğu açıya merkez açı denir.
*Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın
ölçüsüne eşittir.
b)Çevre Açı: Bir ucu ortak olan iki kiriş
arasındaki açıya çevre açı denir.
*Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün
yarısına eşittir.
ÇEMBER
Çember, düzlemde sabit bir noktaya
eşit uzaklıkta bulunan noktaların
kümesinin oluşturduğu yuvarlak,
geometrik şekil.
*Çapı gören çevre açının ölçüsü
900dir.
*Çember dışındaki bir P noktasından
teğetler çizilirse bu uzunluklar
birbirine eşittir.
*Bir kesenin, çember içerisinde kalan
parçasına kiriş denir.
*Çemberi iki eş parçaya ayıran doğru
parçasına çap denir. Merkezden
geçen kiriş, çaptır.
*Çember üzerinde herhangi iki nokta
arasında kalan parçaya yay denir.
c)Teğet-Kiriş Açı:
Çemberde bir teğet ile bir kirişin
oluşturduğu açıya denir.
*Teğet-kiriş açı gördüğü yayın
ölçüsünün yarısına eşittir.
[AP]=[BP]
*Çember ile iki ortak noktası olan
doğruya kesen denir.
*Çember dışındaki bir noktadan
sonsuz sayıda kesen çizilir.
*Çember ile bir ortak noktası olan
doğruya teğet denir.
AB yayı
Ölçüsü ise
şeklinde gösterilir.
ile gösterilir.
*Merkezle teğet noktasını birleştiren
yarıçap, teğete diktir(900).
7
MATEMATİK CANAVARI GEOMETRİ FORMÜLLERİ
Bu kesenler arasındaki bağıntı,
IPAI.IPBI=IPCI.IPDI=IPKI.IPLI dir.
*A noktası teğet ise
Dairenin Alanı ve Çevresi
İçi dolu çembere daire denir.
Dairenin Alanı=π.r2
Kuvvet şöyle alınır.
Çember veya direnin çevresi= 2.π.r
IPAI2=IPBI.IPCI=IPDI.IPEI dir.
Daire diliminin alanı=
Çember yayının uzunluğu=
P çemberin içinde herhangi bir nokta
olmak üzere,
IPAI.IPEI=ICPI.IPHI=IDPI.IPKI
*
*Merkezden uzunlukları eşit kirişlere
çizilen dikmelerin uzunlukları eşittir.
8
Download