5. Geometri`de bir doğrunun sınırlı iki ucu arasında

advertisement
GEOMETRİ VE ÖLÇME
SOLDAN SAĞA
3. Üzerinde doğrular çizilebilen yüzeylere denir.
5. Geometri'de bir doğrunun sınırlı iki ucu arasında kalan ve her biri yan yana aynı
doğrultuda olan noktalar kümesidir.
6. Uzunluğu boyunca birbirinden eşit uzaklıkta bulunan doğru ya da düzlemlerin
birbirlerine göre durumlarını tanımlamakta kullanılan bir sıfat.
9. Ölçüsü 90º`den büyük 180º`den küçük olan açıdır.
11. İki doğru, kesit veya düzlem arasındaki 90 derecelik açı.
12. Açıyı iki eşit parçaya bölen ışındır.
13. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya denir.
YUKARIDAN AŞAĞI
1. [AB ışınından A noktasının çıkarılması ile elde edilen küme.
2. Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya denir.
4. Ölçüsü 0 ile 90 arasında olan açıdır.
7. Matematik'te ne olduğu belli olmayan (tanımsız) değerlerden biridir.
8. Geometride bir ucu sınırlı olan doğrudur.
10. Bir kalemin düzlem üzerinde bıraktığı izdir.
Not:Bulmaca çözülürken türkçe karakterler kullanmayınız.
EK 1:
Cevaplar
Soldan sağa
3
5
6
9
11
12
13
Düzlem
Doğru
Paralellik
Geniş
Dik açı
Açı ortay
Tümler
parçası
açı
açı
Yukarıdan Aşağı
1
2
4
7
8
10
Yarı doğru
Bütünler
Dar açı
Doğru
Işın
Nokta
açı
Ek 2:
Kazanımlar:
6.Sınıf Geometri ve Ölçme
1.Açıyı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekil olarak tanır ve
Sembol ile gösterir.
2. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri
çözer.
3. Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme
çizer.
Ek 3:
Hazırlayan:
İlk.Mat.Öğrt 2-A 120403081 Ahmet Yer
Download