Adım, soyadım

advertisement
Adım, soyadım:……………………………………………
……. / ….. / 2015
Sınıf, no
:……………………………..
MATEMATİK 1. DEĞERLENDİRME
1.
verilen açının doğru gösterimi
6.Saat tam 9’u gösterirken akrep ile yelkovan
K
aşağıdakilerden hangisidir?
arasındaki açı kaç derecedir?
A) 30
B)60
C) 90
D)45
A) K
B) <L
C) M D) M
2. “Verilen açıyı ölçmek veya çizmek için ……
kullanırız.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
7. Elif, aşağıdaki açıyı 25 derece olarak ölçtü.
Elif’in ölçtüğü açı dik açıdan kaç derece küçüktür?
L
B)55
A)cetvel B)kalem C)açıölçer D)pergel
A)65
3.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere siyah
yazılan kelimelerden uygun olanı yazınız.
8.Aşağıdaki verilmeyen açı kaç derecedir?
geniş açı – dik açı – dar açı – köşegen – kare
C)35
D)90
?
35
46
*90 ‘ye kadar olan açılara ……… …… denir.
*90 ile 180 arasında kalan açılara ………… …….
denir.
A)75
B)88
*90 olan açılar ………. ……. dır.
9. Aşağıdakilerden hangisi geniş açılı üçgendir?
*Bütün kenarları eşit ve açıları 90 olan şekle
……….. denir.
A)
B)
C)99
D)55
C)
D)
*Üçgenlerde ………………… çizilmez.
10.Aşağıdakilerden hangisi dik açılı üçgendir?
4.Aşağıdaki anlatımlardan doğru olanına D, yanlış
olanına Y harfi yazınız.
A)
(…….) Bir üçgende iki açı geniş olabilir.
(…….) Açonın bir köşesi ve iki kolu vardır.
28
62
B)
46
(…….) Dik üçgenin bir açısı 90 dir.
74
(…….) Eşkenar üçgenin bütün kenarları eşittir.
(…….) Açılar, köşelerine yazılan büyük harflerle
isimlendirilir.
C)
50
5. Aşağdakilerden hangisi doğru parçasıdır?
A)
B)
C)
D) ●
50
60
60
D)
15. A
11.
B Yandaki ABCD karesinde
I AB I = 14 cm’dir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
D
A
?
C
58
45
B
C
A)I AB I = I CD I
Yukarıdaki üçgende verilmeyen açı kaç derecedir?
A)77
B)90
C)85
D)100
B) I BD I = 14 cm
C)I AC I + I CD I = 28 cm
D) I BC I = 14 cm
16. Aşağıdakilerden hangisinin simetri ekseni
yanlış çizilmiştir?
12. K
L Yandaki KLMN karesinde
aşağıdaki doğru parçalarından hangisi köşegenleri göstermektedir?
N
M
A)[KL] , [MN]
A).
B)
D)
17.Hangisi en çok simetri eksenine sahiptir?
C) )[NL] , [KM]
A)kare
B) [ML] , [NK]
C)
B)dikdörtgen
C)üçgen D)çember
D) )[KN] , [KM]
E
18. A
B
13. A
?
C
D
Yukarıdaki şekilde aşağıda verilen geometrik
şekillerden hangisi yoktur?
32
B
C
Yukarıdaki dik üçgende verilmeyen açı kaç
derecedir?
A)70
B)58
C) 88
D)48
A)ABCD dikdörtgeni
B) CDE üçgeni
C)ECA üçgeni
D) ACDE üçgeni
19.
P
R
S
T
Yandaki şekilde K açısının
çeşidi hangisidir?
14. A
B
E
F
C
D
Yukarıdaki dikdörtgende hangisi köşegen değildir?
A) [AD]
B) [CB]
C) [DA]
A)Dar açı
B)Dik açı
C)Geniş açı D)Doğru aç
K
20.Aşağıda verilen açının diğer kolunu 40 derece
olacak şekilde açıölçer ile çiziniz.
D) [EF]
B ●
Download