Uploaded by User6397

Ders Tanıtım

advertisement
AUS 5117
Nesnelerin İnterneti
Internet of Things (IoT)
DERSİN TANITIMI
Dr. Öğr. Üyesi Aykut DİKER
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Dersin Katkısı?
Günümüzün güncel ve popüler alanlarından olan
Nesnelerin İnterneti hakkında bilgi sahibi
olacaksınız.
Nesnelerin interneti alanında kullanılan haberleşme
teknolojileri ve protokolleri tanıyacaksınız.
Nesnelerin interneti temelli uygulamalar görecek ve
geliştirmeye yönelik altyapıya sahip olacaksınız.
Dr.Öğr. Üyesi Aykut DİKER
NESNELERİN İNTERNETİ
2
Derste içeriği?
 Nesnelerin İnternetine (IoT) Genel Bakış
 Makinalararası iletişim (M2M) ve IoT Karşılaştırması
 Nesnelerin İnterneti İş Modelleri ve Uygulama Alanları
 Nesnelerin İnterneti Katmanlı Ağ ve Protokol Mimarisi
 IoT Haberleşme Teknolojileri

RFID, NFC ve Uygulamaları

BLE Beacon, Beacon Eddystone ve Uygulamaları

ZigBee, WSN,
Uygulamaları

GSM, GPS ve Uygulamaları
Dr.Öğr. Üyesi Aykut DİKER
Z-Wave,
Google
Wave
ve
IoT Haberleşme Protokolleri
 XMPP, CoAP, SoAP, REST,
MQTT, AMQP, DDS
IoT İşletim Sistemleri: TinyOS,
Google Brillo
Nesnelerin İnternetinde Büyük
Veri
Büyük Veri ve Bulut Bilişim için
IoT Platformları
Proje Sunumları
NESNELERİN İNTERNETİ
3
Ders Notları?
Ders notları sunumlar halinde her hafta uzaktan eğitim
sistemine yüklenecektir.
Dr.Öğr. Üyesi Aykut DİKER
NESNELERİN İNTERNETİ
4
Kaynaklar
L. Atzori, A. Iera, G. Morabito, “The Internet of Things: A Survey”, Computer
Networks, vol. 54, 2787-2805, 2010.
A. Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, M. Ayyash, “Internet of
Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications”, IEEE
Communication Survey&Tutorials, vol. 17 (4), 2347-2376 ,2015.
Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Ders Notları, Sakarya Üniversitesi.
Dr.Öğr. Üyesi Aykut DİKER
NESNELERİN İNTERNETİ
5
Değerlendirme
Vize % 40
Final % 60
 Verilen ödevi istenilen şekilde (pdf, video, not v.b)
Dr.Öğr. Üyesi Aykut DİKER
NESNELERİN İNTERNETİ
6
Dersten nasıl başarı elde edilebilir?
Derslere katılım sağlayın.
Ders materyallerini takip edin / okuyun.
Laboratuvar faaliyetlerine katılım sağlayın.
Sizden istenen proje yada ödevleri yapın ve zamanında teslim edin.
Dr.Öğr. Üyesi Aykut DİKER
NESNELERİN İNTERNETİ
7
Download