İçindekiler

advertisement
Aile ve Toplum Yıl: 10 Cilt: 4 Sayı: 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2008
ISSN: 1303-0256
Aile
ve
İçindekiler
Toplum
EĞİTİM-KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ
Aile Kurumuna Yönelik Güncel Riskler . ................................................................... 7
Dr. Ünal ŞENTÜRK
Okul Öncesi Dönemde Sosyal-Duygusal Gelişime
Anne-Baba Davranışlarının Etkisi .......................................................................... 33
Yrd. Doç. Dr. Adalet KANDIR - Uzm. Yasemin ALPAN
Öğrencilerin Fene Yönelik Tutumlarına Ailelerinin Etkisi ........................................ 39
Arş. Gör. Dr. Hilal AKTAMIŞ - Arş. Gör. Gül ÜNAL
Prof. Dr. Ömer ERGİN
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Evliliğe Bakış Açısı ......................................... 49
Dr. Gül PINAR
Kadınların ve Erkeklerin Menopoza İlişkin Görüşleri .............................................. 61
Hemşire Sedriye ÖZTÜRK - Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL
Öğr. Gör. Dr. Şafak ERGÜL
Nancy Chodorow'un Düşüncesinde Toplumsal Cinsiyet Organizasyonunun
Merkezi Unsuru Olarak Annelik .............................................................................. 73
Öğr. Gör. Türkan ERDOĞAN
Vardiyalı Çalışan Kadın İşçilerin Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma ... 83
Yrd. Doç. Dr. Nurten ÇEKAL
Türkiye'de Erken Yaşta Yapılan Evlilikler ve Risk Algısı: Bismil Örneği . ................ 97
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ORÇAN - Doç. Dr. Muhsin KAR
5
Download