Nesnelerin İnterneti (Nİ) Süreçleri ve Uygulamaları - Inet-tr

advertisement
Nesnelerin İnterneti (Nİ)
Süreçleri ve Uygulamaları
Engin BAYSAL
İstanbul Gedik Üniversitesi
Dr. Tuna USLU
İstanbul Gedik Üniversitesi
İnternetin Geleceği ve Nİ
• İnternet ortamında veriyi üreten ve veriyi alan
kullanıcılar 2000’li yıllara kadar sadece insan
iken, günümüzde insan sayısından çok
makinelerin haberleşmesi söz konusudur.
İnternetin Geleceği ve Nİ
• Bir kahve makinesini gözetlemek için kurulan
sistemle ortaya çıktığı kabul edilen Nesnelerin
İnterneti (Nİ) kavramı, günümüzde akıllı ev, akıllı
şehir, giyilebilir aksesuarlar gibi bir çok alanda
karşımıza çıkmaktadır.
İnternetin Gelişimi
İnternetin Geleceği
İnternetin Geleceği ve Nİ
Nesnelerin İnterneti
• Sensör ve RFID teknolojilerinde ki gelişmeler
Nesnelerin İnterneti kavramı ile birlikte daha ileri
bir seviyeye taşınabilecektir.
1. Endüstri Devrimi
• 1784’te ilk mekanik dokuma tezgâhının icadı
• Mekanik üretim tesislerinde su ve buhar gücüyle
üretime başlanması
2. Endüstri Devrimi
• 1870’te ilk üretim bandının kurulması
• Elektrik enerjisiyle çalışan üretim tesislerinde seri
üretime geçilmesi
3. Endüstri Devrimi
• 1969’da ilk programlanabilir otomasyon
sistemlerinin devreye girmesi
• Elektronik ve bilgisayar tabanlı teknolojilerle
birlikte üretimde tam otomasyon aşamasına
geçilmesi
4. Endüstri Devrimi
• Siber fiziksel sistemler tabanlı üretim ile daha
önceleri üretilemeyen karmaşık ve akıllı ürünlerin
geliştirilip üretilmesi
4. Endüstri Devrimi
• Üretim tesisleri ile ürünlerin gerçek zamanlı
olarak veri ve bilgi alışverişine başlaması
4. Endüstri Devrimi
• Artan otomasyon seviyesi ve üretimde kullanılan
makinelerin ve ürünlerin kendi kendilerini
organize etmeye başlamasıyla, klasik yöntemlerle
üretim döneminin kapanması
4. Endüstri Devrimi
• Kendi kendini organize eden üretim yöntemleri ve
veri alışverişi yapan cihazlar sayesinde üretim için
gerekli enerji miktarının ve diğer kaynaklara
(özellikle insan, makine ve üretim tesislerine) olan
ihtiyacın azalması
-Tanımlama, Algılama ve İletişim
-Middleware
-Bulut Bilişim
Tanımlama, Algılama ve İletişim
• RFID teknolojisi sayesinde
nesneler arasında kimlik
bilgilerinin kablosuz olarak
iletilmesi gerçekleştirilir.
• KAA(Kablosuz Algılayıcı
Ağ)’lar sayesinde toplanan
veriler işlenmek ve
sonucunda
gerçekleştirilecek eyleme
karar vermek üzere
Nesnelerin interneti
sistemleri tarafından işlenir.
Middleware
• Nesnelerin interneti için iki kesin bileşen vardır.
▫ Bunlardan biri internet,
▫ diğeri ise nesnedir.
• Kullanıcıların uygulama geliştirmelerine imkan
sağlayacak bir ara yüze ihtiyaç duyulmaktadır.
• Bu amaçla Middleware olarak tanımlanan yazılımlar
geliştirilmiştir.
Bulut Bilişim
• Nesnelerin interneti temelli sistemlerin
▫ topolojik olarak geniş coğrafi alanlara yayılabilir
olması,
▫ hareketli uygulama alanlarının bulunması
▫ ve uygulanacak ortamların donanımları
kısıtlayabilir olmasından dolayı,
• yüksek hızda işlem gücü, büyük veri depolama
alanı, yüksek bant genişliği ve enerji tüketimi
gibi gereksinimler sağlanamayabilir.
• Bu sorunları aşmak için son dönemlerde
yaygın olarak kullanılan bir teknoloji olan
bulut bilişim çözüm olarak sunulabilir.
Nesnelerin İnterneti Uygulama Alanları
• Bina ve Ev
Otomasyonu
• Akıllı Şehirler
• Akıllı İmalat
• Giyilebilir Teknolojiler
• Sağlık Hizmeti
• Otomotiv
Nesnelerin İnterneti Uygulama Alanları
Nesnelerin İnterneti Sistemlerinde
Aşılması Gereken Problemler
• Big Data (Büyük Veri)
• Nesnelerin Adreslenmesi
• Güvenlik
Büyük Veri (Big Data)
• Her şeyin interneti olarak da adlandırılan
Nesnelerin interneti uygulamalarında artış, büyük
veri (Big Data) kavramını ortaya çıkarmaktadır.
Büyük Veri (Big Data)
• Hemen hemen her nesnenin internete bağlı
olması, internet ortamında veri üretmesi ve veriyi
alabiliyor olması, bilginin keşfinin önemini
arttırmıştır.
Veri Madenciliği
• Büyük veri yığınları içerisinde anlamlı bilginin
elde edilmesi için veri madenciliği yaklaşımlarına
ihtiyaç duyulmaktadır.
• Bu nedenle Nesnelerin İnterneti sistemleri Veri
Madenciliği teknolojileriyle entegre halde
çalışmaları gerekmektedir.
Veri Madenciliği Aşamaları
•
•
•
•
•
•
•
•
Uygulama alanının incelenmesi
Amaca uygun veri kümesi yaratma
Veri ayıklama ve önişlem
Veri azaltma ve veri dönüşümü
Veri madenciliği tekniği seçme
Veri madenciliği algoritması seçme
Model değerlendirme ve bilgi sunma
Bulunan bilginin yorumlanması
Nesnelerin Adreslenmesi
• Internet'e bağlanan tüm cihazlar IP adresine
ihtiyaç duyarlar. Ancak, Internet'in yaygınlaşması
ve gelişen teknoloji sonrasında bu adresler hızlı
bir şekilde tüketildi.
• IPv6 adreslenmenin uygulanmasıyla interneti
bağlı cihazların adreslenmesi uzun bir süre
problem olmayacak gibi görünmektedir. (2128 adet
IP adresi)
Güvenlik
• Nesnelerin internete bağlanması, geleneksel
bilgisayar ağlarında oluşabilecek güvenlik
açıklarını da beraberinde getirmektedir.
• Nesnelerin internet sistemleri, insan-nesne
etkileşimi olabileceği gibi, internet ortamında
aldıkları veriler doğrultusunda insan
etkileşimi olmadan da kararlar
üretebilmektedirler.
• Bu durum yetkilendirme ve kişisel bilgilerin yanlış
kullanılması riskini oluşturmaktadır.
Akıllı Şehir (isbak.com.tr)
• İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi
tarafından
geliştirilen Mobil
EDS’ler trafiğe
çıktı. 24 saat
kesintisiz hizmet
verecek…
Lojistik (izmatik.com.tr)
Güvenlik ve Akıllı Ev
Diğer Bazı Uygulamalar
• Sağlık (Anlık Değer Okuma «kan şekeri gibi»,
Bakıma Muhtaç Kişilerin Takibi)
• Tarım ve Hayvancılık (ürün izleme,
iklimlendirme)
• Üretim (sıcaklık kontrolü ve izleme, üretim
makinelerinden veri toplama)
Download