İstatistiksel mekanik İstatistik mekanik, büyük popülasyonları

advertisement
İstatistiksel mekanik
İstatistik mekanik, büyük popülasyonları çözümlemekte matematiği kullanan olasılık teorisinin,
kuvvete maruz kalan nesnelerin veya parçacıkların hareketiyle ilgilenen mekaniğe (mekanik)
uygulamasıdır.
İstatistiksel mekanik; herbir atom ve molekülün mikroskobik özellikleriyle, günlük hayatta karşılaşılan
maddelerin makroskobik özellikleri arasında ilişki kurar. Bunu nesnelerin termodinamik özelliklerini,
moleküllerin spektroskopik (tayfölçüm) yöntemlerle alınmış verileri kullanarak yapar.
İstatistiksel mekaniğin temel becerisi termodinamiğe dayanır. Sistemlerin mikroskobik özelliklerini
kullanarak makroskobik özellikleri hakkında tahminler yürütür. İki teori de termodinamiğin ikinci
yasasını kullanır (bkz. entropi). Ancak termodinamiğin ikinci yasasında entropi deneysel bir sonuçken
istatistiksel mekanikte sistemin mikro düzeyde dağılımının fonksiyonudur.
Download