istanbul medipol üniversitesi genel işletme ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
GENEL İŞLETME DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
MLY112763 Maliye , MVU112763 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları , İŞY112763 İşletme Yönetimi,
İK112763 İnsan Kaynakları, SG112763 Sosyal Güvenlik, DŞT112763 Dış Ticaret
Ders Saati
3
Bölüm/Program
Maliye , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları , İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları, Sosyal Güvenlik, Dış Ticaret
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Zafer ADIGÜZEL , Öğr.Gör. Ethem ARSLAN , Öğr.Gör. Mustafa Erdem
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Salı: 13.00-15.00 ,Çarşamba: 13.00-15.00 ,Perşembe: 13.00-15.00
Dersin Amacı
İşletme biliminin temel bilgilerini ve işletmeciliğin tüm fonksiyonlarını SBMYO`da öğretilecek olan diğer derslerin
temelini teşkil edecek şekilde öğrenmek.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
• İş dünyasının ne kadar hızlı bir biçimde değiştiği ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anlamanız,
• İş etiği yaklaşımları çerçevesinde küresel sorunların ulusal ve uluslar arası işletmeleri ve müşterileri nasıl
etkilediğini öğrenmeniz,
• Pazarlama, üretim, vb. işletme fonksiyonları ile ilgili temel bilgileri elde etmeniz,
• Bir yönetici ya da girişimcinin ruhunu kazanabilmek için yalnızca teorik değil pratik bilgilerin de gerekli
olduğunun farkına varmanız,beklenmektedir.
Genel Yeterlilikler
Üretken ve öz değerlerine saygılı olabilme , sorgulayabilme,etik kurallara uyabilme, takım halinde çalışabilme.
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1.Hafta: İşletmenin tanımı, İşletmenin Tarihi Gelişimi, İşletmelerin Amaçları ve İşletmeciliğe İlişkin Temel
Kavramlar
2.Hafta: İşletme Biliminin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi,
3.Hafta: İşletmelerin Sınıflandırılması-İşletme Türleri
4.Hafta: İşletmelerin Kuruluş Aşamaları-Fizibilite Araştırmaları-Veri Tabloma Teknikleri,
5.Hafta: İşletme Yönetiminin İlkeleri,
6.Hafta: İşletmelerin Yerel ve Küresel Ortamda Büyüme İlkeleri,
7.Hafta: Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet,
8.Hafta: İşletme Fonksiyonlarına Giriş-Fonksiyonların Tanıtımı ve İnsan Kaynakları Fonksiyonuna Giriş, ( Ara
Sınav)
9.Hafta: İnsan Kaynakları Fonksiyonu - Kurumsal İletişim Fonksiyonu
10.Hafta: Muhasebe - Finans Fonksiyonu,
11.Hafta: Üretim Planlama Fonksiyonu,
12.Hafta: Pazarlama Fonksiyonu,
13.Hafta: İşletmelerde Etik İlkeler,
14.Hafta: İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Kavramı.
Öğretim ve Teknikleri
Konu anlatımı, ödev, seminer ve sunum yaptırma ve Analiz yapma.
Dersin Koşulları
Öğrenciler, üniversitenin Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen kurallara tabidir.
Ders Notu
Vize Sınavı: %20
Quiz Sınavı: %20
Final Sınavı: %60
Önerilen
Kaynaklar
S.Kadri Mirze - İşletme - Literatür Yayıncılık
Vaka Analizleri:
İyi'den Mükemmele - Good to Great - Jim Collins
Kaynaklar
Download