nternet ba*ımlılı*ı ve ba*a çıkma yöntemler

advertisement
PROBLEMLİ İNTERNET
KULLANIMI (İNTERNET
BAĞIMLILIĞI)VE BAŞA ÇIKMA
BAĞIMLILIK
Bağımlılık zarar verici sonuçlar doğurmasına karşın, zorlantılı bir
şekilde madde arama ve kullanma ile karakterize süreğen ve
tekrarlayıcı bir beyin hastalığıdır.
İNTERNET BAĞIMLILIĞINA GİDEN YOL
 İnternetin ihtiyaç için kullanımı
 Sık ve düzenli internet kullanımı
 Sorunlu internet kullanımı
 İnternet bağımlılığı
DSM IV’E GÖRE;
 İnternetle ilgili aşırı zihinsel uğraş
 İnternete bağlı kalma süresinde artışa ihtiyaç
duyma
 İnternet kullanımını azaltmaya yönelik başarısız
girişimlerde bulunma
 İnternet kullanımının azaltılması durumunda
yoksunluk belirtileri
Başlangıçta olduğundan daha uzun süre internete
bağlı kalma
İnternetin aşırı kullanılması yüzünden ilişkiler, okul ve
işle ilgili sorunlar yaşama
İnternete bağlı kalabilmek için aile üyelerine terapiste
veya başkalarına yalan söyleme
İnternete bağlı kalındığı süre içerisinde duygulanım
değişikliği olması(umutsuzluk, suçluluk, anksiyete,
depresyon gibi.)
BELİRTİLERİ




Yanlış olduğunu bildiği halde kendini durduramamak
Giderek harcanan zamanın artması
Aile ve arkadaşların ihmal edilmesi
Boşluk hissi, depresyon, bilgisayar başında olmayınca
huzursuzluk veya sinirlilik
 Yaptıkları konusunda yalan söyleme
 Bilgisayar başında kendini iyi hissetme
 Kontrolünü kaybetmek
İNTERNet baĞIMLILIĞININ
NEDENLERİ
 Yalnızlık
 Evlilikten duyulan
memnuniyetsizlik
 İş stresi
 Sıkıntı ve kaygı
 Depresyon
 Finansal sorunlar
 Fiziksel görünümle ilgili
güvensizlik
 Diğer bağımlılıklardan iyileşme
dönemindeki sıkıntılar
 Sınırlı sosyal yaşamlar
BAĞIMLILIĞA EŞLİK EDEN DURUMLAR
Yapılan araştırmalarda İnternet bağımlılarının yüzde
50'sinde eşlik eden başka ruhsal hastalıklarının
olduğu saptanmıştır. En sık rastlanan hastalıklar
madde kullanımı,
depresyon,
sosyal fobi ve diğer kaygı bozuklukları,
Psikotik bozukluklar,
dikkat eksikligˆi-hiperaktivite bozukluğu,
iki uçlu duygu durum bozukluklarıdır.
Ayrıca borderline (sınır), narsistik ve antisosyal
kişilik özellikleri taşıyan bireylerde de daha sık
rastlanmaktadır.
Türkiye'de yapılan bir araştırmada genç yaş
grubunda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu,
sosyal fobi, hafif depresyon veya ailede bağımlılığa
yatkınlık varlığının internet bağımlılığı açısından
risk oluşturduğu saptanmıştır."
UZUN SÜRELİ BİLGİSAYAR VE İNTERNET
KULLANIMININ YARATTIĞI SORUNLAR
FİZİKSEL ŞİKAYETLER
 Gözlerde yanma
 Boyun kaslarında ağrı
 Beden duruşunda bozukluk
 Elde uyuşukluk
 Halsizlik
SOSYAL ALANDA GÖRÜLEN
ŞİKAYETLER
 Akademik başarıda düşüş
 Sosyal izolasyon
 Kişisel, aile ve okul sorunları
 Zamanı idare etmede başarısızlık
 Uyku bozuklukları
 Yemek yememe
 Aktivitelerde azalma
 İnternet arkadaşları dışında izolasyon
Bu Bağımlılık Türünü Tespit Etmekteki Zorluk?
•
•
•
•
•
Çok hızlı gelişen bir teknoloji
Kullanımı zorunlu
Ev, okul ve işyerinde kullanımı yaygın
“Normal” kullanım nedir? Bilinmiyor
Herhangi bir sınıflama sistemine henüz girmediği ve
üzerinde genel anlaşma sağlanmış bir tanımının
olmaması nedeniyle İnternet gibi ileri derecede
sofistike bir teknolojik aracın bağımlılığın
tanımlanması ve ayırıcı tanısının yapılması oldukça
güçtür.
Ergenlerde İnternet Kullanımı
• Amerika Birleşik Devletleri’nde haftada 16.7
saat
• İngiltere’de haftada 20 saat
• Kore’de (6–19 yaş) haftada 23 saat
• Avustralya’da ailelerin %91’i internet kullanıyor
• İngiltere’de 12–17 yaş arası ergenlerin
%100’ünün evinde internet bağlantısı var.
Türkiye ‘de durum
2011 YILI HANEHALKI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
KULLANIM ARAŞTIRMASI
İNTERNET BAĞIMLILIĞIN TEDAVİSİ
Bilişsel Davranışçı Teknikler:
 internet kullanımını tam zıt saatlere
kaydırmak
Dıș durdurucular (external stoppers) kullanmak
 İnternet kullanımıyla ilgili hedefler belirlemek,
 Özellikle belli bir ișlevden uzak durmaya
çalıșmak,
 Hatırlatıcı kartlar kullanmak,
 İnternet yerine yapmak istediklerini not
edebileceği kişisel bir defter kullanmak,
bir destek grubuna girmek
 aile terapisi
EBEVEYNLER NELER YAPABİLİR?
o Bilgisayarı açık bir alana
koyun ekran görünebilsin
o Bir sözleşme yapın
o Kendinizi internet konusunda
eğitin
o İyi örnek olun
o Küçüklerle birlikte internette
sörf yaparak onlara öğretin
o İzleyin ama ses çıkarmayın
o İnternet filtresi ekleyin
o Onu bilgilendirin
o Diğer etkinliklere katılmasını
destekleyin ve teşvik edin
NOT: Uzmanlar çocukların interneti kullanmaya
başlama yaşının en erken yedi olması gerektiğini
belirtiyor.
Çocukların
interneti
kullanmaya
başladıklarında haz öteleme eğitimi ve irade
eğitimini tamamlamış olmaları gerekir.
NOT:2012 yılında Bakırköy Prof. Mazhar Osman
Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma
Hastanesi’nde İnternet Bağımlılığı Polikliniği
açılmıştır.
BAĞIMLILIK BİR KADER
DEĞİLDİR, TEDAVİ
EDİLEBİLEN BİR HASTALIKTIR
Download