Uploaded by User6352

186873,hbfr29-hasta-dosyasi-evrak-kontrol-formu-1doc

advertisement
SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU
DEVLET HASTANESİ
HASTA DOSYASI EVRAK KONTROL FORMU
Doküman No
HB.FR.29
Yayın Tarihi
OCAK 2013
Revizyon No
04
Revizyon Tarihi
TEMMUZ 2020
1/1
Sayfa No
SN
Hasta Dosyasına Konulacak Belgeler
1
Sağlık Güvencesi Fotokopisi
2
Kimlik Fotokopisi
3
Hastane giriş kağıdı
4
Hasta tabelası
5
Hemşire Gözlem Formu
6
Hemşirelik Süreci Bakım Planı
7
Hasta Tanımlama Formu
8
Konsültasyon Kağıdı/
Hekim İstem Formu
9
Sözlü ve Telefonla Tabip Talimatı
Form
No
Hasta
Kabul
Kontrolü
Eksikler
Servis
Kontrolü
Eksikler
Arşiv
Kontrolü
10 Ameliyat Öncesi ve Sonrası Takip Formu
11 Hasta Eşyaları Teslim Formu
12 Sıvı İzlem Formu
13 Sıvı Dengesi İzleme Formu
14 Kan İstem Formu
15 Kan ve Kan Transfüzyonu İzlem Formu
16 Kan Transfüzyonu Onamı
17 Hasta Transfer Formu
18 Hasta Taburcu ve Eğitim Formu
19 Tıbbi Müdahalelerde Hasta Bilgilendirme Formu
20 Düşme Riski Değerlendirme Formu
21 Derece Kağıdı
22 Anestezi Formu
23 Röntgen ve Radyoloji Sonuçları
24 Tetkik Raporları
25 Epikriz
Kontrol Edenler ve Onayları
Hazırlayan
Kalite Yönetim Birimi
Kontrol Eden
Kalite Yönetim Temsilcisi
Onaylayan
Başhekim
Eksikler
Download