Uploaded by User6192

4-sinif-turkce-zit-anlamli-kelimeler

advertisement
4. Sınıf türkçe zıt anlamlı kelimeler
2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde '' yalın - isyan
- çabuk '' sözcüklerinin karşıt anlamlıları sırasıyla doğru şekilde
verilmiştir ?
A) eski - kısa - yakın
B) süslü - itaat - yavaş
C) sağlam - iri - dar
D) yıl - küçük - ince
3. '' Yalıtkan '' sözcüğünün karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır ?
A) Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım
B) Yemeğin tadı tuzu yok
C) Salataya acı biber doğrayın
D) Bakır süper iletken bir metaldir.
4. Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinde
farklıdır ?
er
A) enli - geniş
B) kaygı - endişe
C) fayda - yarar
D) aç - tok
.N
A) Sesteş
B) Kökteş
C) Zıt anlamlı
D) Eş anlamlı
et
1. " Anlamları birbirinin tam tersi olan sözcüklere .............. sözcükler
denir. "
Yukarıda verilen cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir
?
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt (karşıt) anlamlı sözcükler bir
arada kullanılmıştır ?
A) inmek - çıkmak
B) gitmek - gitmemek
C) almak - vermek
D) gülmek - ağlamak
A) Bir güldürüyor, bir ağlatıyor.
B) Ara sıra bize de gel.
C) Bazı bazı görüyorum onu.
D) Ufak tefek bir kızcağızmış.
hb
5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kelimenin karşıtı değil olumsuzu
verilmiştir ?
7. " Çok kaba bir insan oldun. " cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt
anlamlısı nedir ?
A) Centilmen
B) Fakir
C) Dürüst
D) Hoşgörü
8. '' iyi - genç - özgürlük - aşağı ''
Yukarıdaki sözcüklerin hangisinin karşıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerde
verilmemiştir ?
Re
A) Dün geceki rüyam çok kötüydü.
B) Dört delikanlı bize doğru koştu.
C) Dedem savaşta iki yıl esir düşmüş.
D) Onların evi yukarı mahallededir.
10. '' çirkin - güzel '' sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden
hangisinde vardır ?
A) Gece gündüz demeden çalışıp durdu.
B) Gençlerin hepsi ayağa kalkarak yaşlılara yer verdi.
C) Her yokuşun birde inişi vardır.
D) Kimse yoğurdum ekşi demez.
A) şişman - zayıf
B) hız - sürat
C) yetenek - kabiliyet
D) hür - özgür
11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zıt anlamlı iki sözcük aynı cümle
içinde kullanılmıştır ?
12. '' Çözmek '' sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde '' bağlamak ''
sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır ?
A) Hem uslu hem de zeki bir çocuktur Ali.
B) Saygılı ve sevgilidir herjkese.
C) Büyük küçük demez hatır sorar onlara.
D) Onlarda şefkatle yaklaşırlar Ali'ye.
A) Hediye paketinin ipini çözdü.
B) Güneş buzları çözdü.
C) Bulmacayı iki saatte çözdü.
D) Öğretmenimiz sorunumuzu çözdü.
13. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı değildir ?
14. '' Sade '' kelimesinin karşıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde
vardır ?
Eg
i
tim
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşıt anlamlı kelimeler
bulunmamaktadır ?
A) uçmak - uçmamak
B) almak - vermek
C) savaş - barış
D) acı - tatlı
A) Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.
B) Lüks arabanın fiyatı yüksek olurmuş.
C) Gülme komşuna, gelir başına.
D) İyilik eden, iyilik bulur.
15. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur ?
A) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır
B) Akşamın işini sabaha bırakma
C) Aslan yattığı yerden belli olur
D) Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz
1/2
www.egitimrehber.net
Cevaplar: 1-C 2-B 3-D 4-D 5-B 6-A 7-A 8-B 9-D 10-A 11-C 12-A 13-A 14-B 15-C
Eg
i
tim
Re
hb
er
.N
et
Bu soruları online çözmek için https://www.egitimrehber.net/4-sinif-turkce-zit-anlamli-kelimeler-t14625 adresini ziyaret
edebilirsiniz.
2/2
www.egitimrehber.net
Download