Uploaded by User5790

SAGLIK BAKANLIGI SAGLIK HIZMETLERI GENEL

advertisement
KİTAPÇIK TÜRÜ
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A
28. GRUP
RADYOLOJİ
SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞASİSTANLIK SINAVI
11/01/2015
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No
: .....................................................
: .....................................................
ALANLAR
Atama Yapılacak Görevin Niteliği
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
100
110
ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru
kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm
sorumluluk size ait olacaktır.
Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
A
RADYOLOJİ
1. Aşağıdakilerden hangisi X-ışının anotta oluşma
5. Nyquist sınırı nedir?
yollarından birisidir?
A) Flat panel ekrandaki piksel sayı değeridir.
B) Tek bir sayı tarafından temsil edilen görüntü
parçasıdır.
C) Dijital görüntü oluşturmak için gereken asgari
elektron sayıdır.
D) Görüntüleme yönteminin görüntüleyebildiği
kontrast çözümleme derecesidir.
E) Sinyalin doğru olarak dijitalize edilebilmesi için
gerekli olan asgari örnekleme hızıdır.
A) Kompton saçılma
B) Florosen etki
C) Fotoelektrik etki
D) Çift oluşumu
E) Frenleme
2. İyi bir radyografi çekilebilmesi için Anot-topuk
etkisinin çekimlerde kullanılmasıyla ilgili tüpün
katod tarafının olması gereken taraf, aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
6. Bir dijital görüntüde aşağıdakilerden hangisinde
kontrast rezolüsyonu daha fazladır?
A) Mamografi çekimlerinde meme ucu katod tarafında olmalıdır.
B) Ön arka tibia radyografi çekiminde ayak bilek
kısmı katod tarafında olmalıdır.
C) Ön-arka radius çekiminde el bilek kısmı katod
tarafında olmalıdır.
D) Lateral tibia radyografi çekiminde ayak bilek
tarafı katod tarafında olmalıdır.
E) Ön-arka femur grafisi çekiminde kalça tarafı katod
tarafında olmalıdır.
A) Matris boyutu: 512 2
B) Matris boyutu: 1024 2
C) Matris boyutu: 512 2
D) Matris boyutu: 1024 2
E) Matris boyutu: 512 2
8 bit/ piksel
8 bit/piksel
16 bit/piksel
12 bit/piksel
12 bit/piksel
7. Bir matris boyutundaki görüntünün başka bir
matris boyutunda gösterimi nasıl adlandırılır?
A) Luminans
B) Linearity
C) Reformasyon
D) İnterpolasyon
E) Subtraksiyon
3. Proton yoğunluğunun en yüksek olduğu vücut
dokusu hangisidir?
A) Kas dokusu
B) Yağ dokusu
C) Sinir dokusu
D) Kemik dokusu
E) Kıkırdak dokusu
8. Bir atomda elektron bağlanma enerjisi en az
olan yörünge hangisidir?
A) K yörüngesi
B) L yörüngesi
C) M yörüngesi
D) N yörüngesi
E) O yörüngesi
4. Röntgende koyu tonlar neyi temsil eder?
A) X-ışınını çok geçiren dokular
B) X-ışınını az geçiren dokular
C) X-ışınını çok tutan dokular
D) X-ışınını geçirmeyen dokular
E) X-ışınını tamamen tutan dokular
9. Dr. Esad Feyzi hakkında aşağıdaki ifadelerden
yanlış olan hangisidir?
A) X-ışınının keşfinden 10 sene sonra ülkemizde
ilk röntgen cihazını yapmıştır.
B) X-ışınını mermi parçalarını tespit etmek için ilk
kez savaş yaralıları üzerinde kullanan kişidir.
C) Mekteb-i tıbbiyeyi bitirmiştir.
D) Röntgen Şua’atı ve Tatbikat-ı Tıbbiye ve Cerrahiyesi adlı kitabı yazmıştır.
E) Menenjitten genç yaşta hayatını kaybetmiştir.
3
A
RADYOLOJİ
10. Crookes tüpü hakkında doğru olan ifade hangi-
14. X-ışını üretmek için nasıl bir gerilim ve akıma
sidir?
ihtiyaç vardır?
A) Anot ve katot sabittir.
B) Anot hareketli, katot sabittir.
C) Anot sabit, katot hareketlidir.
D) Günümüzde kullanılan X-ışını tüpüdür.
E) Yüksek voltaj uygulandığında elektronlar anottan
katota doğru hareket eder.
A) Düşük gerilimde düz akım
B) Yüksek gerilimde düz akım
C) Düşük gerilimde alternatif akım
D) Yüksek gerilimde alternatif akım
E) Yüksek gerilimde trifaze alternatif akım
15. Fokal spot ile ilgili doğru olan hangisidir?
11. Aşağıdakilerden hangisinin karakteristik radyasyon enerji değeri daha yüksektir?
A) Kısa ekspojur zamanı öncelikli ise küçük fokal
spot tercih edilmelidir.
B) Nöroradyolojik işlemlerde anot açısı daha
düşük olmalıdır.
C) Filamanın ürettiği elektron demetinin boyutu
gerçek fokal spottur.
D) Miliamper arttıkça fokal spot boyutu azalır.
E) Uzaysal çözümleme öncelikli ise büyük fokal
spot tercih edilmelidir.
A) L yörüngesinden bir elektronun K yörüngesine
geçerken ortaya çıkan radyasyon
B) Q yörüngesinden bir elektronun K yörüngesine
geçerken ortaya çıkan radyasyon
C) M yörüngesinden bir elektronun L yörüngesine
geçerken ortaya çıkan radyasyon
D) Q yörüngesinden bir elektronun L yörüngesine
geçerken ortaya çıkan radyasyon
E) Q yörüngesinden bir elektronun P yörüngesine
geçerken ortaya çıkan radyasyon
16. İstenmeyen sızıntı radyasyon değeri ne olmalıdır?
A) Tüpten 1m uzakta 200 mR/saat’ten az
B) Tüpten 2m uzakta 3 mGy/saat’ten fazla
C) Tüpten 1m uzakta 1 mGy/saat’ten az
D) Tüpten 1m uzakta 100 mR/saat’ten fazla
E) Tüpten 2m uzakta 300 mR/saat’ten az
12. Hangi etkileşim tipinde temel etkileşim atomun
dış elektronları ile foton arasındadır?
A) Kohorent saçılma
B) Fotoelektrik etki
C) Compton saçılma
D) Fotodisintegrasyon
E) Çift oluşumu
17. 22 yaşındaki bayan hastanın femur distal me-
tafizinde yerleşmiş permeatif tipte kemik yıkımı
yapan osteolitik lezyon büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?
13. X-ışınının madde ile etkileşimi hakkında yanlış
olan hangisidir?
A) Isı X-ışının fiziksel etkisi sonucu ortaya çıkar.
B) Eritem X-ışının biyolojik etkisi sonucu ortaya
çıkar.
C) Hidrojen peroksit X-ışının kimyasal etkisi sonucu
ortaya çıkar.
D) Floresans X-ışının kimyasal etkisi sonucu ortaya
çıkar.
E) Fotografik etki X-ışının fiziko-kimyasal etkisi
sonucu ortaya çıkar.
A) Osteojenik sarkom B) Kondrosarkom
C) Ewing sarkom
D) Multiple myelom
E) Metastaz
4
A
RADYOLOJİ
18. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel kalça disp-
22. Cilt altında yerleşmiş bir yumuşak doku tümö-
lazisinin bulgularından birisi değildir?
rünün solid mi yoksa kistik mi olduğunu en iyi
hangi görüntüleme yöntemiyle belirleyebiliriz?
A) Asetabular hipoplazi
B) Femur başı hipoplazisi
C) Shenton çizgisinin bozulması
D) Asetabulum süperiorunda skleroz
E) Femur boynunun perkins çizgisinin medialinde
bulunması
A) BT
B) USG
C) MRG D) PET
E) Direk grafi
23. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyone hemodiyaliz
fistüllerinde beklenen normal fistül debisidir?
19. 40 yaşıdaki bir hastanın Femur distal epifizinde
görülen jeografik lezyon büyük ihtimalle aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50-200 ml/dk
B) 200-300 ml/dk
C) 300-1000ml/dk
D) 500-1500ml/dk
E) 800-1600 ml/dk
A) Kondroblastom
B) Osteoblastom
C) Osteomyelit
D) Dev hücreli tümör
E) Kondrosarkom
24. Aşağıdakilerden hangisi portal hipertansiyonda görülen bulgular için doğru değildir?
20. Birden fazla kemikte lezyonu olan hastada tanı
A) Gastroözofageal bölge kollateralleri üst
gastrointestinal sistem kanamalarına sebep
olmaktadır.
B) Paraumbilikal venin 3 mm üzerinde olması ve
lümen içi akım görülmesi ciddi portal hipertansiyon bulgusudur.
C) Paraumbilikal kollateral ven varlığı varis kanamalarının ortaya çıkmasını önlemektedir.
D) Kollateral venöz yapıların varlığı hepatik ensefalopati riskini azaltmaktadır.
E) TIPS (Transjuguler İntrahepatik Portosistemik
Şant) uygulaması varis kanaması riskini
azaltırken hepatik ensefalopati riskini arttırır.
en yüksek ihtimalle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fibroz displazi
B) Basit kemik kisti
C) Osteojenik sarkom
D) Anevzirmal kemik kisti
E) Ossifiye olmayan fibrom
21. Kemik dansitesinin ölçümünde kullanılan DEXA
ve BT dansitometride hastaların aldıkları ortalama
dozlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) DEXA 5-10 mrem, BT dansitometre 50-100
mrem
B) DEXA 1-2 mrem, BT dansitometre 50-100
mrem
C) DEXA 15-20 mrem, BT dansitometre 50-100
mrem
D) DEXA 5-10 mrem, BT dansitometre 300-500
mrem
E) DEXA 50-100 mrem, BT dansitometre 500-1000
mrem
25. Aşağıdakilerden hangisi benign tiroid nodüllerinde sık izlenen sonografik bulgularından
değildir?
A) İnce düzgün hipoekoik halo varlığı
B) Düzgün kabuk tarzı kenar kalsifikasyonu veya
2 mm’den geniş çapta kalsifikasyonlar içermesi
C) İntranodüler noktasal kalsifikasyonların varlığı
D) Gland ile izoekoik solid nodüller
E) Kuyruklu yıldız artefaktına neden olan ekojenik odaklar içeren tam ya da tama yakın kistik
nodüller
5
A
RADYOLOJİ
26. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
31. Pontoserebellar köşe tümörlerinde MR incelemede ayırıcı tanıda düşünülmeyen durum
hangisidir?
A) Epididim kisti ve spermatosel benign ekstratestiküler kistlerdir.
B) Epididim kistleri çok sayıda görülebilir.
C) Spermatosele rete testis ektazisi eşlik edebilir.
D) Spermatoseller US incelemede genellikle
internal ekolar içermektedir.
E) Spermatoseller epididimin baş, gövde veya
kuyruk kesiminde görülebilir.
A) Meningioma
B) Akustik schwannoma
C) Fasiyal schwannoma
D) Metastaz
E) Sinüs trombozu
27. Fetüste serebral ventrikülomegali tanısı için la-
32. Sinonazal polipoziste olmayan hangisidir?
teral ventrikülün atrial düzeyde kaç milimetreyi
geçmesi gerekir?
A) 5
C) 10
E) 15
A) Daha çok çocuklarda görülür.
B) Allerjik hastalarda daha sıktır.
C) Progresif nazal obstrüksiyon gelişir.
D) En sık lateral nazal duvardan kaynaklanır.
E) Şiddetli vakalarda BT bulgusu olarak sinonazal
kemiklerde remodeling oluşur.
B) 8
D) 12
28. Endoskopik Sinüs Cerrahisi öncesinde, Para-
nazal sinüslerdeki hangi varyasyonun BT ile
tanımlanması Optik Sinir yönünden önemlidir?
33. Hangisi mezotimpanum içerisinde yer almaz?
A) Onodi Hücresi
B) Haller Hücresi
C) Agger Nasi Hücresi
D) Pterigoid Reses Pnömatizasyonu
E) Aksesuar maksiler sinüs ostiumu
A) Stapes
B) Yuvarlak pencere
C) Oval pencere
D) Malleus baş kısmı
E) İnkus uzun bacak
29. YRBT ile değerlendirilmesi uygun olmayan
34. Serebral abseyi malign tümörden ayırmak için
akciğer patolojisi hangisidir?
hangi bulgu en değerlidir?
A) Bronşiektazi
B) Asiner nodüller
C) Hiler lenf nodları
D) Septal kalınlaşma
E) Peribronkovasküler kalınlaşma
A) Çevresel ödem
B) Kontrast sonrası ring tarzında boyanma
C) Santral T2 hiperintensite
D) Multipl subkortikal yerleşim
E) Difüzyon kısıtlılığı
30. 30 yaşında ailesinde meme Ca öyküsü mevcut
olan bayan hastada aşağıdaki tetkiklerden hangileri sırası ile yapılmalıdır?
35. Aşağıdaki kanama lokalizasyonlarından
hangisinde non-anvrizmal kanama öncelikli
düşünülür?
A) US - MG
B) MG - meme MR
C) US - MG - duktografi D) US - meme MR
E) MG - biyopsi
A) Willis poligonu
B) Silvian fissür
C) İnterhemisferik
D) Perimezensefalon
E) İntraventriküler
6
A
RADYOLOJİ
36. MS tanısında kontrast kullanımında aşağıdaki-
40. Visseral arter anevrizmaları en sık hangi arterde
lerden hangisi yanlıştır?
görülür?
A) Takipte MS hastalarında rutin kullanılması
gerekir.
B) Steroid kullanımı plak sayılarını yalancı pozitifleştirir.
C) Kontrast tutan lezyonlarda kontrastlanma 6 ay
içinde kaybolur.
D) Kontrast sonrası, Manyetizasyon transfer kontrast
tekniği, beyin parankimini baskılar.
E) 1 molar kontrast madde enjeksiyonu sonrası
5 dk, 0.5 Molar kontrast madde sonrası 20 dk
beklemek aktif plak görüntülemesini artırır.
A) Splenik arter
B) Çölyak arter
C) Hepatik arter
D) Gastroduodenal arter
E) Süperior mezenterik arter
41. Sirozda karaciğer hastalığının şiddetini belirlemede kullanılan Child-Turcotte-Pugh sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangisi değerlendirme dışıdır?
A) Ensefalopati
C) ALT, AST
E) INR
37. Menenjiyomda artan metabolit hangisidir?
A) NAA
C) Miyoinozitol
E) Creatin
B) Alanin
D) Glutamat
B) Asit
D) Albumin
42. Aşağıdakilerden hangisi Süperior mezenterik
arter sendromu etyolojisine uymaz?
38. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Uzamış yatak istirahati
B) Hızlı kilo almak
C) Pankreatit
D) Pannikülit
E) Skleroderma
A) Diskoid menisküs sıklıkla lateral menisküste
yer alır.
B) Menisküs kistleri medial menisküste daha sık
olarak görülür.
C) Radial yırtıklar genellikle menisküsün iç kenarında olur.
D) Kova sapı yırtıkta menisküse ait papyon görünümü kaybolur.
E) Menisküsler hyalen kartilajdan oluşan yarımay
şeklinde anatomik yapılardır.
43. Doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Subfrenik alan-morrison-subhepatik alan-winslow-bursa omentalis
B) Subfrenik alan- subhepatik alan- morrisonwinslow-bursa omentalis
C) Subfrenik alan-morrison- winslow-subhepatik
alan- bursa omentalis
D) Subfrenik alan-morrison-subhepatik alan-bursa omentalis-winslow
E) Subfrenik alan- winslow -subhepatik alanmorrison -bursa omentalis
39. Santral venöz kateterizasyonda ilk tercih edilecek ven hangisi olmalıdır?
A) Sol subklavyen ven
B) Sağ subklavyen ven
C) Sol internal juguler ven
D) Sağ internal juguler ven
E) Sağ eksternal juguler ven
7
A
RADYOLOJİ
44. Bosniac sınıflamasında, kist içinde kontrast
48. 32 haftalık bir gebede aşağıdakilerden hangisi
tutmayan nodül hangi tiptir?
A) Tip 1
C) Tip 3
E) Tip 2F
anormal bir doppler bulgusudur?
B) Tip 2
D) Tip 4
A) Umbilikal arter sistol/diastol oranının 2.2 olması
B) Plasental taraf yerleşimli uterin arterde sistol/
diasyol oranının 2.2 olması
C) Orta serebral arter sistol/diastol oranı 4.4 iken
umbilikal arter sistol/diastol oranının 2.8 olması
D) Umbilikal arter PI 1.4 iken orta serebral arter
PI’nın 0.8 olması
E) Uterin arterde diastolik çentik izlenmemesi
45. Güvenli radyasyon doz sınırı, radyasyonla çalışanlarda kaç rem/yıldır?
A) 2
C) 0,5
E) 1
B) 5
D) 0,2
49. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Orta yaş kadınlarda görülen eroziv artrit, distal
ve proksimal interfalengeal eklemlerde eroziv
ve prodüktif değişikliklere yol açar.
B) Dejeneratif disk hastalığında diskte yükseklik
kaybı, vertabral platolarda Modic Tip 1,2,3
dejenerasyon izlenir.
C) Spondilozis deformansta genellikle disk aralığı
kaybolmuştur.
D) Diffüz idyopatik iskelet hiperostozunda en sık
torasik omurga tutulur ve büyük osteofitler
izlenir.
E) Osteoartritte omurga tutulumunda dejeneratif
spondilolistezis gelişebilir.
46. Üriner sistemin konjenital anomalilerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Renal fetal lobulasyon adultların yaklaşık yarısında görülür.
B) Çapraz ektopide, ektopik böbreğin üst polü
sıklıkla diğer böbreğin alt polü ile füzyone olur.
C) Uretero-pelvik darlık erkeklerde daha sık
görülür.
D) At nalı böbrekde sıklıkla alt lobların füzyonu
görülür.
E) At nalı böbrek sonografide genellikle normal
seviyede izlenir.
50. Erişkin Tip Polikistik Böbrek Hastalığı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Böbrek boyutları normaldir.
B) Otozomal dominant geçişlidir.
C) Medüller multipl kistler mevcuttur.
D) Kistlerin boyutları 2 cm’den küçüktür.
E) Toplayıcı tübüllerin ve nefronların kistik dilatasyonu sonucu oluşur.
47. Yolk sak gelişimi hakkında aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Primer yolk sak genellikle US ile tespit edilebilir.
B) Yolk sak plasnetal sirkülasyon kuruluncaya
kadar embriyoyu besler.
C) Normal yolk sak üst sınırı genellikle 5-5.6 mm
olarak kabul edilir.
D) Kalsifiye yolk sak sıklıkla yaşamla bağdaşmaz.
E) Yolk sakın varlığı intrauterin gebeliğin habercisidir.
51. X ışını kontrast maddelerinin ortak kimyasal
yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klorlu fenol
B) Florlu indol
C) İyotlu benzen
D) Bromlu imidazol
E) İyotlu toluen
8
A
RADYOLOJİ
52. X ışını cihazlarında kullanılan gridlerin görevi
56. Overian kistler ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teka lutein kistleri, artmış ß HCG varlığında
gelişirler.
B) Teka lutein kistleri, tüm over kistlerinin en büyükleri olup sıklıkla bilateral ve multiloküledirler.
C) Peritoneal inklüzyon kistleri, US’ de hidropiyosalpinkse benzer komplike kistik alanlar oluştururlar.
D) Paraoverian kistler, broad ligamanın embriyonik
artıklarından gelişir ve siklik olarak değişiklik
gösterirler.
E) Peritoneal inklüzyon kistleri, nonneoplastik reaktif mezotelial proliferasyonlardır. Radyolojik
olarak örümcek ağı paterni oluştururlar.
A) Polikromatik radyasyonun atenüasyonunu
sınırlamak
B) X ışını demetinin büyüklüğünü ve şeklini düzenlemek
C) Düşük enerjili radyasyonun hastaya ulaşmasını
engellemek
D) Saçılmayı absorbe ederek kontrastı artırmak.
E) Alan büyüklüğünü daraltmak
53. Radyografik görüntülerde saçılan radyasyonu
etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden
hangisidir?
57. Pulmoner histiositozla ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Kısmın kalınlığı
B) Kilovoltaj
C) Dalga boyu
D) Çekim süresi
E) Alan büyüklüğü
A) % 90 sigara içenlerde olur.
B) Üst lobta ince duvarlı kistler vardır.
C) Yeni vakada nodül büyük, kist küçüktür.
D) Kaviteleşen değişik boyutlu sentrilobüler nodüller
izlenir.
E) İğsi hücrelerin parankimde ve lenfatiklerde
birikimi sonucu oluşur.
54. Hangisi gastrik boşalmayı hızlandıran ilaçlardan
biridir?
58. Nötropenik hastada öncelikli tanınız nedir?
A) Metoklopramid
B) Kloramfenikol
C) Metronidazol
D) Visipaque
E) Telebrix
A) BOOP
B) Eozinofilik pnömöni
C) Akut interstisyel pnömöni
D) Pnömösisitis karini pnömönisi
E) Anjioinvazif pulmoner aspergillosis
55. Aşağıdaki özelliklerden hangisi orbital psödo-
tümörlerin radyografik özelliklerinden değildir?
59. Myelinizasyon ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Ünilateraldir.
B) Kasların tendonlarını tutmaz.
C) Kötü sınırlı infiltrasyon şeklinde olabilir.
D) Büyümüş lakrimal gland izlenebilir.
E) Orbital yağda enflamasyon bulguları görülebilir.
A) Myelinizasyon intrauterin dönemden itibaren
başlamaktadır ve erişkin döneme kadar devam etmektedir.
B) Myelinizasyon değerlendirmesi genellikle ilk 6
ay T1A imajlardan, sonraki dönemde ise T2A
imajlardan değerlendirilir.
C) Myelinize alanlar T1A imajlarda hiperintens,
T2A imajlarda hipointens sinyal özelliği göstermektedir.
D) Motor bölgelerin myelinizasyonu duyu bölgelerinden önce gerçekleşmektedir.
E) Myelinizasyon kaudalden kraniale, santralden
perifere ve posteirordan anteriora doğrudur.
9
A
RADYOLOJİ
60. Beyin kanamasında aşağıdakilerden hangisinde
63. Temporal kemiklerin radyolojik incelemesinde
hemoglobinin zamanla geçirdiği değişim doğru
sıralanmıştır?
hangisi yanlıştır?
A) Ekstraselüler methemoglobin, intrasellüler
methemoglobin, hemosiderin, oksihemoglobin,
deoksiheemoglobin
B) Deoksiheemoglobin, intrasellüler methemoglobin, oksihemoglobin, ekstraselüler methemoglobin, hemosiderin
C) Oksihemoglobin, deoksiheemoglobin, intrasellüler methemoglobin, ekstraselüler methemoglobin, hemosiderin
D) İntrasellüler methemoglobin, ekstraselüler
methemoglobin, oksihemoglobin, deoksihemoglobin, hemosiderin
E) Hemosiderin, oksihemoglobin, deoksihemoglobin, intrasellüler methemoglobin, ekstraselüler methemoglobin
A) MR travmalarda ilk yapılacak tetkik olmalıdır.
B) BT orta kulak oluşumlarını MR’dan daha iyi
gösterir.
C) Fasiyal sinir temporal kemik segmentleri BT ile
daha iyi gösterilir.
D) İnternal akustik kanalda 7 ve 8. sinirler MR ile
daha iyi vizualize edilir.
E) Kohlea ve semisirküler kanalların değerlendirilmesinde BT kemik yapıyı ve MR sıvı
komponenti daha iyi gösterir.
64. Hangisi mezotimpanum içerisinde yer almaz?
A) Oval pencere
B) Yuvarlak pencere
C) Malleus baş kısmı D) Stapes
E) İnkus uzun bacak
61. Ayak Bileği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) ATFL ayak bileğinin travmalarda en fazla zarar
gören bağıdır.
B) Spring ligament kalkaneus ile kuboid kemik
arasındaki bağdır.
C) Deltoid ligament ayak bileği medialinde bulunup yüzeyel ve derin olmak üzere iki ana
parçadan oluşmaktadır.
D) Haglund bozukluğu ayak bilek arkasında bursit
ve aşil tendinitinin eşlik ettiği kemik büyümesi
ile karakterize bozukluğa verilen isimdir.
E) Peroneus Longus ve Brevis tendonları lateral
malleolun arkasında seyreder.
62. Akkiz Pars Flassida Kolesteatomları için aşağıdaki tanımlardan hangisi doğru değildir?
A) Sinus timpani en sık yerleşim yeridir.
B) Malleus baş kesimini daha çok erode eder.
C) Timpanik membranın Pars flassida parçasında
sık görülür.
D) Attik veya Prussak kolesteatomu olarak da
adlandırılır.
E) Epitimpanumun lateral duvarını ve skutumu
daha sık erode eder.
10
65. En sık arkus aorta damar varyasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sol ana karotid arterin sağ brakiosefalik arterden
köken alması
B) Sol ana karotid arter ile sağ brakiosefalik arterin
aortadan ortak kök olarak çıkması
C) Sağ subklavyen arterin aortadan son dal olarak
ayrılması
D) Sol subklavyen arterin aortadan ilk dal olarak
ayrılması
E) Vertebral arterin sol ana karotid arter ile sol
subklavyen arter arasından çıkması
A
RADYOLOJİ
66. Akciğer kanseri olan ve böbrek yetmezliği
69. Hangisi Dandy-Walker Malformasyon Spektru-
bulunan bir hastada kontrastsız toraks BT’de
sağ sürrenal bezde 2 cm çapında ortalama 9
HU dansitesinde bir lezyon saptanıyor.
muna dahil değildir?
A) Hidromyeli
B) Genişlemiş sisterna manga
C) 4. ventrikülün kistik dilatasyonu
D) Geniş boyutta kist oksipital kemiği erode eder.
E) Kistik posterior fossa malformasyonu spektrumundan oluşur.
Biyopsi için değerlendirme amaçlı gönderilen
bu hastada izlenmesi gereken en uygun yaklaşım hangisidir?
A) Lezyon sürrenal adenom ile uyumlu olduğundan
ek inceleme yapılmaz.
B) Sürrenal bezlere yönelik geç faz incelemeninde
olduğu kontrastlı abdomen BT ile ileri tetkiki
gereklidir.
C) Kontrastsız abdomen MR ile ileri tetkiki gereklidir.
D) Lezyondan BT eşliğinde biyopsi yapmak gerekir.
E) PET (Pozitron emisyon tomografisi) ile değerlendirmek gerekir.
70. Anjiyoplasti ve stentleme ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) İlyak düzeyde stent daha başarılıdır.
B) Tam tıkalı damarda subintimal anjiyoplasti
başarılı olabilir.
C) Vaskülitik darlıklarda öncelikle stent ile rekonstrüksiyon yapılır.
D) Periferik damarların akut trombotik darlıklarında
anjiyoplasti uygun olmaz.
E) Anjioplastide amaç rekanalizasyon ve plağın
trombojenitesini azaltmaktır.
67. Perkütan gastrostomi işlemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşleme başlamadan önce nazogastrik sonda
kullanılarak mide hava ile şişirilir.
B) İşlem sırasında midede hava olmaması ultrason kılavuzluğunda girişi kolaylaştırır.
C) Yaklaşık 12 saat sonra batın muayene bulgularının normal olması hâlinde beslenmeye
başlanabilir.
D) İşlem için hem ultrason hem de floroskopik
değerlendirme gereklidir.
E) İşlem mide korpus kesiminden 18 G iğne ile
girilerek gerçekleştirilir.
71. Diffüz büyümüş plasenta için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Hidrops fötalis
B) Annede anemi
C) TROCH
D) Şiddetli diyabet
E) İntraplasental hematom
68. Arteryovenöz malformasyonlarda hangisi
72. Fetal hayatta koroid pleksusun medial vent-
hemoraji için risk değildir?
riküler duvardan seperasyonu minimum kaç
milimetrenin üzerinde olması hâlinde takip
gerektirir?
A) İntranidal anevrizma
B) Venöz stenoz ya da ektazi
C) Tek ve derin venöz drenaj
D) Daha önce oluşmuş hemoraji
E) Yüzeyel veya orta fossaya yerleşim
A) 1
C) 3
E) 5
11
B) 2
D) 4
A
RADYOLOJİ
73. Kalp hemodinamisi normal olan bir hastada, ka-
77. Harmstring tendonu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
rotis dopplerde ICA dışında herhangi bir yerde
darlık saptanmadı. ICA da ki hipoekoik yapıdaki
plağın en dar yerinde 150 cm/sn hıza neden olduğu saptanırsa darlık yüzdesi, aşağıdakilerden
hangisine en yakındır?
hangisi yanlıştır?
A) Tendon proksimalde iskiumdan başlar.
B) Kalça fleksiyonunu ve diz extansiyonu yaptırır.
C) Distalde tibianın mediali ve fibula başına
yapışır.
D) Ön çapraz bağ tamir cerrahisinde greft olarak
kullanılabilir.
E) Semitendinoz, semimembranoz ve biseps
femoris tendonlarının birleşmesinden oluşur.
A) % 10-20
B) % 30-40
C) % 50-60
D) % 80-90
E) % 90-99
78. Raşitizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
74. Arterial spin labeling (ASL) tekniği aşağıdaki-
yanlıştır?
lerden hangisinin yerine kullanabilir?
A) Raşitizm de metafizler genişlemiş ve çanak
şeklini almıştır.
B) Direk grafide metafiz ile epifiz arasındaki mesafe azalmış görülür.
C) Kemikteki yumuşama nedeniyle kemikte O ve X
deformiteleri oluşur.
D) Renal tubululerden fosfat geri emiliminin
bozulması ile ilgili olan formuna D-Vitaminine
Dirençli Raşitizm adı verilir.
E) Epifizdeki yetersiz mineralizasyondan dolayı
direk grafide epifiz görülmesi gecikir.
A) MR spektroskopi
B) Perfüzyon MR
C) Fonksiyonel MR
D) BOS akım MR
E) Difüzyon tensör görüntüleme
75. Bir tanı metodunun performansını değerlendirmede; seçilen eşik değere göre, sistemin
gerçek pozitif (duyarlılık) ve yanlış pozitiflik
(1-özgüllük) oranlarını gösteren istatistiksel
yönteme ne ad verilir?
A) X 2 testi
B) Student t testi
C) H&D eğrisi
D) ROC eğrisi
E) Mann-Whitney Utest
79. Faz-kontrast MR tekniği ile aşağıdakilerden
hangisi ölçülemez?
A) Maksimum akım hızı
B) Ortalama akım hızı
C) Akım alanı
D) Akım debisi
E) Elastikiyet
76. Aşağıdaki patolojilerden hangisinde, röntge-
nografinin duyarlılığı ve özgüllüğü en yüksektir?
A) Akut apandisit
B) Ürolityazis
C) İleus
D) Pankreatit
E) Divertikülit
80. Asbestoziste aşağıdakilerden hangisi BT’de sık
görülen bulgu değildir?
A) Kavitasyon
B) Plevral plak
C) Yuvarlak atelektazi D) Plevral effüzyon
E) Plevral kalsifikasyon
12
A
RADYOLOJİ
81. Juvenil nazofarengeal angiofibromada aşağı-
84. Hemodiyalize arteriovenöz fistül ile giren
dakilerden hangisi yanlıştır?
hastada fistül yetmezliği geliştiğinde, en son
tercih edilecek fistül değerlendirme metodu
hangisidir?
A) Sfenopalatin fossa yerleşimli solid kitlesel
lezyon
B) Kontrast tutulumu belirgindir.
C) Sıklıkla bilateral yerleşir.
D) Nazal obstrüksiyon ve epistaksis en sık bulgulardır.
E) Adölesan erkek hastalarda görülür.
A) Doppler US
B) Klinik değerlendirme
C) Kontrastlı BT anjiyografi
D) Kontrastlı MR anjiyografi
E) Dijital subtraksiyon anjiyografi
85. Aşağıdakilerden hangisi abdominal aort anev-
82. Glottik larinks kanserlerinde yanlış olan han-
rizmalarının endovasküler yolla tedavi endikasyonlarından değildir?
gisidir?
A) En sık görülen larinks kanseridir.
B) MPR yapılarak yayılım daha iyi belirlenebilir.
C) Kontrastlı MR incelemede kontrastlanma
görülür.
D) Kartilaj invazyonunu BT, MR’dan daha iyi
gösterir.
E) BT incelemede gerçek vokal kord düzeyinde
asimetrik yumuşak doku lezyonu izlenir.
A) Mikotik anevrizma
B) Açık cerrahi için yüksek risk
C) Anevrizmada sınırlı rüptür varlığı
D) Anevrizma çapının ≥ 5.0 cm olması
E) Küçük anevrizmalarda yılda > 5mm büyüme
olması
86. Renal arterde fibromüsküler displaziyi saptamada en duyarlı görüntüleme yöntemi hangisidir?
83. İzole mikotik anevrizmalara neden olan pato-
A) MR Anjiyografi
B) BT Anjiyografi
C) Renal sintigrafi
D) Renal renkli doppler US
E) Konvansiyonel anjiyografi
jenler arasında en sık olanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Escherichia coli
B) Staphylococcus aureus
C) Streptococcus pneumonia
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Staphylococcus epidermidis
87. Karın ağrısı nedeniyle Bilgisayarlı Tomografi
(BT) tetkiki yapılan ve karaciğerinde kist hidatik şüpesi olan hastaya yapılan US incelemesinde kist hidatik duvarından ayrılmış membranların ve sıvı içeriğin oluşturduğu nilüfer
çiçeği görünümü saptanıyor.
Bulgular Gharbi sınıflamasına göre hangi tip
kist hidatik lezyonunu tanımlar ve tedavi yaklaşımı ne olmalıdır?
A) Tip 1 kist hidatik – perkütan drenaj tedavisi
B) Tip 2 kist hidatik – perkütan drenaj tedavisi
C) Tip 3 kist hidatik – perkütan drenaj tedavisi
D) Tip 4 kist hidatik – albendazol ile medikal tedavi
E) Tip 5 kist hidatik – tedavi gerekmez
13
A
RADYOLOJİ
88. Aşağıdakilerden hangisi internal karotid arter dalı
değildir?
A) Oftalmik arter
B) Orta serebral arter
C) Anterior serebral arter
D) Orta meningeal arter
E) Anterior koroidal arter
92. 0,5-2 cm çaplı yuvarlak veya oval bir radyolü-
sensi çevresinde reaktif yeni kemik oluşumuna
bağlı yoğunluk artımı gösteren kemik tümörü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osteoblastoma
B) Osteoma
C) Osteoid Osteoma
D) Endokroma
E) Dev hücreli tömör
89. Aşağıdakilerden hangisi ADEM ile uyumlu
93. X-ışının röntgen tanıda kullanılmasını sağlayan
değildir?
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıklıkla bir ay içinde düzelir.
B) Sıklıkla gri cevher tutulumu vardır
C) Beyin ve spinal kordu tutabilir.
D) Lezyonlar bilateral, asimetrik görünümde olabilir.
E) Genellikle monofazik, kendini sınırlayan patolojidir.
A) Heterojenite
B) Prolojik etkisi
C) Kimyasal etkisi
D) İyonizan etkisi
E) Penetrasyon özelliği
90. Akut serebral infarktta hangi MRG bulgusu
94. X ışın tüpünde katottan hızlandırılan elektrotların
görülmez?
yüksek atom numaralı maddenin atomlarıyla üç
şekilde etkileşimi olur ve bu etkileşim sonucu ortaya çıkan enerjinin yüzde kaçı X-ışını enerjisidir?
A) T1A incelemede erken kortikal genişleme, gribeyaz cevher sınırında silinme
B) T2A incelemede erken kortikal genişleme
C) FLAIR incelemede T1A ve T2A incelemeye
göre geç dönemde görülen hiperintensite
D) DAG incelemede hiperintensite
E) Akut dönem opaklı çalışmada intravasküler
opaklanma
A) 1
C) 5
E) 13
B) 4
D) 8
95. Alzheimer hastalığı ile uyumsuz seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
91. K-alanında satır sayısı neye eşittir?
A) En sık edinsel beyin dejenerasyon hastalığıdır.
B) Hippokampal yapıların atrofisi görülür.
C) Orantısız temporal lob atrofisi izlenir.
D) Sylvian fissür genişlemesi sensitiftir.
E) Beyaz cevher hiperintensitesi izlenir.
A) TE
B) TR
C) NEX
D) Ny (faz kodlama sayısı)
E) Nx (frekans kodlama sayısı)
14
A
RADYOLOJİ
96. Aşağıdakilerden hangisi siyatik sinirin oluşmasına katkıda bulunmaz?
A) L2
C) S1
E) S3
100. Aşağıdakilerden hangisi Down sendromu fetal
US bulgularından değildir?
B) L4
D) S2
A) Yarık damak-dudak
B) Atrioventriküler septal defekt
C) Nazal kemik yokluğu
D) Klinodaktili
E) İliyak kemikler arasında açıda daralma
97. Parotid boşlukta aşağıdakilerden hangisi
bulunmaz?
A) Fasiyal sinir
B) Parotid gland
C) Styloid proses
D) Retromandibular ven
E) Eksternal karotid arter
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
98. Orbita kemik duvarlarına katılmayan kemik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frontal kemik
B) Zigomatik kemik
C) Nazal kemik
D) Lakrimal kemik
E) Temporal kemik
99. Aşağıdakilerden hangisi orta kulak oluşumlarından değildir?
A) Malleus
B) Sinüs timpani
C) Oval pencere
D) Piramidal eminens
E) Lateral semisirküler kanal
15
SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla
çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar,
doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş
sayılır.
11 OCAK 2015 TARİHİNDE YAPILAN
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞASİSTANLIK SINAVI
28. GRUP: RADYOLOJİ
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
e
e
b
a
e
c
d
e
a
a
b
c
d
b
b
c
a
e
d
a
d
b
c
d
c
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
e
c
a
c
d
e
a
d
e
d
b
b
e
d
a
c
b
a
c
b
e
a
d
c
b
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
c
d
e
a
b
d
e
e
d
c
b
a
a
c
b
a
b
e
a
c
d
c
c
b
d
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
c
b
b
e
a
c
d
b
d
a
e
b
d
b
c
d
c
e
a
c
a
c
e
e
a
Download