Hasta veya yasal temsilcilerince talep edilen ve dijital

advertisement
Hasta veya yasal temsilcilerince talep edilen ve dijital ortamlarda
tutulan
radyoloji
tetkik
sonuçlarının
CD’ye
aktarılarak
verilmesi
durumunda ücret tahsil edilir mi?
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin 30.07.2015 tarihli
ve 23642684/99.01/1171 sayılı yazısında “… radyoloji tetkik sonuçlarının
CD ortamında hasta veya yasal temsilcilerince talep edilmesi halinde
kişilerden bunun için hâlihazırda ücret talep edilmemesi gerekmektedir.
Fakat Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinde yapılacak düzenleme
sonrasında kamu idaresi sağlık hizmet sunucuları hastaya verilen ilk
kopyadan sonra kişilerin mükerrer taleplerinde ücret talep
edilebilecektir.” denilmektedir.
10.08.2015 tarihli ve 2015.5409.1243 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi düzenleme yapılarak yayımlanmış olup,
bahse konu işlem için Ek-2 A-Estetik, Geleneksel, Tamamlayıcı Ve Alternatif
Tıp Ve Diğer İşlemler Fiyat Listesi’nde S801681 kodlu “Görüntüleme
Hizmetlerinde Kopya CD Ücreti” şeklinde tanımlanarak açıklama ve
fiyatlandırma yapılmıştır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download