Prof. Dr. Mecit Kantarcı kimdir? Siemens`le birlikte yürüttüğünüz

advertisement
Radyoloji Özel Sayısı
Türkiye’nin alanında en çok
bilimsel makalesi yayımlanan
isimlerinden birisiniz. Bu
konumunuzdan bahsedebilir
misiniz?
olan cihazın, hastanın damar kalınlığı gibi
şartlara uygun olması gerekiyor.
Bölümümüz, çevre illerle birlikte 4
milyonluk bir nüfusa hizmet vermesiyle
yoğun bir hasta trafiğine sahip. Bu açıdan,
görüntülemede aldığımız bilgilerin net ve
doğru olmasının yanı sıra hız da bizim için
önemli. Siemens Somatom Flash Definition
CT cihazı, kardiyovasküler görüntülemede
işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Cihazın,
yalnızca 1 saniyede tek kalp atımı esnasında
aldığı görüntüler ile kalp hakkında değerli
bilgilere ulaşmanın avantajını yaşıyoruz.
Siemens’le birlikte
yürüttüğünüz çalışmalar neler?
BT’de siemens’in sağlamış olduğu tüm
opsiyonlara sahibiz. Stellar detektör,
özellikle düşük radyasyon dozu sayesinde
avantaj sağlıyor. 50 milisivertten 10
milisiverte kadar, 5’te 1 oranında azaltılmış
bir radyasyon dozu söz konusu. Bu sayede
abdominal perfüzyon görüntülemeyi
daha rahat yapabiliyoruz. Ayrıca kan
akımının dokudaki seviyesini anlayabiliyor,
bunun birtakım hastalıkların göstergesi
olarak tanısını koyabiliyoruz. Perfüzyon
görüntüleme ile karaciğerin hangi
bölgelerinin etkilendiğini tespit ederek
cerraha net bir şekilde, adeta nokta atışı
yaparak patolojik bölgeyi gösterebiliyoruz.
2012’de bölümümüz ile Siemens arasında
Research Center anlaşması imzalandı. Bu
sayede henüz piyasaya sürülmemiş birtakım
sekansları önceden kullanıp araştırmalar
yapabiliyoruz. Kardiyak görüntülemenin
yanı sıra bazı vasküler yapıların alışılmışın
dışında görüntülenmesi gibi imkânlara da
sahibiz. Örneğin, kolunda fistül açılmış
bir diyaliz hastasında fistül zamanla
kapanabiliyor. Böyle bir durumda kontrast
madde kullanarak BT ya da MR çekmek
ya da Doppler ultrasonografi yöntemine
başvurmak gerekiyor. İlaçların etkileşiminin
değişken olması ve böbreklere olan yan
etkisi düşünüldüğünde çok uygun bir
yöntem olmayabiliyor. Böyle bir durumda
Siemens’in geliştirmiş olduğu QISS sekansı
gibi bir yöntemle kontrast madde vermeden
vasküler yapıyı değerlendirebiliyorsunuz.
Biz, yaptığımız çalışmalarla Siemens’e, yeni
geliştirilen bu sekansların hangi durumlarda
daha iyi sonuç verebildiğine dair geri
bildirimde bulunuyoruz. Bunu da hazırlamış
olduğumuz makaleler sayesinde, tüm
dünyayla paylaşıyoruz.
30 İnovasyon · Kasım 2013 · www.siemens.com.tr/inovasyon
Türkiye’de SCI ve SCI-E’de son 15
yıl içinde Radyoloji alanında en çok
makalesi olan kişi unvanını taşıyorum. Bu
sıralama, ABD’deki ve Avrupa’daki saygın
yayınları kapsıyor. Cumhuriyet tarihine
baktığımızda da Ege Üniversitesi’nde
bir profesör hocamızın ardından ikinci
sırada bulunuyorum. Buna ilaveten
üç farklı dergide editörlük yapıyorum.
Diagnostic International Radiology’de
Kardiyovasküler sistem editörüyüm.
Ayrıca Science Citation Index Expanded
kapsamında indekslenen Turkish Medical
Science’da Radyoloji editörlüğüm
bulunuyor. Son olarak Eurasian Journal
of Medicine’de şef editör yardımcısı olarak
görev yapıyorum.
Bugüne kadar Radyoloji alanında saygın
yeri olan, American Journal of Radiology,
Radiographics, European Radiology
gibi dergiler başta olmak üzere son
kabul edilenlerle birlikte 180’in üzerinde
makalemiz yayımlandı. Bunların yanı sıra 4
çalışmamız çeşitli dergilerde kapak olarak
seçildi. Geçtiğimiz günlerde karaciğer
spesifik kontrast ajanla yaptığımız safra
yolu patolojilerini konu alan makalemiz,
European Radiology’nin Ekim 2013
sayısında en iyi 5 makaleden biri seçilerek
Highlights ilan edildi. Bu bizim olduğu
kadar ülkemiz adına da gurur verici bir
durum.
Prof. Dr. Mecit Kantarcı kimdir?
1974 Erzurum doğumlu olan Prof. Dr. Mecit
Kantarcı, kuruluşu 1881 yılına dayanan Erzurum
Lisesi’ndeki eğitimini takiben, Erzurum Atatürk
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni dereceyle bitirdi.
Mezuniyet sonrası 2004-2005 yıllarında, sırasıyla
İstanbul GATA, Florance Nightingale Hastanesi ve
Baltimore’da bulunan John Hopkins Hastanesi’nde
radyoloji departmanlarında çalıştı. Kardiyak
görüntüleme ve karaciğer nakli gibi özel konularda,
farklı tarihlerde aldığı eğitimlerle uzmanlığını
geliştiren Kantarcı, halen Erzurum Atatürk
Üniversitesinde Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı
Başkanlığı’nın yanı sıra üniversite içinde bulunan
Ata Teknokent’te bilimsel Projelerden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.
Download