Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

advertisement
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının amacı, hastalıkların tanı ve
tedavisi için gerekli olan radyoloji hizmetlerini gerçekleştiren nitelikli
sağlık elemanı yetiştirmektir.
Radyoloji teknikerleri, radyoloji cihazlarının
çalıştırılması,
radyografilerin çekilmesi, radyoloji laboratuvarlarının işletilmesi ve
düzenlenmesinden sorumludurlar.
Mezunlar, Sağlık Bakanlığının yataklı ve yataksız tedavi kurumları ile
koruyucu sağlık hizmetleri veren kuruluşlarında, hastanelerde, özel klinik
ve polikliniklerde görev yaparlar.
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programın amacı, hastane,
laboratuvar ve kliniklerde kullanılan cihazların çalıştırılması, değişik
tahlillerin yapılmasını sağlayan nitelikli teknik sağlık personeli
yetiştirmektir.
 Tıbbi laboratuvar teknikerleri, laboratuvar ve bilim dallarında
uzman yönetiminde, tekniklere uygun test ve analizler yaparlar,
laboratuvara gelen muayene materyalini tahlile hazırlarlar.
 Tıbbi laboratuvar mezunları, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel
tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma
merkezlerinde, hıfzısıhha mesul müdürlük yapabilirler.
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
 Ameliyathane Hizmetleri Programının Amacı, ameliyathanede
cerrahi girişimin güvenle seyri için cerrahi ekibe destek olabilecek,
ameliyatta kullanılan tüm cerrahi alet ve malzemeleri kullanıma
hazırlayabilecek, eğitimli cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir.
 Ameliyathane Hizmetleri teknikerleri, başta ameliyathaneler
olmak üzere, merkezi sterilizasyon ünitelerinde, endoskopi
salonlarında, doğumhanelerde ve diş ile ilgili tedaviler ve cerrahi
işlemlerin gerçekleştirildiği birimlerde, cerrahi branş uzmanlarına
destek vererek görev yapabileceklerdir.
Download