Radyoloji Rehberlik ve Psikolojik Danışma Reklamcılık

advertisement
Radyoloji
Radyoloji programı hekim tarafından x-ışınlarının gerek hastalığı tanısı (teşhis) gerekse tedavisinde
kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirir. Radyoloji
teknikerleri kamu hastanelerinde veya özel hastanelerde çalışabilirler. Bugün tıpta teknolojinin yeri
giderek artmakta ve ileri teknik aygıtları kullanabilecek iyi yetişmiş elemanlara ihtiyaç
duyulmaktadır.
Radyoloji programı hekim tarafından X-ışınlarının gerek hastalığın tanısı (teşhis) gerekse tedavisinde
kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirir.
Radyoloji bölümünü bitirenlere "Radyoloji Teknikeri" ünvanı verilir. Radyoloji
teknikeri hastanelerde hastaların hekim tarafından belirlenen şekilde filmlerini çeker; ışın tedavisi
gören hastaların cihazlarını hazırlar ve uygular.
Radyoloji teknikerleri kamuya ait veya özel hastanelerde çalışabilirler. Bu alanda ihtiyaç duyulan
eleman evvelce kurslarla yetiştirilmekteydi. Bugün tıpta teknolojinin yeri giderek artmakta ve ileri
teknik aygıtları kullanabilecek iyi yetişmiş elemanlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en
üst düzeyde gelişme ortamı sağlama, gizli güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve
mesleklere yönelmelerine yardımcı olma konusunda çalışacak elemanları yetiştirme ile ilgili eğitim
yapılır. Resmi ve özel okullarda, özel dershanelerde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, çocuk
mahkemelerinde ve ıslah evlerinde çalışılabilir.
Rehberlik ve psikolojik danışma programlarının amacı, bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine
uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama;
gizil güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma
konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve bu alanda eğitim yapmaktır.
Rehberlik ve psikolojik danışma programlarında eğitime giriş, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi,
eğitim tarihi, istatistik ve araştırma gibi temel dersler yanında, öğrenme psikolojisi, çocukluk,
gençlik psikolojisi, sosyal psikoloji, ölçme ve değerlendirme, psikometri, ruh sağlığı, rehberlik,
psikolojik danışma mesleki rehberlik, özel eğitim programları, uyumsuz çocukların eğitimi, zihin
özürlü çocukların eğitimi gibi alan dersleri okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.
Rehberlik ve psikolojik danışma programı bitirenler okullarda Rehberlik ve Araştırma merkezinde
ve dershanelerde "Rehberlik Öğretmeni" olarak görev alırlar. Rehberlik öğretmeni başarısız veya
uyum güçlüğü gösteren öğrencilerle veya onların aileleri ile görüşür; onların davranışlarını
gözlemler, testler uygular ve sorunların kaynağını ortaya çıkarmaya çalışır, tüm öğrencilerin,
yetenek ve ilgilerine uygun programlara yönelmelerine ve sağlıklı bir kişilik geliştirmelerine yardımcı
olur; bunun için bireylere bireysel olarak veya gruplar halinde psikolojik danışma ve rehberlik
hizmeti verir, ailelere çocuk eğitimi konusunda danışmanlık yapar, özel eğitime ihtiyacı olan
öğrencileri ilgili kurumlara havale eder.
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını bitirenler resmi ve özel okullarda, özel
dershanelerde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev alabilirler. Sekiz yıllık eğitim
uygulamasından sonra okullarda rehber öğretmenlere duyulan gereksinme artmıştır. Ayrıca bu
alanda eğitim görenler özel sektörde , insan kaynakları birimlerinde görev alabilmektedirler.
Reklamcılık
Reklamcılık Bölümü 2000 ÖSS’den itibaren Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci
almaktadır. Reklamcılık Bölümü hizmet üreticileri ile müşterileri buluşturacak, günümüzün ve
geçmişin toplumlarının yapısını iyi analiz edecek uzmanları yetiştirmeyi amaçlar.
Radyo-Tv ve Sinema
Radyo-televizyon ve sinema bölümü, özellikle kitle iletişim araçlarının başında gelen radyotelevizyon yayıncılığı ve sinema yapımcılığı için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlar.
Mezunlar radyo ya da televizyonda program yapımcısı olarak program yazım veya filme alınması ve
yayınlanması gibi işleri yaparlar. Mezunlar TRT’de, özel televizyon kurumları, film şirketleri ve
reklam firmalarında iş bulabilirler.
Download