Uploaded by User5571

Matematiksel Simgeler

advertisement
19.06.2020
Matemat ksel S mgeler
Matemat ksel S mgeler
yaklaşık olarak eş t; as mptot k
≈
açı
?
yıldız operatörü
*
sanal kısım
C
reel kısım
R
da rel toplam; d rek toplam
Å
da rel kere; vektör çarpımı
¤
Ä
üyes
'
nokta operatörü
.
k üssü; san ye; parmak ( nches)
″
aşağı ok
↓
sola oklu aşağı ok; satır başı
¿
aşağı ç ft ok
ß
elemanı
Î
boş cümle; hükümsüz ser ; çap
Æ
heps ç n
"
bölme şaret
⁄
büyük veya eş t
≥
benzer
≡
sonsuz, sonsuzluk
∞
ntegral
∫
arakes t
∩
çengell f; fonks yon; flor n
ƒ
sol-sağ ok
↔
sol-sağ ç ft ok
Û
sola ok
←
sola ç ft ok
Ü
küçük veya eş t
≤
ve
Ù
veya
Ú
eks şaret
−
n'e kadar çarpım; çarpım şaret
∏
n'e kadar toplam
∑
nabla; ger ye fark
Ñ
alt cümles değ l
Ë
elemanı değ l
Ï
www.metef z k.com/ ndex.php/s mgeler/246-matemat ksel-s mgeler?tmpl=component&pr nt=1&layout=default&page=
1/2
19.06.2020
Matemat ksel S mgeler
eş t değ l
≠
üst ç zg
‾
kısm d ferans yel
∂
b r üssü; dak ka; ayak (feet)
′
orantılı
µ
sağa ok
→
sağa ç ft ok
?
kare kök; kök şaret
√
alt cümle
Ì
alt cümle veya eş t
Í
üst cümle
É
üst cümle veya eş t
Ê
vardır
$
bu nedenle
\
t lde operatörü; le değ ş r; benzer
~
b rleş m
U
yukarı yön; d k; d key
^
yukarı ok
↑
yukarı ç ft ok
⇈
Et ketler: Matemat k
Matemat ksel Semboller
S mgeler
İlg l yazılar
Yunan alfabes ve harfler n Türkçe okunuşları - B l msel semboller
Matemat ksel sab tler
Doğadak matemat k
Yenka s mülatör
Yorumlar (0)
Ara
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazab l r!
Joomla components by Compojoom
Sonrak >
Salı, 17 Ağustos 2010 01:21
» F z k || » S mgeler
www.metef z k.com/ ndex.php/s mgeler/246-matemat ksel-s mgeler?tmpl=component&pr nt=1&layout=default&page=
2/2
Download