Slayt 1 - İngilizce Evi

advertisement
What is a Helping Verb?
Yardımcı Fiil Nedir?
Yardımcı Fiiller İngilizce’de cümle yazmak
için temel unsurlardan biridir. Yani İngilizce
bir cümle yazmak istiyorsanız Yardımcı
Fiilleri (Helping Verbs) nerede nasıl
yazacağınızı bilmelisiniz. Unutmayınız ki bu
söylenenler sadece bir konu için değil, tüm
İngilizce için geçerlidir.
A. Yardımcı Fiillerin Görevleri:
- Cümle yardımcı fiil olmadan cümle olma özelliği
kazanmaz.
- Cümleyi olumlu, olumsuz ve soru yapan şey
yardımcı fiillerdir.
- Cümlenin zamanını belirleme özelliği vardır.
- Özne ve Yardımcı Fiil ilişkisi kurarak öznenin
tekil veya çoğul olmasını belirler.
Örneğin: is ile tekil özneler, are ile çoğul özneler
kullanılır, was ile tekil, were ile çoğul özneler
kullanılır. Diğer Yard. Fiiller de bu şekildedir.
B. Olumlu, Olumsuz ve Soruda Rolü:
- Cümleyi olumlu, olumsuz ve soru yapan şey
yardımcı fiillerdir deniyor. Bunda Yardımcı fiilin
rolü nedir?
- Bir cümlede yardımcı fiil özneden sonra ve
normal halinde kullanılıyorsa, olumlu cümledir.
- Bir cümlede yardımcı fiil özneden sonra fakat
olumsuz şekilde kullanılıyorsa, olumsuz cümledir.
- Bir cümlede yardımcı fiil özneden önce ve
normal halinde kullanılıyorsa, soru cümlesidir.
- Bir cümlede yardımcı fiil özneden önce fakat
olumsuz şekilde kullanılıyorsa, olumsuz sorudur.
C. Yardımcı fiiller tek tür müdür?
Ve Cümlenin Zamanını Nasıl Belirler?
- Yardımcı Filler yalnızca “Am, Is, Are” değildir.
- Bunlar yalnızca geniş zaman ile kullanılan
yardımcı fiillerdir. Fakat bunların dışında başka
yardımcı fiiller de vardır.
- Başka bir deyişle biz cümlede “Am, Is, Are”
kullanarak cümle yazdığımızda geniş zamanda
isim cümlesi yazmış oluyoruz. Diğerleri ile de
farklı zamanlarda…
D. Cümlede Action - Noaction İlişkisi
- Action; Aksiyon, Hareketlilik anlamına gelir,
Noaction ise Hareketsizlik, Pasiflik ve Durum
belirtme anlamına gelir.
- Özetle dilde iki tür cümle söz konusudur.
Eylem anlamı veren cümleler ve Durum belirten
cümleler. Şimdi bu iki tür cümle hakkında verilen
bilgileri dikkatle inceleyiniz!
ACTION
- Hareketliliği, Eylemi,
Yapılan bir işi belirtir.
- Yüklem Fiil ile kullanılır.*
- Yüklem = Yard.Fiil + Fiil
Yüklem = Modal + Fiil
NO-ACTION
- Hareketsizliği, Durumu,
Kişi ile ilgili bilgiyi belirtir.
- Yüklem asla fiil ile kullanılmaz
Bunun yerine isim, sıfat, zamir,
zarf gibi diğer sözcük türleri ile
kullanılmalıdır.*
- Cümleyi olumsuz ve soru
- Yüklem = Yard.Fiil + …
yaparken yüklemde bulunan
Yüklem = Modal + be + …
yardımcı fiil normal olumsuz ve
soru yapma kurallarına göre
- Cümle yarcım fiil veya
kullanılarak dönüştürülür.
modal’ın olumsuz yapılasıyla
- İki zamanın yardımcı fiili
olumsuz, başa getirilmesi ile
olumlu yapıda gizli kullanılır.
soru yapılır.
Bunlar Geniş Zaman ve Geçmiş
- Gizli yardımcı fiil veya modal
Zamandır. Ayrıca Emir
kuralı yoktur.
Cümlelerinin yardımcı fiili de
olumlu yapıda görünmez.
Bu bize ne anlatmalı?
Cümlede temel mantık şudur:
Cümlede öznenin ne yaptığından mı bahsediliyor yoksa ne
olduğundan mı?
Bu temel ayrımı anlamak çok önemlidir. Bunu başardığınızda
daha doğru ve anlamlı cümleler yazabileceksiniz. Aradaki
farkı anlayabilirseniz sorun kalmadığını göreceksiniz.
Eylem mi? Durum mu?
Burada bakılması, incelenmesi gereken şey cümlenin
yüklemidir.
Yüklemde hangisinin söylendiğini anlamaya çalışmalısınız.
Eylem mi? Durum mu?
Örnekleri dikkatle inceleyiniz.
Ben Ankara'dayım. (Eylem mi var? Durum mu?)
Ali bir öğrencidir. (Eylem mi var? Durum mu?)
Merve okula gitti. (Eylem mi var? Durum mu?)
Sinan ödev yapıyor. (Eylem mi var? Durum mu?)
Biz futbol oynamıyoruz. (Eylem mi var? Durum mu?)
Onlar hasta mı? (Eylem mi var? Durum mu?)
Kaan’ın babası şu an bahçede. (Eylem mi var? Durum mu?)
Hasan’ın kız kardeşi eve döndü. (Eylem mi var? Durum mu?)
Senin çantan benimki kadar güzel. (Eylem mi var? Durum mu?)
Onun evi çok ucuz. (Eylem mi var? Durum mu?)
Ben kediyi ağaçtan indirdim. (Eylem mi var? Durum mu?)
Sen polise yardım ettin. (Eylem mi var? Durum mu?)
Eylem ve durum
söylenmesinin arasındaki fark
sizce neden bu kadar önemli
olabilir?
Nedeni şudur:
İngilizce’de cümle yazılırken cümlede eylem mi durum mu belirtildiği
cümlenin yazılma şeklini direkt etkiler.
Nasıl mı?
Şöyle söylenebilir.
Her zamanın bir eylem belirtmede kullanılan şekli vardır. Bir de durum
belirtmede kullanılan şekli.
* Kafanızın karışmaması için ileriki derslerimizde önce durum nasıl
belirtileceği anlatılacaktır. Daha sonra eylem belirtmeye değinilecektir.
Sizin cevabını aramanız gereken soru şu olmalıdır:
Örneğin; Geniş Zamanda durum nasıl belirtilir? Eylem nasıl belirtilir?
http://www.ingilizceevi.net
http://www.ingilizceevi.net
http://www.ingilizceevi.net
http://www.ingilizceevi.net
http://www.ingilizceevi.net
http://www.ingilizceevi.net
http://www.ingilizceevi.net
http://www.ingilizceevi.net
http://www.ingilizceevi.net
http://www.ingilizceevi.net
Download