içindekiler

advertisement
İÇİNDEKİLER
VII
İÇİNDEKİLER
1 RFID VE RFID TEKNOLOJİSİ 1
RFID Nedir? 1
RFID Tag (RFID Etiketi) 2
RFID Cihazları 6
EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read Only Memory) 6
FRAM (Ferroelectric Random Access Memory) 7
RFID Reader/Writer (RFID Okuyucu/Yazıcılar) 7
2 TEMEL ELEKTRONİK Devre Elemanları 17
17
Dirençler 17
Sabit Dirençler 18
Ayarlı Dirençler 20
Ortam Etkili Dirençler 21
LDR (Light Dependent Resistance, Fotodirenç) 21
NTC, PTC (Isı Etkili Dirençler) 22
VDR (Voltage Dependent Resistance - Varistör) 22
Direnç Değerlerinin Bulunması 22
Kondansatörler 24
Kondansatör Değerinin Okunması ve Sağlamlık Kontrolü 25
Kondansatör Çeşitleri 26
Sabit Kondansatörler 26
Ayarlı Kondansatörler 27
Bobinler 28
Bobin Çeşitleri 29
Sabit Bobinler 29
Ayarlı Bobinler 30
Diyotlar 30
Diyotların Polarmalandırılması 31
VIII
NETDUINO İLE MICRO FRAMEWORK
Diyot Çeşitleri 32
Kristal Diyot 32
Zener Diyot 34
LED’ler (Light Emitting Diode) 36
Infrared (Kızıl Ötesi) Diyotlar 37
Foto Diyotlar 37
Shottky Diyotlar 37
Transistörler 38
Bipolar Jonksiyon Transistör 38
Transistörün uçlarının bulunması 39
Transistör uçlarının tespiti 40
Transistörün Soğutulması 41
Transistörün Polarmalandırılması 41
Foto Transistörler 43
Devre Geliştirme Ortamları 47
Breadboard 47
Breadboard Üzerine Devre Kurulması 48
Plaketler 50
Bakır Plaket 50
Delikli Bakır Plaket 50
Delikli Plaket 51
Ölçüm Cihazları 51
Multimetre 51
Multimetre Soketlerinin Hazırlanması 52
Multimetre Kullanırken Dikkat Edilmesi 52
Gereken Hususlar 52
Gerilim Ölçme 53
Akım Ölçme 54
Direnç Ölçme 56
Transistör Testi 57
İÇİNDEKİLER
Kapasite Ölçme 57
Osilaskop 58
Ekran Kontrol Bölümü 63
Dikey Kontrol Bölümü 63
Yatay Kontrol Bölümü 64
Osilaskop ile Gerilim Ölçme 65
Osilaskop ile Frekans Ölçme 67
3 PROGRAMLAMA TEMELLERİ 69
Sabitler 69
Değişkenler 72
Değişken Tipleri Kullanıcı Tanımlı Veri Tipleri 73
75
Struct (Yapı) Oluşturmak 75
Enum Oluşturmak 78
Enum İçerisindeki Elemanlara Erişim Değişken Tiplerini Öğrenmek 79
80
GetType Metodu 80
TypeOf Metodu 81
Değişken Tipleri Arasında Dönüşüm Yapmak 82
Parse Metodu 84
TryParse Metodu 86
Convert Metodu 88
Operatörler 90
Aritmetik Operatörler 91
Aktarma Operatörleri 92
Mantıksal Operatörler 93
& (Ve) Operatörü 94
| (Veya) Operatörü 94
&& (Ve Değil) Operatörü 94
|| (Veya Değil) Operatörü 94
IX
X
NETDUINO İLE MICRO FRAMEWORK
^ (Özel Veya) Operatörü 94
! (Değil) Operatörü 95
Karşılaştırma Operatörleri 95
Birleştirme Operatörleri 95
Kontrol Yapıları 95
if Yapısı 95
switch case Yapısı 97
Döngüler 100
for Döngüsü 100
foreach Döngüsü 103
while Döngüsü 104
Diziler 106
Dizileri Yeniden Boyutlandırma 109
Hataları Bulmak ve Kontrol Etmek 111
4 GİRİŞ VE ÇIKIŞ PORTLARI 115
Dijital Giriş Çıkış Portları 115
Dijital Çıkış Portları (Output Port) 116
7 Segmentli Display Kullanımı 124
PWM Sinyali 138
Dijital Giriş Portları (Input Port) 140
Interrrupt Port 142
Tristate Port 145
Seri Port 147
UART 147
SPI 148
I2C 149
Analog Giriş Çıkış Portları 154
5 MOTOR KONTROLÜ 161
DC Motor Kontrolü 161
İÇİNDEKİLER
Servo Motor Kontrolü 166
Step Motor Kontrolü 169
Sabit Mıknatıslı Step Motorlar 170
Değişken Relüktanslı Step Motorlar 170
Hibrit Step Motorlar 170
İki Fazlı Step Motorlar 171
Ortak Ucun Bulunması 172
6 SENSÖRLER 177
Foto Direnç 177
(LDR - Light Dependent Resistor) ile Işık Algılama 177
Kızıl Ötesi Yakınlık Sensörü (Infrared Proximity Sensör) ile Engel Algılama 180
PTC (Positive Temperature Coefficient) ile Sıcaklık Algılama 182
LM35 İle Sıcaklık Algılama 184
LPG Gaz Sensörü ile Gaz Algılama 185
Karbonmonoksit Sensörü ile Duman Algılama 186
Humidity (Nem) Sensörü ile Nem Algılama 187
7 SD KART KULLANIMI 189
8 XBEE İLE KABLOSUZ SERİ İLETİŞİM 195
9 RFID 209
10 FIRMWARE GÜNCELLEME 221
11 FRITZING 233
Fritzing Çalışma Ortamı 233
Yeni Proje Oluşturma 236
Yeni Devre Elemanı Oluşturma 243
12 KABLOSUZ KONTROLLÜ TANK PROJESİ KULLANILAN MALZEMELER 253
277
XI
XII
Download